VME Voorzitter en Syndicus cumul

2 antwoorden [Laatste bericht]
Jo Konings
Offline
Kan de functie van Syndicus en VME Voorzitter gecombineerd worden door 1 en dezelfde mede-eigenaar ?

 
Quimmo
Offline
Is zeker tegen de geest van de wet

Het staat niet expliciet in de wet, maar wat er wel in staat over de raad van mede-eigendom is volgende : "... een raad van mede-eigendom die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken onverminderd artikel 577-8/2 uitvoert en die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars".

Indien de syndicus deel uitmaakt van de raad van mede-eigendom, kan de controlefunctie van deze laatste toch zeker minder goed uitgevoerd worden waardoor de door u geschetste constructie op zijn minst tegen de geest van de wet is. Ik zou hier zeer voorzichtig mee zijn, want in geval van conflicten lijkt het mij niet zeker dat u hiermee weg komt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
In aansluiting op het
In aansluiting op het voorgaande.
In de literatuur dewelke ondertussen is verschenen naar aanleiding van de nieuwe wet, wordt uitdrukkelijk opgenomen dat de voorzitter van de algemene vergadering een mede - eigenaar betreft, doch niet de syndicus. De wetgever beoogde net met de functie van voorzitter van de algemene vergadering, de almacht van de syndicus op een dergelijke vergadering te doorbreken. Bij cumulatie van beide functies, wordt dit doel uiteraard genegeerd. De wet zegt niets specifiek over de bevoegdheden van de voorzitter, maar aangenomen wordt dat hij beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor het ordelijk verloop van de algemene vergadering, de beraadslaging, de stemming en het opstellen van de notulen. Op het einde van de vergadering zal deze ook de notulen mede ondertekenen (artikel 577-6, §10 lid 2 BW).

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom