Wijziging basisakte

3 antwoorden [Laatste bericht]
Wakke
Offline

​​In de oorspronkelijke basiasakte is vermeld dat de promotor het recht heeft om de basisakte te wijzigen zonder  dat  dit enige  wijziging  mag  teweeg  brengen  aan  de  overige  privatieve  kavels  en  aan  de gemene  delen.
Naast de wijziging om van één appartement er twee te maken zijn er ook wijzigingen en aanvullingen aan het reglement van mede-eigendom gebeurd.
1) Kan dit mag dit?
2) Wat is de procedure om de gewijzigde basisakte aan de mede-eigenaars voor te leggen?

 

 

 

nescio1
Offline
recente wetsherziening appartementsmede-eigendom 2018

Al nagegaan in welke mate :
 
B.W. Art. 577-3 § 1/1 (wetgeving versie 2018)
 
hier van toepassing kan zijn?
 
 
Wakke
Offline
Aanvullingen/wijzigingen
Aanvullingen/wijzigingen hebben enkel betrekking op de twee appartementen 
Wakke
Offline
Aanvullingen/wijzigingen
Aanvullingen/wijzigingen hebben enkel betrekking op de twee appartementen