extra waarborg werkkapitaal

1 antwoord [Laatste bericht]
mark kamers
Offline
~~Beste,
 De nieuwe wetgeving stelt zeer duidelijk welke informatie door de syndicus binnen de 30 dagen dient gegeven te worden aan de notaris bij een verkoop en bevat ook duidelijk welke kosten voor welke partij zijn en vanaf wanneer.
 Echter tijdens een AV werd er voorgesteld/beslist dat de syndicus in deze antwoorden dient op te nemen dat er 2000EUR (!!) waarborg betaald dient te worden door de verkoper bij notariële akte.  Deze 2000 EUR dient de VME zekerheid te geven voor het dan lopende boekjaar die telkens op 31/08 afgerekend wordt.  Verkoper en koper betalen pro rata temporis in evenwichtige verhouding voor de gemoeide periode van 01/09 tot 31/08.  Als datum (verkoper tot en koper vanaf) wordt de datum van notariële akte genomen en niet de datum van het compromis tenzij dat verkoper en koper uitdrukkelijk anders overeenkomen.  Dat wordt dan gemeld door de notaris aan de syndicus samen met de coördinaatgegevens van de nieuwe eigenaar.
 Nu wil men op de komende AV dit nog verder aanpassen en zeggen dat:
 1. Terugbetaling 2000 EUR waarborg bij herverkoop pas in het jaar na het jaar van uittrede (jaar + 1)
 2. Terugbetaling van het permanent werkkapitaal bij herverkoop wanneer de koper de waarborg betaald heeft (in het jaar van uittrede).
 Mijn vraag/vragen:
• Is het eerste besluit (2000 EUR extra waarborg) rechtsgeldig? Dit overstijgt de BW clausules en een verkoop is een private aangelegenheid.
• Zijn de extra 2 voorstellen du nu op tafel liggen rechtsgeldig? Waarom zou een uitgetreden eigenaar nog geld in het werkkapitaal moeten laten?
nescio1
Offline
tegenstelbaar via opname in register der beslissingen?
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/vraag/23739/mag-syndicus-geld-inhouden/
 
Verdedigbaar standpunt :
sommige kosten zijn pas veel later gekend : b.v. water bij gebruik van een gemeenschappelijke watermeter.
 
De syndicus staat sterker als hij de voorgenomen terugbetaling kan opnemen in de jaarrekening, jaarrekening die gecontroleerd wordt door de commissaris van de rekeningen en later goedgekeurd in een AV.
 
De uitbetaling volgt dan na deze goedkeuring.
 
 
Basisakte en in vorige AV behoorlijk goedgekeurde en genotuleerde agendapunten vormen de wet binnen de VME.