Wat geldt er: factuurdatum of vraag syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
plukster
Offline
Geachte,
In ons gebouw is er een nieuwe eigenaar vanaf 03/12/11. De ramen moesten vervangen worden en de syndicus krijgt op 25/11/2011 de factuur voor het voorschot.
De syndicus vraagt de nodige gelden op in een brief op 07/12/2011.
Nu weigert de nieuwe eigenaar zijn deel te betalen omdat de factuur opgemaakt is voor hij het compromis tekende. Maar volgens de notaris van de verkopers moet hij wél betalen omdat de opvraging van syndicus (07/12/11) geldt en niet de factuur.
Wie heeft het bij het rechte eind?
Bij voorbaat bedankt voor uw antwoord.
 
Jan Van Moer

 

 
 
 
deskundige
Offline
Beste,Vooraleer ten gronde
Beste,

Vooraleer ten gronde op uw vraag te antwoorden eerst even volgende; u spreekt over het vervangen van ramen. Betreft het hier vensterramen van de appartementen? Zo ja, staat er dan in de statuten van het gebouw, in casu bij de beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen, dat deze ramen gemeenschappelijk zijn?

Dit zou mij ten zeerste verwonderen en indien mijn gevoel klopt, hoe komt het dan dat de eigenaars blijkbaar door de VME worden verplicht om hun ramen te vernieuwen en dit dan blijkbaar nog door uitvoering door een en dezelfde aannemer die de factuur vervolgens op naam en voor rekening van de VME overmaakt?

Graag eerst enige verdere duiding.
plukster
Offline
De ramen zijn inderdaad
De ramen zijn inderdaad privatief, maar in de basisakte staat ook dat alle ramen en deuren hetzelfde moeten zijn en dat er geen individuele wijzigingen mogen aangebracht worden.
Op de vorige algemene vergadering werd unaniem beslist de ramen te vervangen. Omdat dit een redelijk groot en moeilijk werk was (gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping) werd beslist één aannemer te nemen.
De VME zou die betalen en daarna de kosten per kavel opvragen.
Steeds bereid antwoord te geven.
Jan Van Moer

 

 
 
 
Quimmo
Online
Het lijkt me niet logisch dat hij hiervoor zou moeten betalen

Ik vind het niet expliciet terug in de wet. Maar in de wet staat wel (Art 577-11 §2 onderaan) dat indien de VME op een AV buitengewone uitgaven goedkeurt, zelfs tussen compromis en akte - en de nieuwe eigenaar had geen volmacht voor deze AV - de oude eigenaar nog opdraait voor deze kosten.

Het lijkt me dan onlogisch dat hij wel zou opdraaien voor beslissingen die nog voor het compromis genomen zijn. Of is mijn interpretatie fout?

Heeft de syndicus trouwens, voor het tekenen van het compromis, de notaris op de hoogte gebracht van deze beslissingen en de verbonden kosten?

Maar zoals deskundige opmerkt, dit is nog niet de grond van de zaak.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom