Wanneer start 4 maanden klacht periode bij Schriftelijke AV?

2 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline

  Synd organissert S AV : doc 1, oproepingsbrief met agenda ;  doc 2, stemmingslijst, aanvinken van dagordepunten  : akkoord , niet akkoord, onthouding ; doc 3, vooraf volledig ingevulde voorstellen van de synd (zelfs onwettelijke ) als notulen  , te ondertekenen en in te zenden voor datum X. wat gebeurde.

Ik protesteer geargumenteerd wegens overtredingen van de wetten op ME.

4 dagen later ontvangst van zijn  ‘Voorlopig Verslag’ . Ik bespreek en beslis over de dagordepunten en zend dit naar Synd . Reactie andere eigenaars mij onbekend.

4 weken later nog geen definitieve notulen mij ter kennisgeving en ter ondertekening voorgelegd.  Antwoord op mijn vraag ernaar : te veel werk, definitieve notulen volgen.
Ik  verneem  dat evenmin aan de voorzitter , de secretaris en de deelnemende andere eigenaars de notulen ter kennisneming en ondertekening werden voorgelegd .

Mijn inziens is de S AV niet beëindigd .

De periode van 4 maanden na de AV om beslissingen aan te vechten zal bijgevolg ingaan na datum ondertekening definitieve notulen.  Is dit juist? Of moet er rekening worden gehouden met andere bepalingen in de corona-periode?

nescio1
Offline
tijdelijke(?) wetgeving bron van anarchie? Natte droom syndici!

 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020122002
 
HOOFDSTUK 19   Afdeling 2   Art. 55
 
 
Wij gaan er van uit dat de wetgever geen fundamentele wijzigingen heeft willen aanbrengen.
 
Het eerste ogenblik waarop de syndicus notulen kan opstellen is de dag na het verstrijken van de termijn van drie weken (eventueel acht dagen).
 
Heeft de syndicus de eindtermijn voor inzenden/ontvangen duidelijk aangegeven?
 
In geest van:
 
B.W. Art.577-6 § 10 
 
moet de syndicus de notulen onmiddellijk opmaken en doorgeven aan de mede-eigenaars.
 
 
B.W. Art. 577-6 § 12
 
blijft onverwijld gelden.
 
Hebt u de notulen niet ontvangen na de termijn van dertig dagen dan brengt u de syndicus (aangetekend) hiervan op de hoogte.
 
Tip:
Contacteer de syndicus hierover vroeger maar sluit af met een aangetekende brief, binnen de termijn, waarin u alle vorige contacten citeert.
 
 
nescio1
Offline
op het internet gevonden

 
Wij stellen ons de vraag of vele syndici bekwaam zijn om het diploma van de derde kleuterklas te behalen.
 
Een eerder door ons gepubliceerde tekst op een aanverwant onderwerp:
 
 
Wel vinden wij dat, gedurende de tijdelijke (?) afwijking van de unanimiteitsregel inzake schriftelijke AV, de mede-eigenaars wel controlemiddelen verliezen als het aanwezigheidsregister en de handtekening op de notulen door de nog aanwezige mede-eigenaars op het einde van de zitting.
 
Wij zouden het dan ook normaal vinden dat de syndicus, uit eigen beweging, de geldige en ongeldige stemformulieren die hij ontving, opstuurt samen met de notulen.
 
 
Uw voorbeeld geeft aan dat de rechtsonzekerheid door deze hopelijk tijdelijke maatregel toeneemt.
 
 
U zou uit principe en uit eigenbelang klacht moeten neerleggen.
 
 
Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging klacht B.I.V. ?
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.
 
 
Illustratie:
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers
 
Bron:
https://juridischforum.be/viewtopic.php?f=39&t=127361