garage verhuren

17 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline

Beste,
Mag je als mede-eigenaar je garage verhuren aan een niet mede-eigenaar (heb zelf geen auto)? Zo ja:
1. Het houdt wel in dat niemand dan nog op de oprit naar de keldergarages geparkeerd kan staan (nu mag dat wel gezien niemand gebruik maakt van die garages om zijn auto te stallen; het principe is wie eerst komt, het eerst maalt).
2. Moeten de maandelijkse inkomsten, bijvoorbeeld 100€, aangegeven worden en is het verplicht om een contract op te stellen?
3. Mag ik dan aan de oprit de nummerplaat bevestigen van die huurder? Nu hangt er niets.
 
Vriendelijke groet
 

Janneman
Offline
Aanvulling garage verhuren
Vergeten aan toe te voegen: en natuurlijk mag er niemand meer op straat voor de oprit staan. De garagehuurder moet ongehinderd binnen en buiten kunnen rijden  (logisch zul je zeggen, maar ik voeg het eraan toe omdat een mede-eigenaars er dikwijls zijn auto parkeert).

 

't appartement
Offline
wat niet verboden is...
Als dat volgens de statuten van het gebouw niet verboden is (zou me verbazen) dan mag dat. Dat men de toegang tot de garages moet vrijhouden behoeft geen commentaar.
U moet de huur niet aangeven in de belastingsaangifte. Wel het KI van de garage (als u in regel wil zijn...).
Als de toegang wordt geblokkeerd door andere voertuigen dan is dat werkverschaffing voor takelbedrijven.
Janneman
Offline
reactie 't appartement


Beste t appartement,

Bedankt voor de reactie. In de statuten staat niets over een verbod van het verhuren van je garage.
Toch nog een vraagje desaangaande: stel dus dat ik mijn garage verhuur, maar dat er een mede-eigenaar op de oprit geparkeerd staat (hij zit niet in de auto, en hij is ook niet zien), uiteraard heb ik iedereen schriftelijk laten weten dat ik mijn garage verhuur. Mag ik, of de huurder, de politie bellen om hem weg te takelen? Ik heb me laten wijsmaken dat de politie niet ingrijpt op privédomeinen.

 

Astrid Clabots
Offline
verhuur - garage - VME

Geachte

Verschillende aspecten komen hier een bod :
 

Mag je als mede-eigenaar je garage verhuren aan een niet mede-eigenaar (heb zelf geen auto)? 

> zoals hoger al opgemerkt : zie statuten.
> Met die nuance dat in sommige rechtspraak beperkingen inzake huur aan derden op de helling staan. Zij houden een beperking van eigendomsrecht in, zou je kunnen zeggen... 

Het houdt wel in dat niemand dan nog op de oprit naar de keldergarages geparkeerd kan staan (nu mag dat wel gezien niemand gebruik maakt van die garages om zijn auto te stallen; het principe is wie eerst komt, het eerst maalt).

> De feitelijke situatie zal veranderen. In principe is het evident dat de toegang naar een garagepoort niet geblokkeerd wordt... Maar hier zal een patroon verbroken moeten worden vermoed ik ... 
 
Moeten de maandelijkse inkomsten, bijvoorbeeld 100€, aangegeven worden en is het verplicht om een contract op te stellen?

> Voor onroerende huur stelt u een overeenkomst op. Onroerende inkomsten worden aangegeven, de wijze waarop is mee afhankelijk van de bestemmnig van de huur (handelsdoeleinden of niet ...).

Mag ik dan aan de oprit de nummerplaat bevestigen van die huurder? Nu hangt er niets.

> Eigengereid mag dat sowieso niet. Debat en beslissing op de AV is noodzakelijk. Doe dit op voorhand, de mede - eigenaren zullen meer appreciëren op inspraak te krijgen op voorhand, dan met voldongen feiten te worden geconfronteerd. Men zou dan wel eens heel gepolariseerd kunnen reageren met de redenering "als het hier mee begint, waar eindigt het dan ..." . Vermijdt dat, en vrijwaar een sfeer van vertrouwen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS
 

nescio1
Offline
uit de oude doos
Janneman
Offline
reactie op Astrid Clabots


Beste Astrid CLABOTS,

Je schrijft: Maar hier zal een patroon verbroken moeten worden vermoed ik ... 

