Vrijstelling kosten agendapunt niet opgenomen door syndicus

12 antwoorden [Laatste bericht]
Eric2160
Offline
Omdat de verdeelsleutel schouwrenovatie ( agendapunt av vorig jaar)volgens basisakte is, vragen wij een vrijstelling omdat we deze kosten reeds hebben uitgevoerd in het verleden. (Plaatsing condensatieketel + schouwmateriaal)
Mijn vraag tot agendapunt (“Zodoende vragen wij de VME om in alle
redelijkheid en billijkheid vrijgesteld te worden van enige kosten in dit dossier “schouwonderzoek en –renovatie”
wordt niet op de agenda geplaatst.
Antwoord syndicus : "Schouwrenovatie staat zelf niet ter sprake dus
er dient ook niet over deze verdeling gesproken te worden momenteel."
Kan dit zomaar ?? Want dit werd vorig jaar op de av goedgekeurd. (Principieel akkoord)
Hartelijk dank voor jullie reacties
nescio1
Offline
opnieuw indienen
Dien uw agendapunt opnieuw in en eis dat het letterlijk wordt overgenomen.

Zo niet: klacht B.I.V.
SIEBE
Online
principieel akkoord
Beste TS : wat bedoeld u met principieel akkoord. Is er een officiële stemming geweest op de AV : omtrent verdeelsleutel en of schouwrenovatie. Stonden de stemmingen over beide items vermeld in de notulen ?

Indien de schouwrenovatie niet is gestemd en goed gekeurd : is er zo ook de syndicus geen sprake van renovatie.
Enkel dan het punt : aandelen. Indien geen renovatie is de verdeling van de kosten niet aan de orde.

Maar zoals Nescio1 zegt : kunt het punt terug op de agenda zetten ( met uw tekst ). Syndicus moet alle doorgegeven agendapunten op de uitnodiging en de agenda zetten en laten stemmen.
Eric2160
Offline
Uit het verslag van de AV

Uit het verslag van de AV :

Bespreking en stemming schouwrenovaties
De algemene vergadering beslist offertes op te vragen voor het renoveren van de schouwen in de VME 
De syndicus laat een schouwonderzoek uitvoeren vooraleer deze offertes worden opgevraagd.
De algemene vergadering heeft een principieel akkoord omtrent de schouwrenovaties.
Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met 2/3 meerderheid)

Verdeelsleutel: Basisakte

SIEBE
Online
#3
TS : beslissing is unaniem genomen dus ook door u, of u moet afwezig en niet vertegenwoordigd was.

Het woord principieel staat mij niet aan : het is definitief of niet.

Indien definitief : verdeelsleutel zoals in de basis akte.

Normaal worden de 3 offertes eerst voorgelegd aan de AV.
 
Eric2160
Offline
De syndicus zou geen offertes
De syndicus zou geen offertes hebben opgevraagd ??
Kan dit nu zomaar ?
SIEBE
Online
offertes
Men zal enkel op de volgende AV kunnen oordelen of de syndicus 3 offertes heeft opgevraagd volgens dezelfde detailopgave.
Eric2160
Offline
Wat als de syndicus de
Wat als de syndicus de offertes niet kan voorleggen ?
SIEBE
Online
OFFERTES
AV moet niet voor akkoord stemmen zonder gevraagde offertes.
Geen offertes geen akkoord. Indien akkoord voor uitvoering zonder offertes = carte blanche en open geldbuidel.
Eric2160
Offline
Agendapunt staat nu zelf niet

Agendapunt staat nu zelf niet op de AV, terwijl vorig jaar gevraagd werd door de AV om offertes op te vragen.
Kan hij dit zomaar ? Av geeft opdracht om offertes op te vragen en syndicus voert dit niet uit en dit jaar staat het agendapunt niet meer op de agenda van de AV

SIEBE
Online
AV
Datum van AV ?

Waarom heeft geen enkele eigenaar het er op gezet ?
Dit punt zal niet behandeld worden, wegens niet vermeld op de agenda. Ook geen 3 offetes = ook geen uitvoering.

Anders een BAV 20 % aandelen samen roepen met enige agendapunt, de renovatie.
 
DVC
Offline
indien u wenst dat erover
indien u wenst dat erover gestemd wordt, dient U dit mee in uw vraag te formuleren!!!
ronald de wilde
Offline
voorwaarde
Er worden offertes opgevraagd NA het schouwonderzoek..... (cfr. verslag)
1°kwestie: is dat schouwonderzoek uitgevoerd? Is die opdracht gegeven? Was er daarmee een probleem? Kon dat gebeuren zonder al te veel kosten (bv. breekwerk)?
Daarop dient de syndicus (in de eerste plaats) antwoord te geven op de AV.
Dan pas volgt de rest.

Ron