volmachthebber op rekening VME verplicht?

2 antwoorden [Laatste bericht]
duif
Offline
Beste

Is het verplicht om naast de syndicus een volmachthebber te hebben voor de rekening van de VME?

Bij wijziging van bank en rekeningnr voor de VME: is het verplicht dat de syndicus en de volmachthebber samen de papieren van de nieuwe rekening en bank tekenen?

Met dank voor uw antwoord
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Vanuit de wetgeving
Geachte

Vanuit de wetgeving inzake mede - eigendom, is dit alleszins niet verplichtend.
Evenwel kan ik mij voorstellen dat een bankier zal aandringen op de onderschrijving van een formulier eveneens door een volmachthebber en dit in het kader van wetgeving inzake vennootschappen, feitelijke verenigingen en VZW's.

Bovendien is het wenselijk dat naast de syndicus minstens twee mede - eigenaren een volmacht hebben over de rekeningen. Dit kan gecombineerd worden met een tweehandtekeningsclausule voor AFHALING van gelden (bijvoorbeeld cash afhalingen vanaf een bepaald bedrag ...). Men weet nooit ...

In geval van dispuut met de syndicus, of bijvoorbeeld een plots overlijden of "wegvallen" door ziekte of ongeval van de syndicus, is dit bijzonder aan te raden.

Samengevat komt het erop neer dat het veilig is om naast de syndicus minstens twee gevolmachtigden aan te duiden.

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

tomdr
Offline
syndicus als enige aansprakelijk voor zijn beheer
Beste,

Art 577-8 §5 zegt : "De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer, hij kan de bevoegdheden niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden"

Als de syndicus "als enige" verantwoordelijk is, dan is hij zeker niet verplicht om een volmachtdrager te hebben op de rekening, volgens mij heeft een volmachtdrager ook een verantwoordelijkheid, en dat strookt niet met "als enige".

Daarenboven, als er al een overdracht van bevoegdheden is moet die goedgekeurd worden op de AV en SLECHTS voor een BEPERTE DUUR of voor WELOMSCHREVEN DOELEINDEN. Ook aan die beperkte duur of welomschreven opdracht is er een probleem met een volmachtdrager.

En ik denk (maar ben niet zeker) dat er in de deontologie iets staat in de aard van "handelen met cash geld verboden is of toch alleszins vermeden dient te worden". Aan de VME rekening mag er ook geen credit-card in welke vorm ook verbonden zijn.
Dus, mijn conclusie, ook voor het afhalen van cash geld is er ook geen volmachtdrager nodig.

Vertrouwen is de basis in de relatie VME - Syndicus, is die er niet, dan kiest men beter een andere syndicus, indien men denkt dat geen enkele syndicus te vertrouwen is, ...., dan ben je beter af als je ergens gaat gaan wonen waar er van mede-eigendom geen sprake is. De immo-wereld heeft ook panden te koop die niet in een mede-eigendom zitten, en waar je dus geen externe of interne beheerder nodig hebt, buiten uzelf natuurlijk, en die "uzelf" zal wel te vertrouwen zijn denk ik

mvg

tom