Wijziging basisakte

3 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
In onze VME wil de Syndicus enkele bepalingen in de basisakte wijzigen waaronder het opheffen van de kwartaalafrekeningen en deze vervangen door een jaarafrekening.
Deze wijziging werd door de Vrederechter vernietigd omdat deze destijds niet correct geagendeerd werden, enz....
Deze wijziging werd vorig jaar dan wel correct geagendeerd, gestemd en genotuleerd.
De Syndicus wilde dit onmiddellijk doorvoeren ZONDER dat dit in het Regl. van ME werd opgenomen en neergelegd door de notaris (huidige wetgeving).
Ik heb hiertegen geprotesteerd, doch de advocaat van de tegenpartij beweert dat, eens gestemd door de AV, dit onmiddellijk in voege kan gaan en er niet dient gewacht totdat de notaris dit heeft afgehandeld.
(Volgende wetgeving zal anders zijn, doch het is nog 2018).
Graag antwoord MET ondersteuning van de betreffende wetsartikels.
Er zijn nog andere voorbeelden in onze VME mbt tot het wijzigen van de basisakte.
Mijn advocaat wordt ook een beetje moedeloos van al die onduidelijkheden in deze nieuwe wetgevingen: ook de nieuwe wetgeving zal op vele plaatsen aanleiding geven voor discussies.
Lieve en Marc
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-10 ยง 4

Herlees de eerste alinea : 
 
“ Iedere bepaling……..tegenstelbaar zijn.”
 
M.a.w. uw syndicus heeft waarschijnlijk gelijk.
 
De tussenkomst van de notaris (authentieke akte) is vereist om het goedgekeurde agendapunt tegenstelbaar te maken tegenover derden.
 
Hier zou dat betekenen dat b.v. wie een appartement koopt na de goedkeuring van het agendapunt, er NIET door gebonden is voor zoverre de procedure notaris niet gestart is.
 
Noteer dat dit slechts een probleem gaat vormen mocht de nieuwe mede-eigenaar dit betwisten.

Lees ook :
 
B.W. Art. 577-11 § 1 5 °
 
”……drie jaren…..”
 

 
nescio1
Offline
uitsmijter

B.W. Art. 577-10 § 3
 
Beslissing genoteerd in register ?
 
 
Astrid Clabots
Offline
beslissing AV - opname statuten


Geachte

ik vrees ook dat de beslissing bindend is. Het feit dat zij evenwel in stand wordt gehouden zonder opname in de statuten, is niet rechtmatig. En inderdaad, tov nieuwkomers levert die sowieso een probleem op. Maar zelfs dat laatste is een dubbeltje op zijn kant, wanneer je weet dat kopers in de verplichte informatie bij overdracht kunnen opmerken dat een andere toepassing wordt gemaakt.

Astrid CLABOTS
CLABOTS