Achterstal mede-eigenaar bij verkoop

2 antwoorden [Laatste bericht]
peter v
Offline
Bij de vraag om inlichtingen liet ik de notaris telefonisch weten dat de verkopende mede-eigenaar nog een schuld heeft tov de vme. De notaris laat weten dat de inhouding bij verkoop geen probleem zou stellen en vraagt om een zeer gedetailleerd overzicht, hij zou dit namelijk nog wel even aan de eigenaar en de bank dienen voor te leggen. Alle communicatie gebeurde telefonisch en per mail. Plots laat de notaris weten dat de bank toch niet akkoord is om het achterstal in te houden, er zouden nog andere schulden zijn en de verkoopprijs zou ontoerekend zijn om alles te dekken. Hij laat fijntjes weten dat hij eigenlijk zelfs geen rekening dient te houden met het achterstal aangezien ik niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen aangetekend reageerde. Ik overlegde met mijn raadsman de mogelijk te nemen stappen, en confronteer de notaris hiermee. Volgens de notaris zou bij een beslag in zijn handen de client gewoon naar een andere notaris gaan. Een procedure onroerend beslag zou dan weer leiden tot een gedwongen openbare verkoop en zo zouden we al helemaal geen geld zien. 
Vorige week liet de notaris  me dan weten dat het pand vrijwillig openbaar verkocht zou worden; nu zou er ineens terug de mogelijkheid zijn om het achterstal in te houden. Hij vraagt me om een aantal inlichtingen, en ik stel voor de vraag om inlichtingen terug aangetekend te richten zodat ik hier tijdig aangetekend op kan reageren. Hij vond dit niet nodig en stuurde de oorspronkelijke brief per email. Volgens mijn raadsman is dit niet van belang, een schriftelijk antwoord per email zou evenwaardig zijn. Ik ben niet zeker of mijn raadsman voldoende onderlegt is in deze materie, kan ik iets fout doen met hierop per mail te antwoorden?       
Peter Van Ende
Quimmo
Offline
Beter ook aangetekend

De VME is bij mijn weten geen bevoorrechte schuldeiser, het zou dus wel kunnen dat er zoveel schulden zijn dat er voor u niets overblijft. Ik snap wel niet de bemerking van de notaris dat de verkoper naar een andere notaris zou stappen. Die moet u toch ook weer de vraag stellen of er schulden zijn.

In elk geval, ik zou de nieuwe vraag van de notaris per mail beantwoorden (dat werkt gemakkelijker) en het antwoord ook nog eens per aangetekend versturen. Beter geen risico nemen als de situatie toch al niet zo duidelijk is.

 

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

peter v
Offline
andere schuldeiser
De vme komt als schuldeiser inderdaad na de bank. Blijkbaar enkel indien de schuldenaar slechts één eigendom heeft waarop één enkele hypotheek rust is er kans het achterstal te recupereren. Bij het aangaan van een krediet is er blijkbaar standaard een clausule die stelt dat alle andere door de bank genomen hypotheken kunnen aangewend worden om een ander achterstal jegens hen aan te zuiveren, maw bij iemand met meerdere eigendommen en hypothecaire leningen dien je als schuldeise blijkbaar af te hangen van de goodwill van de bank, een geruststellende gedachte!    
Peter Van Ende