voorzitter AV

16 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline

Agendapunten Algemene vergadering.

Agendapunt is :
"De uitnodiging per brief voor de AV is een kost voor de betreffende eigenaar , per e-mail is het gratis".

De voorzitter van de algemene  vergadering , schorst dit agendapunt , laat geen stemming toe en laat notuleren :
" Omdat het agendapunt in tegenspraak is met de dwingende wetgeving , cfr. art. 577-6 §3 " administratiekosten AV = gemene kost " weiger ik als voorzitter van de AV , het agendapunt te behandelen "

Persoonlijke mening = pluim aan de voorzitter.

Vraag :
Mag/kan de voorzitter dit ?

SIEBE
Offline
agendapunt
Een voorzitter van de A.V. heeft enkel tot taak de A.V. in goede banen te leiden. En de agendapunten te laten overlopen en de orde te handhaven. En achteraf het verslag ( notulen ) en lezen en ondertekenen.
Onwettige agendapunten zouden door de syndicus moeten opgemerkt worden. Ook kunnen de eigenaars dit opmerken bij ontvangst uitnodiging en agenda A.V.
Bij het behandelen zulk agendapunt, kan hij als eigenaars dit punt aanhalen maar schrappen of weigeren als voorzitter; daar heb ik mijn twijfels over.
lebragard
Offline
agendapunt....

@siebe

Agendapunt werd door de syndicus ingeschreven !! en bij deze zet de voorzitter
(een voorzitter met b*llen) de syndicus op zijn plaats......

Persoonlijk vind ik dat de voorzitter "een groot gelijk heeft" maar of dit mag en kan ?? is de vraag.

 

Astrid Clabots
Offline
Agendapunt - onwettig


Geachte


formeel gezien had er moeten worden gestemd, en zou iedereen op basis van onwettigheid - minstens een volstrekte meerderheid - "neen" moeten hebben gestemd op basis van onrechtmatigheid.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

SIEBE
Offline
Voorzitter met ...
Lebragard, volg u zeker, maar het antwoord geeft u zelf in de laatste paragraaf.
Een voorzitter met ... waren er ook maar meer eigenaars met ...
En de reactie van Meester Clabots is de juiste.
lebragard
Offline
en de syndicus......
Wat men blijkbaar vergeet in dit verhaal is de syndicus !
De syndicus heeft een bepaald initiatiefrecht , dit is wettelijk zo bepaald.
Ook kan de syndicus een initiatiefrecht conventioneel bekomen bv. met één of meerdere eigenaars.
Maar dat een (beroeps)syndicus zelf het initiatief neemt om een agendapunt in te schrijven in tegenstrijd met de dwingende wetgeving mede-eigendom en alsook zijn eigen deontologie aan zijn laars lapt......is een brug te ver en wat meer is , het wordt ook niet verboden !!

Hiaat in de wet mede-eigendom...men zou dit (formeel) moeten verbieden dat een syndicus en voorzitter van de AV , de AV , agendapunten laat behandelen/stemmen die duidelijk zonder de minste twijfel ,in tegenspraak zijn met de wet mede-eigendom. (sensu stricto met relatieve nietigheid) 
SCORPIOEN
Offline
Voorzitter van de Algemene Vergadering

De voorzitter van de Algemene Vezrgadering wordt verkozen door de Algemene Vergadering, en zit daar niet om te spreken namens de syndicus en zijn RvME en  zekerlijk niet om de mede-eigenaars de mond te snoeren, 364 dagen op een jaar heeft de syndicus & CO vrije hand , nog niet eens 1 dag op een jaar kunnen  zelfs niet een paar uur naar de Mede-eigenaars luisteren, door  wie ze evenwel werden aangesteld

Ook de Voorzitter(sic) van de RvME en zelfs de Commissaris van de Rekeningen  kijgen het woord, maar hun verslag is niet bespreekbaar, en krijgen we slechts 30 dagen na de datum van de vergadering in handen.

Met de laatste wetwijziging zijn de belangen van de kleine mede-eigenaar flink uitgehold,nadat de wetgever ons in 2010 had aangemaand meer betrokken te zijn bij het beheer van de VME, waarvan de Syndicus &C° slechts uitvoerders zijn van een mandaat, binnen wet,basisakte,Reglement van M-E, Reglement van Inwendige orde, de notulen van de Algemene Vergadering.


mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 3 raadpleging geagendeerde punten

Dat gewoonlijk een dagvoorzitter gekozen wordt, is geen wet van Perzen en Meden.
 
Basisakte en RIO kunnen andere regels opleggen als : roterend voorzitterschap, oudste mede-eigenaar, eigenaar met de meeste anciënniteit qua eigendom, vorige voorzitter komt niet meer in aanmerking, herverkiezen slechts mogelijk na verloop van x jaren, etc.
 
Maak de regels wel zodanig er nog een voorzitter kan aangesteld worden.
 
 
 
“……..het woord, maar hun verslag is niet bespreekbaar, en krijgen we slechts 30 dagen na de datum van de vergadering in handen.”
 
https://www.elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus
 
Tussen het verzenden van de bijeenroeping en de datum van de AV horen alle documenten die het voorwerp uitmaken een agendapunt en bijgevolg bespreking en/of stemming, consulteerbaar te zijn.
 
