Welke consequentie heeft het niet geven van kwijting aan de Syndic & afkeuring van de balans?

1 antwoord [Laatste bericht]
Rebry Hendrik
Offline

Welk impact heeft "geen kwijting" geven aan de Syndic samen met het afkeuren van de balans?
Betreft gebouw met 73 appartementen.

Stel dat de algemene vergadering de balans afkeurt en geen kwijting geeft aan de Syndicus
 "499000 Wachtrekening" als onwettige boeking komt voor op de balans (met 5027€,  oorspronkelijk onterecht geïnd door de syndicus als ereloon uit de zichtrekening van de VME en heden onder druk van de RVME, op een wachtrekening geboekt, waarbij de Syndic die som wel terecht verwijderd heeft bij de afrekening gemeenschappelijke kosten, doch het verdwenen geld plaatste buiten de VME op een "wachtrekening" )
    
Bestaat wettelijke mogelijkheid  dan nog de afrekening van de gemeenschappelijke kosten goed te keuren, evenals de begroting en de op te vragen voorschotten? 
Zoniet, welke stappen kan de algemene vergadering zetten om niet geblokkeerd te worden in de werking van het huidig boekjaar?


Is mede-eigendom een domein waar de vrederechter toch bevoegd is boven de 1860€?
hendrik
Quimmo
Offline
Zaken beter niet vermengen

Ik zou in het beschreven geval inderdaad geen kwijting verlenen. Wat mij betreft betekent dat dat u alle opties open houdt en naar de rechtbank kunt indien nodig.

Ik zie ook niet in waarom u een gedeeltelijke kwijting zou verlenen, ik zou alles open laten tot de zaak geregeld is. Tenzij iemand een reden kan geven waarom de rest wel al goed te keuren.

De stemming over de begroting en de op te vragen voorschotten voor het volgende jaar hoeft m.i. toch ook geen deel uit te maken van het al dan niet kwijting geven over het beleid van het vorige jaar. Dit moeten volgens mij twee aparte agendapunten zijn, zodat het ene inderdaad het andere niet blokkeert. Andersom ga je toch ook de kwijting over het vorige jaar niet laten afhangen van het budget van het volgende jaar?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom