Voorlopige oplevering algemene delen nieuw appartementsblok

5 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline
Beste, 10 mede-eigenaars hebben mandaat gekregen van de AV hen te vertegenwoordigen op de rondgang VO. Binnen De Raad van mede-eigendom was consensus om de VO buitenaanleg te weigeren om essentiële tekortkomingen.(geen laadpunten wagens en fietsen en hoge hinderlijke fietsenstallingen waar niemand is over ingelicht..) 1. De 7 mandatarissen die de eigenaars vertegenwoordigen werden door de syndicus niet uitgenodigd. 2. 2 van de 6 leden van de RvM hebben de consensus niet op te leveren naast zich neergelegd. Afspraak was alleen een rondgang en sowieso te weigeren omdat de overige leden RvM verhinderd waren op die datum Ende AV eerst moest worden geraadpleegd over de tekortkomingen. De notulen AV werden geschonden door de Syndicus. Kan een rechtbank überhaupt een VO teniet doen? En welke rechtbank is hiervoor bevoegd ( Mvg. etdh
nescio1
Offline
een juridisch wespennest

Herlees uw aankoopakte, basisakte en RIO.
Herlees de notulen van de AV en verslagen van andere bijeenkomsten.
 
Gewoonlijk is er bij de oplevering GEEN taak voor de syndicus weggelegd, tenzij anders, uiteraard liefst schriftelijk, vastgelegd.
 
De RvME treedt niet collectief op, ieder lid is individueel en hoofdelijk aansprakelijk.
 
Gezien het belang van de schriftelijk vastgelegde formuleringen in de documenten kan u er niet buiten een raadsman of -vrouw te consulteren, duidelijk gespecialiseerd in mede-eigendom.
 
Vragen:
Werd de oplevering of de weigering ervan, reeds voorgelegd als agendapunt in een AV?
Waren er volmachten betreffende de oplevering en wat was hun juiste inhoud?
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
 
nescio1
Offline
zoekvenster rechts bovenaan deze site

+problematiek+oplevering (> 5 hits)
 
etdh
Offline
Voorlopige opkevering
1. 10 eigenaars hebben mandaat gekregen van de AV op te leveren. De notulen zijn toch bindend! 2. De uitnodiging tot oplevering is door de aannemer aan de syndicus overgemaakt. 3. Die nodigt de 10 eigenaars met mandaat niet uit! Hij beperkt zich tot de RvM. 4. De RvM had afgesproken te weigeren om ernstige redenen en om eerst de AV alsnog te laten beslissen. 5. De 2 (de overige 4 waren verhinderd) aanwezige leden van de Raad zijn door de syndicus aangespoord toch op te leveren tegen alle afspraken en notulen van de AV in. Daardoor lijden de eigenaars veel schade. Maar de AV overhalen juridische stappen te ondernemen is niet evident. Velen willen vooral geen kosten en geen heibel.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 4 (versie wetgeving 2018)

Dien nu reeds, aangetekend, een agendapunt in waarin de oplevering geweigerd wordt.

Uiteraard verwijst u hierin naar de bepalingen die vastgelegd werden in de notulen.

Stuur de projectontwikkelaar aangetekend kopie van deze brief.

Leg uw syndicus op aan de projectontwikkelaar, aangetekend, een ingebrekestelling te sturen om voor... (datum) een oplevering te doen conform de notulen. 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 3 °

Kent deze syndicus zijn vak wel?

U richt een aangetekende brief  aan de syndicus waarin u hem wijst op zijn deontologische verplichtingen :
 
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
 
Art. 78
 
”……..de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed ……….. alsook deze die voortvloeien uit de overeenkomst die hem met de opdrachtgever bindt.”
 
Bij gebrek of bij een ontwijkend antwoord dient u klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.


 
 
Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)