De betere syndicus verstuurt ze samen met de bijeenroeping en/of stelt ze spontaan ter beschikking via e-mail of op een website 
 
 
lebragard
Offline
onbeantwoord......
# scorpioen
# nescio1

Hoe moet ik jullie bijdrage/antwoord plaatsen , rekening houdend met de vraagstelling #1 en #5 (onbeantwoord)

De vraagstelling is/was in # 1
Vraag :
Mag/kan de voorzitter dit ?

en

in #5
Wat men blijkbaar vergeet in dit verhaal is de syndicus ! initiatiefrecht....syndicus kan/mag dit niet.....


 
nescio1
Offline
basistaak voorzitter: agenda uitvoeren

Zoals in # 3 aangegeven heeft de voorzitter hier inderdaad zijn bevoegdheid overschreden. Hij had best een korte introductie gegeven over het “aangeraden” stemgedrag.
 
Wat ons eigenlijk intrigeert is wie aan de basis ligt van dit agendapunt: 
  • een onbekwame syndicus
  • een (verschuldigbare) mede-eigenaar
lebragard
Offline
basis.
#nescio1
Wat ons eigenlijk intrigeert is wie aan de basis ligt van dit agendapunt:

antwoord :

- een syndicus (BIV-strekking)
- staat duidelijk vermeld in #5

en # 5 (?)
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 4

https://www.elfri.be/artikel/goede-zeden
 
 
Heeft een syndicus hier de mogelijkheid censuur uit te oefenen op een voorstel van een mede-eigenaar tenzij het om de schending van de “goede zeden” zou gaan?
 
Ons inziens niet, al rust op hem de deontologische plicht vooraf en tijdens de vergadering kenbaar te maken dat het hier om een (wets)overtreding gaat waarvan hij de uitvoering niet kan en mag verzekeren.
 
Bij halsstarrig volhouden aan haar standpunt door de AV kan hij enkel reageren met (de dreiging van) zijn ontslag.
 
lebragard
Offline
geen voorstel....
Géén voorstel van een mede-eigenaar.
Agendapunt ingeschreven door de syndicus zelf.

#5
De syndicus heeft een bepaald initiatiefrecht , dit is wettelijk zo bepaald.
Ook kan de syndicus een initiatiefrecht conventioneel bekomen bv. met één of meerdere eigenaars.
Maar dat een (beroeps)syndicus zelf het initiatief neemt om een agendapunt in te schrijven in tegenstrijd met de dwingende wetgeving mede-eigendom en alsook zijn eigen deontologie aan zijn laars lapt......is een brug te ver en wat meer is , het wordt ook niet verboden !!
nescio1
Offline
tijdslijn forum ≠ chat

Sorry, antwoorden op een forum mag niet verward worden met een chat maar is dit hoger, grotendeels door ons toedoen, wel geworden.
 
Beroepsfout syndicus?
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
Lieve en Marc
Offline
Voorzitter AVten gelden vor
Bij wil de Syndicus via het nog de nog aan te passen basisakte ( nog steeds niet gecoordineerd!) gebruik maken van voor de AV een “ buro “ op te richten bestaande uit de nog te kiezen Voorzitter en de stemopnemers en dit te laten gelden voor een jaar of tot de volgende AV. Dit om, samen met deze kwestisieuze Vorzitter, meer macht te kunnen uitoefenen en de andere ME de mond te snoeren: “ ik ben Voorzitter en als het U niet aanstaat dan stem je maar tegen “. Wij hebben alleen maar “ slapende ME ‘s en je staat dus alleen met je argumenten.
Wil dus ook er rekening mee houden in jullie commentaren dat de situaties kunnen verschillen van VME tot VME en dat inderdaad de nieuwe wetten niet altijd soelaas kunnen brengen: het zijn “ armstoelwetgevingen “ .
Lieve en Marc
nescio1
Offline
op kousenvoeten...

Zeer voorzichtig, zeker als in de thread een post van “Lieve en Marc” voorkomt, zouden wij durven stellen dat de wetgeving appartementsmede-eigendom 2018 coördinatie wetgeving 2010 overbodig maakt en kan vervangen worden door een goed opgesteld RIO.
 
 
 
lebragard
Offline
op kousenvoeten met schoenen aan....

coördinatie statuten is/was een wettelijke opdracht (2010) voor/aan de syndicus........met een resultaatsverbintenis en géén middelenverbintenis......

een "goed" opgesteld RIO is belangrijk maar ook in deze moet de syndicus bepaalde "regels" volgen , vandaar dat gecoördineerde statuten wel degelijk belangrijk zijn.

De aanpassingen aan de appartementswet van 18 juni 2018 gaan in voege op 1 januari 2019. Ze vullen de wet op de mede-eigendom van 28 juni 2010 aan. Deze wetsaanpassing heeft impact op alle VME's, maar ook op individuele en zelfs op bepaalde plichten van verhuurders.
 

Een aantal bepalingen die tot nu toe in de statuten moesten staan, moeten vanaf 01.01.2019  in het reglement van interne orde staan, tevens zijn deze aangepast aan deze vernieuwde wet van de 18.06.2018. (art.577-4 § 1 B.W)

 
Om die reden worden bepaalde regels voor de interne werking van de VME verhuisd van het reglement van mede-eigendom naar het reglement van interne orde. Gezien het laatste geen authentieke akte, (géén notaris) vereist, wordt de wijziging hiervan flexibeler door de nieuwe wet.
De syndicus zal zorg dragen en heeft de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen. ( Art.577-10 c )

# Lieve en Marc : (voor ELKE VME geldt , ook die VME van jullie !)
 
Volgende bepalingen kunnen niet opgenomen worden in het reglement van inwendige (interne) orde :
1. de beschrijving van het onroerend geheel , alsook de bepalingen van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden.
 
2. de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten  en bepalingen en sancties m.b.t. de betaling van die lasten. (basisakte , reglement van mede-eigendom = statuten van de residentie)

3. bepalingen die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële basisakte en reglement van mede-eigendom (dat voorrang heeft op het reglement van interne orde).