Werken aan dak

9 antwoorden [Laatste bericht]
rosellatje
Offline
Dag,
 
Ik woon in een nieuwbouwappartement, waarvan nog niet alle appartementen afgewerkt zijn. Recent is het appartement op de bovenste verdieping verkocht. Van één van de arbeiders die daar aan het werk zijn, heb ik vernomen dat er een gat in het dak geboord is voor de afvoer van een kachel.
Moet dit niet besproken worden door de AV? Wat indien later het dak beschadigd blijkt?

Graag uw mening,

Alvast bedankt.
laspiaggia
Offline
Beste, Zijn de gemene delen
Beste,

Zijn de gemene delen al opgeleverd? Indien wel, dan had men toestemming moeten vragen aan de AV. Indien niet en het dak/de schouw worden volgens de regels der kunst afgewerkt, dan zie ik het probleem niet.
Mocht er zich later alsnog een probleem voordoen, en het enige probleem met een dak dat ik me kan inbeelden is regeninfiltratie, dan blijft volgens mij de aannemer 10 jaar na oplevering aansprakelijk.
Quimmo
Offline
Misschien even verder uitzoeken

Toch wel oppassen, want volgens mij is de tienjarige aansprakelijkheid vooral van toepassing op zware structurele gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten, niet op "kleine" zaken zoals waterinsijpeling aan een schouw, maar ik kan me vergissen.

Zoasl laspiaggia opmerkt zijn er weinig problemen als dit volgens de regels van de kunst geplaatst is, maar ik zou toch de syndicus eens laten uitzoeken op wie zijn verantwoordelijkheid dit uitgevoerd is. Indien de VME niet akkoord is met de werken, denk ik dat je deze partji aangetekend kunt aanschrijven dat hij akkoord moet zijn kosten voor toekomstige problemen door zijn werken te dragen en de zaak dan door de volgende AV geregulariseerd kan worden. Anders dat hij de zaak terug in oorspronkelijke staat moet herstellen. Het is natuurlijk moeilijk te beoordelen of de werken van die aard zijn dat dit noodzakelijk is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

rosellatje
Offline
Werken aan dak
Dank u wel voor de reacties.
Het gebouw is definitief opgeleverd en de AV werd niet vooraf gecontacteerd voor deze aanpassing.
Ik zal in ieder geval via een aangetekend schrijven laten weten dat toekomstige problemen voor zijn rekening zijn tenzij het dak in oorspronkelijke staat hersteld wordt. Of de VME akkoord gaat met de werken zal dan, vermoed ik, tijdens de AV moeten beslist worden. Jammer genoeg vrees ik dat deze partij een meerderheid van stemmen “beïnvloedt”. Moet zo’n wijziging niet unaniem goedgekeurd worden?
Quimmo
Offline
3/4

Neen, een drie vierden meerderheid volstaat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
En de kosten?

Ik zou trouwens ook eens aan de commissaris van de rekeningen vragen van na te zien wie voor deze aanpassing betaald heeft. Ik hoop dat het tenminste ten laste van de promotor of van de eigenaar in kwestie is en dat men de kosten niet ten laste van de VME gelegd heeft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

laspiaggia
Offline
bijkomend vraagje
Vraagje: is waterinsijpeling niet steeds gedekt door de tienjarige aansprakelijkheid? Ik meende dat dit zo was omdat de basisfunctie van een gebouw (waterdicht zijn) daardoor wordt aangetast. Ik kan mij natuurlijk vergissen....

Roel De Cleermaecker
Offline
De tienjarige
De tienjarige aansprakelijkheid (artikel 1792 B. Wb.) behelst schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk teniet gaan door een gebrek aan het gebouw.
Volgens rechtspraak en rechtsleer betreft het de aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen of een belangrijk onderdeel ervan aantasten.

Over wat nu wel en niet onder deze aansprakelijkheid valt, zijn reeds boeken geschreven. Waterinsijpeling valt niet steeds onder de tienjarige, enkel wanneer het de stevigheid van het gebouw in gevaar brengt of een belangrijk onderdeel ervan aantast.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

laspiaggia
Offline
Dank voor uw antwoord. Ik
Dank voor uw antwoord. Ik blijf hier maar bijleren ;-)

Els Vervecken
Offline
Reeds uitgevoerde werken
Dag,

is er een periode waarbinnen er moet gereageerd worden?
Ik vermoed dat in het gebouw waar ik woon er ondertussen al op 3 verschillende plaatsen een opening in het dak gemaakt is voor plaatsen van een schouw, afvoer van een airco,...
Door onze syndicus is er nooit enige actie ondernomen.

Kan deze situatie nog teruggedraaid worden?

Begrijp ik het goed dat er 3/4 van de AV voor de toelating moet stemmen? Wat moet er dan gebeuren indien meer dan 25% niet akkoord is met de reeds uitgevoerde werken?

In afwachting van en reactie.