Wijziging aan gemene delen ten opzichte van de originele bouwaanvraag

2 antwoorden [Laatste bericht]
Drossin Luc
Offline
 
Ons appartementsgebouw heeft 72 appartementen met in de sokkel onderaan 2  handelsverdiepingen.
Het handelspand, een restaurant op het gelijkvloerse verdiep heeft een extra hinderlijke ingang gecreëerd via een gemene gaanderij.
In de basisakte zijn wijzigingen aan gemene delen uitgesloten zonder akoord van de algemene vergadering. ( 80%? )
Volgens de basisakte zijn de handelsverdiepengen ook vrijgesteld van onderhouds- en herstellingskosten van de gemene gaanderij.
 
Wat is de te volgen procedure om de wijziging ongedaan te maken of daarvoor een vergoeding af te dwingen?

Alvast dank voor uw feedback, Luc

Luc

Roel De Cleermaecker
Offline
Ik denk dat u niet anders kan
Ik denk dat u niet anders kan dan procedure in rechten opstarten teneinde de wijziging ongedaan te maken...

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

deskundige
Offline
De syndicus dient de
De syndicus dient de overtreder vooreerst aangetekend in gebreke te stellen. Wanneer het een huurder betreft, dan wordt de brief best en naar de huurder en naar de verhuurder verstuurd.

Nadien dient de algemene vergadering zich uit te spreken over het onder voorwaarden
(dragen van de kosten van een wijzigende akte waarin mogelijks een gebruiksrecht dient te worden opgenomen, vastleggen van een prijs als de VME het gemeenschappelijk stuk deel eventueel wenst te verkopen,...) toestaan van deze wijziging, dan wel wordt beslist dat zij zich niet kan vinden in de eenzijdig uitgevoerde wijziging waarbij wordt gesteld dat de overtreder alles binnen een door de AV vastgestelde termijn opnieuw naar de oorspronkelijke staat dient terug te brengen en dat bij gebreke aan spontane medewerking, de syndicus een bijzonder mandaat krijgt om een advocaat te raadplegen die het herstel in rechte moet zien af te dwingen.