beslag leggen op goederen van huurster

5 antwoorden [Laatste bericht]
Geert111
Offline
Goede middag,
we zijn bijna aan het einde van een lange procedure tegen onze huurster voor het Vredegerecht (dagvaarding in tussenkomst voor burenruzie en achteraf brandstichting in ons appartement). De huurster werd onlangs geïnterneerd en heeft voor zover ik weet geen financiële middelen waardoor onze hoop op betalen van de rechtsplegingsvergoeding bijna nihil is. Kan ik daarom aan de vrederechter vragen mij haar enige bezit (een invalidenwagen) toe te kennen om deze alsnog te verkopen? Mijn achterliggende redenering is o.a. dat iemand die zomaar brand sticht eigenlijk geen waarde hecht aan zijn goederen (evenmin als die van een ander) en er later zeker geen aanspraak meer kan op maken.
Is dit verdedigbaar?
Met dank voor een reactie,
Geert
naicwill
Offline
DE NIET VOOR BESLAG VATBARE GOEDEREN
Roel De Cleermaecker
Offline
Kan u niet terecht bij de
Kan u niet terecht bij de brandverzekeraar van uzelf en/of huurster?
Ik denk niet dat u veel kans maakt om beslag te leggen op een mindervalide - wagen, wel op andere zaken van de inboedel.
Maar hoop niet teveel: openbare verkopen van dergelijk kaliber brengen tegenwoordig niets op. Meestal net voldoende om de kosten van het beslag te dekken...

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Geert111,
Gelieve de diverse rechtbanken en hun respectievelijke bevoegdheden uit elkaar te houden en onderscheiden:

Geinterneerd word men door de strafrechter nadat men een (groot of klein) misdrijf pleegde waarop een potentiele gevangenisstraf van 7 dagen op staat EN een psycho/medisch rapport voorhanden ligt dat het om een kwetsbare persoon betreft DAN PAS word het toezicht over alle levensdomeinen van deze integrale persoon gedelegeerd aan één van de 5 CBM's (Commissie ter bescherming van de maatschappij) in ons land, later (de nog op te richten) strafuitvoeringsrechtbanken.

Internering heeft een dubbel doel : Enerzijds de persoon beschermen met gepaste omkadering (bevoegdheid volksgezondheid), en anderzijds de maatschappij beschermen (bevoegdheid justitie), hiervoor worden talrijke strenge vooraarden opgelegd die op elk levensdomein ingrijpen zo nodig : verplicht woonbegeleiding door ocmw, verplicht geneeskundige zorgen, verplicht een dagstructuur volgen enz...

Eénieder heeft minimum inkomen basisrechten, daarvoor moet het ocmw hun verdomde plicht opnemen en o.a. zo verantwoord en/of noodzakelijk leefloon toekennen aan personen met ontoereikende middelen.

de gerechtsdeurwaarder en beslagrechter kunnen/mogen dus niet alles ontvreemden
Soms (maar niet altijd) legt de CBM ook de vrederechter op een bewindvoerder (meestal advocaat, maar kan ook familie zijn) (geldbeheerder van materiele belangen) toe te kennen aan deze persoon.

mcg, DR
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Geert111,
Een geinterneerde krijgt ook altijd een justitieasssitente toegekend die het volledig dossier beheerd (en om de 6 maand aan de toeziende CBM moet rapporteren) met doel : de opgelegde voorwaarden kontroleren en sturing van de opgelegde omkadering, let wel in tegenstelling tot wat soms algemeen aangenomen word dient de justitieassistente de geinterneerde niet effectief bij te staan, deze bejegening is voor de diverse omkaderingsorganisaties : tewerkstelling, ocmw woonbegeleiding, medische zorg,...mvg, DR
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Geert111,
Als eigenaar zou u best in eerste instantie naar het justitiehuis gaan en met de toegewezen justitieassistente spreken.

Schuldenregelingen, waar naicwell het over heeft is dan weer bevoegdheid van nog een andere : de arbeidsrechtbank die inderdaad een verplichte  collectieve schulden regeling kan opleggen en hiervoor een dossierbeheerder aansteld (meestal ook een advocaat)

Sla dit niet allemaal dooor elkaar aub, mvg, DR