Wijze van stemming

2 antwoorden [Laatste bericht]
Christian Meersseman
Offline
Graag advies over wijze van stemming.
Let wel,  noch in de huidige wet, noch in de wet van 1994 noch in de voorgaande BW teksten staat het hoe het dient te gebeuren. 
Ik stel mij wel de vraag,  indien het niet schriftelijk gebeurd,  hoe kan men dan blanco
of ongeldig stemmen zoals in de wet gemeld wordt?
Naar mijn mening heeft het schriftelijk stemmen toch wel enkele voordelen voor beide
partijen:
- voor de mede-eigenaars : respect voor de vrije meningsuiting,  soms de enige   manier  om te reageren tegen de opdringerigheid van enkele (belanghebbende) mede-  eigenaars,  vermijden van gekrakeel bij vergaderingen met veel "animo", 
  vermijden van mistellingen in geval van volmachten of deelname van familieleden 
  of andere personen voor slechts één kavel.
  Verder is het soms onlogisch om reeds een punt ter stemming te brengen, inden het
  nadien bij de bespreking van de verdere punten pas volledig duidelijk wordt.  Bv
  een van de eerste items van de AV is het financieel verslag en vaststelling van de 
  provisie voor het volgende werkjaar.  De verhoging van de provisie kan maar pas
  goed begrepen worden als de andere agendapunten, die invloed hebben op die 
  verhoging,  eerst besproken werden!   En last but not least,  het rustig laten invullen
  van de stemmen bij een drankje, brengt uiteindelijk een optimaler resultaat  ten       voordele van alle mede-eigenaars,  wat uiteindelijk toch de bedoeling is.
- voor de syndicus : de samenvatting van de stembrieven is reeds het voornaamste 
  deel van de wettelijke verplichte notullen van de AV  en indien het nog door alle 
  aanwezige mede-eigenaars getekend werd,  heeft men een belangrijk bewijs van de
  geldigheid van de stemming!   Bij mondeling stemmingen kan men nadien
  alles bewisten.  
  En wat de nee stemmen betreft,  men kan niemand verplichten om iemand zijn
  naam te laten doorgeven voor die notullen!  Respect van de privacy!
  Als mede-eigenaar syndic los ik dit als volgt op :  op de stembrieven staat onderaan
  de vraag of men zijn naam wenst door te geven bij nee-stemming of onthouding!
  Kwestie van niemand aan de schandpaal te moeten zetten!
  
Christian Meersseman
Van Wynsberghe Jan
Offline
De wet stelt duidelijk dat de
De wet stelt duidelijk dat de neen stemmen genotuleerd moeten worden. Een eigenaar kan dus perfect de nietigheid inroepen van de algemene vergadering als dit niet gebeurde. Daarnaast moeten de notulen voorgelezen worden op het einde van de vergadering en ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris en de nog aanwezige eigenaars.

Er is wel een wetsvoorstel ingediend door mevrouw Musin die enigzins tegemoet komt aan uw opmerkingen maar voorlopig is artikel 577-6 § 10 van dwingend recht.
Quimmo
Offline
Enkele suggesties

Het schriftelijk stemmen is zeker geen slechte zaak, zo heerst er tenminste duidelijkheid. Maar ik zou misschien in de vergadering dan toch ook nog met handopsteking de meningen vragen over controversiële thema's en dan de officiële stemming schriftelijk doen. Het is immers best mogelijk dat de stemming van een volgend punt deels afhangt van de beslissing bij een van de vorige punten. Indien alles in alle stilte schriftelijk gebeurt heeft niemand een idee van de uitslag tot na de vergadering en wordt de discussie dus bemoeilijkt.

Bedenk ook dat de meerderheid berekend wordt op basis van de stemmen van de eigenaars die op het moment van de stemming aanwezig zijn. In elk geval bij ons op de AV neemt het aantal aanwezigen in de loop van de vergadering af, het is in een grote VME dus een hele boekhouding om dit correct bij te houden.

Stemmen met handopsteking is anders ook wel organiseerbaar. Je kan kijken wie voor stemt, wie tegen stemt en nog eens expliciet wie zich onthoudt. Om te vermijden dat mede-eigenaars die zich laten bijstaan dubbel stemmen (ik heb trouwens ook al iemand zijn beide handen weten opsteken), kan je aan het begin van de vergadering iedereen één enkele groene, rode en gele gekleurde kaart bezorgen. Dan kunnen ze maar één keer stemmen.

Ik denk wel dat het niet noteren van de namen van tegenstemmers gevaarlijk is. Iemand die tegen stemt en dan achteraf voor één of andere reden de beslissing wil aanvechten zal zeker bot vangen indien zijn naam niet als tegenstemmer in de notulen genoteerd staat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom