ZEER DRINGEND WAT MOET IK HIERMEE?

3 antwoorden [Laatste bericht]
inina
Offline
Beste forumleden,

Morgen is normaal de zitdag gepland op het vredegerecht om de beslissingen van de laatste algemene vergadering te laten vernietigen. Maar niettegnestaande ik dadelijk op zijn eerste vraag, mijn stukken aan de avcoaat van de tegenpartij heb bezorgd, kreeg ik heden (op het laatse ogenblik ,onderstaande brief. Kan iemand mij zegggen hoe ik hierop kan/mag reageren? 
Ter informatie ik heb verleden week ook reeds op de griffie van het vredegerecht mijn stukken + de uitgeschreven feiten afgegeven. Waarom kan dit dan niet dadelijk behandeld worden? Het lijkt erop dat de tegenpartij enkel tijd wil winnen door de procedure nodeloos te rekken. Kan ik de vrederechter vragen om minstens reeds een boekhouder aan te stellen welke de controle dient te doen om fouten in de boekhouding van de syndicus aan te tonen, zoals ook gevraagd in de vordering? En wat betekent " een bereidwillig confrater voor mij laten verschijnen? " Graag indien mogelijk een zeer spoedig antwoord vermits erg DRINGEND. 

Deze brief werd ontvangen. 
"Ik ontving van wederpartij op 5 september een uitvoering bundel met inventaris genummerd van 1 tot 28 met in bijlage niet genummerde documenten.
Ik wens in deze zaak te concluderen en stel volgende proceskalender voor :
- Voor verweerders 1 maand
- Voor aanlegster 1 maand
- Repliektermijn voor verweerders 15 dagen
Ik raam de gezamenlijke duurtijd der pleidooien op 15 minuten.
Zo wederpartij met deze proceskalender akkoord kan gaan zult u wel een bereidwillig confrater voor mij laten verschijnen. Bij niet akkoord zult u de verdere proceskalender wel ambtshalve bepalen.
Afschrift dezer zend ik aan wederpartij."

Vriendelijke groeten

Inina
 

 
walter
Offline
vredegerecht
Beste 

Ik vermoed dat u het te maken hebt met een advokaat als tegenstander ! u voert zelf ( zonder advokaat ) de klacht tegen u syndicus die mij lijkt helemaal terecht is ..
Ik heb in het verleden ook een procedure gestart bij het vredegerecht izegem ( en denk zonder pretentie te hebben geen dommerik te zijn ) maar heb uiteindelijk ( na uitspraak van de vrederechter ) toch opnieuw moeten procederen met een advokaat ! ( had helemaal niets te maken met mede-eigendom ) waar de vrederechter ( izegem ) mij de kans toe gaf om de procedure opnieuw te starten waarvoor ik hem nog altijd dankbaar ben .. ik had gewoon een klein detail in de zaak over het hoofd gezien !! .
Deze zaak heeft 4 jaar geduurd alvorens er een uitspraak was ! de advokaten weten heel goed hoe ze de vrederechter  bijna kunnen dwingen om de zaak te laten aanslepen !! die het uitstel bijna altijd wettelijk moet toestaan .
Ik kan u alleen maar adviseren een advokaat onder de armen te nemen om u en de belangen van de mede-eigenaars te verdedigen .. toch zeker met de ervaring die ik heb .
Na de procedure te hebben gestart met advokaat heb ik de zaak gewonnen ( maar daar jammer genoeg veel voor betaalt aan onze raadsman ).

 

walter verkest

 


 
walter
Offline
vredegerecht
Beste 

Ik vermoed dat u het te maken hebt met een advokaat als tegenstander ! u voert zelf ( zonder advokaat ) de klacht tegen u syndicus die mij lijkt helemaal terecht is ..
Ik heb in het verleden ook een procedure gestart bij het vredegerecht izegem ( en denk zonder pretentie te hebben geen dommerik te zijn ) maar heb uiteindelijk ( na uitspraak van de vrederechter ) toch opnieuw moeten procederen met een advokaat ! ( had helemaal niets te maken met mede-eigendom ) waar de vrederechter ( izegem ) mij de kans toe gaf om de procedure opnieuw te starten waarvoor ik hem nog altijd dankbaar ben .. ik had gewoon een klein detail in de zaak over het hoofd gezien !! .
Deze zaak heeft 4 jaar geduurd alvorens er een uitspraak was ! de advokaten weten heel goed hoe ze de vrederechter  bijna kunnen dwingen om de zaak te laten aanslepen !! die het uitstel bijna altijd wettelijk moet toestaan .
Ik kan u alleen maar adviseren een advokaat onder de armen te nemen om u en de belangen van de mede-eigenaars te verdedigen .. toch zeker met de ervaring die ik heb .
Na de procedure te hebben gestart met advokaat heb ik de zaak gewonnen ( maar daar jammer genoeg veel voor betaalt aan onze raadsman ).
 
walter

 

walter verkest

 


 
Roel De Cleermaecker
Offline
U moet toch even voorzichtig
U moet toch even voorzichtig zijn.
Op een inleidende zitting kan niet zomaar het ene of het andere beslist worden. Procedures in België worden schriftelijk gevoerd en partijen moeten de kans krijgen hun verweer dan ook schriftelijk op papier te zetten.
Concreet komt het erop neer dat bij inleiding van een geschil, partijen (in regel door een advocaat bijgestaan) een afspraak maken (kalenderregeling) tegen welke data aanlegger en verweerder hun standpunten op papier zetten (conclusies nemen), dit in functie van de eerstnuttige zitting waarop er kan worden gepleit. Gebruikelijk wordt er minstens één maand genomen voor verweerder, één maand voor aanlegger en één maand voor verweerder die het laatste woord krijgt.
Ik stel vast dat uw tegenpartij (advocaat) in kwestie genoegen neemt met een laatste termijn van 15 dagen dat bijzonder krap is voor een advocatenkantoor waar uiteraard niet één, maar honderden van dergelijke dossiers met termijnen dienen opgevolgd.

Het is ook essentieel voor de rechten van verdediging dat de verweerder tijd krijgt om uw stukken en argumenten grondig door te nemen en hierop te repliceren. U kan niet verwachten dat men dit allemaal rond krijgt tegen de inleidende zitting, tenzij in uitzonderlijke gevallen (zie artikel 735 Ger. Wb.).
 

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom