VME werd gedagvaard - nogal een speciale situatie

2 antwoorden [Laatste bericht]
Ian
Offline

VME van 7 appartementen (7 eigenaars) en 2 handelsgelijkvloers (1 eigenaar).
Syndicus is een mede-eigenaar (appartementsbewoner) (= ik)
Verdeling van de lasten werd opgesteld in de basisakte volgens aandelen.
De handelsgelijkvloers werden vrijgesteld van bijdrage in een aantal kosten.

De VME kreeg vandaag een dagvaarding door 1 van de appartementseigenaars (eisende partij), omdat "de vrijstelling door het handelsgelijkvloers niet overeenkomt met de praktijk en hij daarom ten onrechte een nadeel ondervindt."
Ik, als syndicus zal een Bijzondere algemene vergadering bijeenroepen wegens hoogdringendheid om de verdeding te voeren voor de rechtbank.
Ik kan deze verdediging niet voeren, omdat ik tegenstrijdige belangen heb.
-> Als syndicus dien ik de basisakte te verdedigen zodat ze blijft wat ze is.
-> Als appartementseigenaar heb ik er voordeel bij dat de basisakte wijzigt.
Mijn bevoegheid in deze moet dus overgedragen worden.

Er is eigenlijk maar 1 eigenaar (handelsgelijkvloers) benadeeld bij een wijziging.


De eisende partij werkt zonder advocaat (voor zover geweten toch).

De enigste benadeelde eigenaar (winkeleigenaar) wil absoluut een advocaat inschakelen (wat logisch is). Hij zal zichzelf waarschijnlijk "vrijwillig tussenkomende partij" stellen.
Volgens hem dient de VME ook een advocaat aan te stellen en een onafhankelijke syndicus in deze zaak.

- Dient de VME een advocaat aan te stellen? Kan dit verplicht worden door de andere partijen?
- Als de winkeleigenaar zichzelf opgeeft als vrijwillig tussenkomende partij, is hij in deze zaak dan nog deel van de VME (en dus 2 partijen in deze zaak)?
- Kan er een advocaat aangesteld worden die de VME verdedigt, want deze moet 7 eigenaars verdedigen, terwijl er maar 1 voordeel heeft bij het behoudt van de basisakte?

- De eisende partij vraagt een schriftelijke procedure met conclusiestukken.
Kan dit geweigerd worden door de VME of de vrijwillig tussenkomende partij?
Moet er dan verplicht overgeschakeld worden naar een andere procedure?

- Is er een termijn om de BAV bijeen te roepen? De zaak komt binnen 4 weken al voor.
Ik kan moeilijk iedereen verplichten om morgen samen te komen.
Ik kan ook moeilijk iedereen binnen 3 weken uitnodigen.
Kan de VME uitstel vragen om deze zaak ten gronde te verdedigen?

Extra informatie 1:
De wijziging werd reeds 2 maal op de vergadering gevraagd, maar behaalde nooit de 4/5e meerderheid (De winkeleigenaar heeft op zichzelf 206/1000 aandelen). Dus zelfs met alle andere eigenaars samen, komen we niet aan 800 van de 1000 aandelen.

Extra informatie 2:
Vorig jaar werd ook een verschil in interpretatie van de basisakte vastgesteld. Bepaalde kosten vallen al dan niet onder de uitzondering. Dit wordt mogelijks dus al jaren verkeerdelijk toegepast en goedgekeurd door de AV. Deze procedure is een gevolg hiervan, waarbij er geen uitsluitsel is op de AV. Op dit moment worden de kosten verdeeld zoals altijd gebeurde, maar mogelijks dus nog steeds verkeerd.


Ik wens niet in te gaan over de grond van de zaak, ik wens enkel antwoorden omtrent de te volgen procedure.
Ik wens ook niet voor de duizendste keer te horen dat we best een advocaat raadplegen. Deze kost immers geld en zowel de VME als de eisende partij zijn voorstander om dit zonder advocaten te regelen.
Ik wens geen adviezen of goede raad, enkel antwoorden over de te volgen procedure.
De dagvaarding ligt er nu en moeten er mee verder. Ik moet weten hoe te handelen als syndicus en wat de VME moet doen. Niet over welke mening we moeten hebben.

Zowel eisende partij als de VME (toch diegenen die ik al gehoord heb), zijn van mening dat we deze vraag gewoon kunnen voorleggen aan de vrederechter, deze bekijkt de zaak als onafhankelijke, kan zijn oordeel ook motiveren en dan is het ineens duidelijk voor iedereen.

Baton
Offline
dagvaarding
Astrid Clabots
Offline
vragen ivm procedure ?

Geachte


- Dient de VME een advocaat aan te stellen? Kan dit verplicht worden door de andere partijen?

De aanstelling van een advocaat betreft een vrije keuze. Steeds. Indien men van mening is om zelf verdediging of argumentatie te kunnen verzorgen, en dit volgens de geldende procedureregels, kan dat.


- Als de winkeleigenaar zichzelf opgeeft als vrijwillig tussenkomende partij, is hij in deze zaak dan nog deel van de VME (en dus 2 partijen in deze zaak)?

Niemand verdwijnt tijdelijk uit de VME, om welke reden dan ook.

- Kan er een advocaat aangesteld worden die de VME verdedigt, want deze moet 7 eigenaars verdedigen, terwijl er maar 1 voordeel heeft bij het behoudt van de basisakte?

In een procedure zal elke partij zal een verdediging aanvoeren. De VME is belanghebbend gezien een herverdeling van kosten en lasten het effectief heeft van communicerende vaten.

- De eisende partij vraagt een schriftelijke procedure met conclusiestukken.
Kan dit geweigerd worden door de VME of de vrijwillig tussenkomende partij?

Moet er dan verplicht overgeschakeld worden naar een andere procedure?

Het is gebruikelijk dat er na inleiding van de zaak een procedurekalender wordt opgesteld waarbinnen schriftelijk verweer wordt verzorgd. De Rechter houdt bij beraad enkel rekening met hetgeen geredigeerd en gevraagd is in de laatste (syntheseconclusie). De rechter zal daarbij niet ultra petita gaan. Een correct schriftelijk weergegeven standpunt is dan ook noodzakelijk.

Andere procedure : al aan bemiddeling gedacht ? 


Astrid CLABOTS
CLABOTS