Vrijwillig beheer klein appartementsgebouw

4 antwoorden [Laatste bericht]
Jacques Blancquaert
Offline

Als mede-eigenaar van een gebouw met slechts drie appartementen heb ik vrijwillig het beheer van de algemene delen op mij genomen. In de aankoopakten van 2008 (dus voor de invoering van de nieuwe wet) van de appartementen staat vermeld "... het gebouw werd onttrokken aan de toepassing van de appartementenwet..." . Dit om te vermijden dat hoge syndicus- en administratiekosten voor een dergelijk klein gebouw zouden ontstaan. 

Is bovenstaande clausule in het kader van de nieuwe wet nog geldig ??

Quimmo
Offline
Is volgens mij niet veranderd

Ik denk dat u doelt op Art 577-3 van de wet op de mede-eigendom. Dit artikel is niet aangepast in de nieuwe wet en gaat nog steeds als volgt:

"De beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom, neergelegd in artikel 577-2, § 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Voornoemde beginselen en bepalingen zijn niet van toepassing indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Omdat ik vaststel dat het
Omdat ik vaststel dat het voor kleinere gebouwen moeilijker wordt om een betaalbare syndicus te vinden omdat een profesioneel kantoor met een aantal vaste kosten zit die maandelijks betaald moeten worden stel ik aan dergelijke kleine VME's voor om het beheer door een mede-eigenaar zelf te laten waarnemen maar dat ze zich laten begeleiden en adviseren door ons kantoor tegen uurloon.
Quimmo
Offline
"het beheer door een

"het beheer door een mede-eigenaar zelf te laten waarnemen maar dat ze zich laten begeleiden en adviseren door ons kantoor"


Dat lijkt me geen slechte aanpak.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Beste, Op basis van de inhoud
Beste, Op basis van de inhoud van uw tekst, valt jullie gebouw niet onder de wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of een groep van gebouwen. De wilsbeschikking hiertoe gebeurde door de oprichter van het gebouw. De wet bepaalt dat dit enkel en alleen kan wanneer de zaak het niet rechtvaardigt om onder de wet te ressorteren, een gedachte die de oprichter van het gebouw er op nahield. De uitsluiting blijft evenwel voor discussie vatbaar. Tot dit natuurlijk niet wordt betwist blijft de clausule van toepassing. Onder die omstandigheid is de gewijzigde wet van 2 juni niet van toepassing. Jullie dienen te handelen conform artikel 577-2 B.W. waarbinnen ยง9 van dwingend recht is. Middels beslissing van de algemene vergadering en mits eenparigheid van stemmen (ALLE eigenaars van het gebouw) kan worden beslist om wel onder de wet van 2 juni te ressorteren. Uiteraard dient dit dan ook authentiek (tussenkomst notaris) te gebeuren. Dit tenzij, bvb. door het aanvechten van de beslissing wanneer de eenparigheid niet wordt bekomen, de Vrederechter zich in de plaats van de AV stelt en de toepassing ervan van rechtswege oplegt.