Betalen aandeel kostprijs "Voorlopige oplevering"

Geen reacties
etdh
Offline
Beste, In aansluiting met vorige vraag. De akte van aankoop vermeldt duidelijk:" Aandeel VO (2,5%) te betalen "bij" de VO". Dus zeker niet vooraf. Ondergrondse zaken (berging, garage...)aandeel VO (5%)te betalen "na" de VO. Men eist nu alles te betalen vooraf.Anders kan geen VO doorgaan. Dat kan toch zomaar niet. Met dank voor uw antwoord. etdh