 -Klopt, maar wat bedoel je daarmee? In ons vertslag van de VME 2018 staat:
b. Gedoogbeleid aangaande het parkeren op de oprit. 
-De oprit is een gemeen deel, wat inhoudt dat elke gehele of gedeeltelijke wijziging aan de bestemming ervan, alleen met unanimiteit van stemmen doorgevoerd kan worden. In ons geval een oprit die niet alleen fungeert als doorgang, maar bijkomend ook als parking. Tot op heden werd over dat laatste een gedoogbeleid gevoerd. Als het echter blijkt dat dat gedoogbeleid de enige wettelijke bestemming, namelijk fungeren als doorgang voor voertuigen naar de kelder, onmogelijk maakt of zelfs maar hindert, dan kan dit gedoogbeleid onmiddellijk stop gezet worden. Concreet: een mede-eigenaar met een staanplaats in de kelder koopt een bakfiets, een motor, een schoot-mobiel, of om het even elk ander voertuig dat niet kan passeren als er een wagen geparkeerd staat. Nog dezelfde dag wordt het dan voor iedereen verboden om zijn wagen nog langer op de oprit te parkeren. P***, D***, L***en S*** zullen zich dan moeten beperken tot lossen en laden. Het gaat niet op dat de man (vrouw) met zijn bakfiets iedere keer als hij binnen en buiten wil, wat meerdere keren per dag kan gebeuren, de eigenaar van de geparkeerde wagen moet opzoeken om zijn wagen te verplaatsen.

De VME heeft die tekst zonder tegenstem goedgekeurd, er lijkt me dus geen probleem. 

Je schrijft: Debat en beslissing op de AV is noodzakelijk.  -- Hoezo? Debatteren over wat noodzakelijk is  om je rechten te doen gelden? Het is in deze ja of nee. Wat als iemand,of zelfs de meerderheid,vindt dat die huurder geen nummerplaat aan de oprit mag bevestigen? Wetten over mede-eigendom zijn er omdat mensen nu eenmaal niet goed overeenkomen, anders zouden ze er niet moeten zijn. Mij lijkt het dat die wetten zinloos zijn, gezien ze de bal terugkaatsen en vragen om overeen te komen. Blijkbaar heeft de wetgever er geen benul van dat er beroepsdwarsliggers onder de mede-eigenaars zijn.

Vriendelijke groet

't appartement
Offline
debat zinloos
Het zou nogal godgeklaagd zijn dat men gaat debatteren over het toestaan van iets dat niet mag en dat bovendien derden belet gebruik te maken van hun eigendom, in dit geval garage. Als in de basisakte die inrit staat omschreven als toegang tot de garages dan is dat geen parking, geen speelplaats, geen marktplaats, enz....
Janneman
Offline
reactie 't appartement

Beste 't appartement,

Bedankt voor je reactie.
Inderdaad, debat zinloos. De nieuwe wet op mede-eigendom lijkt me almaar meer geschreven te zijn voor wie veel aandelen bezit. De kleine garnaal valt uit de boot. Ik vraag me ook af wat een basisakte nog inhoudt, als je nu zelfs met een 2/3de meerderheid de plak kunt zwaaien (vroeger 3/4), wetende dat veel eigenaars hun kavels ondergebracht hebben in een vennnootschap en vlug aan die 2/3de meerderheid raken.

't appartement
Offline
begrijp niet
Ik begrijp uw opmerking niet zo goed.
Of een appartement toebehoort aan een fysisch persoon of aan een rechtspersoon geeft de eigenaar noch meer, noch minder "macht".
De basisakte kan ook niet worden gewijzigd met een 2/3 meerderheid.
Daar is 4/5 meerderheid voor nodig en een notariële akte; dat werd niet gewijzigd in de nieuwe wet.
Janneman
Offline
reactie 't appartement

Beste 't appartement,

Ik doel op het gebruik van de gemene delen. Een winkelpand op onze gelijksvloersverdieping (vroeger een krantenwinkel) mag nu zijn koopwaren (bloemenkarren) uitstallen op de gemene delen, doordat de grootste aandeelhouder, tevens eigenaar van dat pand (B), dat met een nipte 2/3 meerderheid beslist heeft (vroeger 3/4 vereist).
Toch staat erin de basisakte dat alleen pand C reclame mag voeren aan en voor de gevel. Mijn raadsvrouw zei dat het  betwistbaar is om aan de hand van die bepaling te zeggen dat pand B de gemene delen niet mag aanwenden om hun koopwaar buiten de winkel aan te bieden. Over dit geschil is hier veel discussie gevoerd.

't appartement
Offline
al op geantwoord
Daar heb ik al duidelijk voordien op geantwoord.
Ook dat uw raadspersoon zich vergist.
Want noch 3/4, noch 2/3 waren of zijn correcte meerderheden voor het toekennen van zakelijke rechten op (delen van) de gemene delen.
Maar ja, iemand anders zei toen ook al dat jullie dat gebouw beheren volgens de amateuristische regels van een kaartersclubje. Nu weer overduidelijk nav deze nieuwe bizarre vraag.
Janneman
Offline
reactie 't appartement

Beste ’t appartement

Mijn raadsvrouw zei niet dat ik geen kans maakte, maar gezien er geen syndicus is (dus een kaartersclubje), zou het een dure zaak voor me worden. Alle mede-eigenaars zouden immers gedagvaard moeten worden. Ik wilde ook niet dat de mede-eigenaars die aan mijn kant stonden het lastig gemaakt zou worden, gezien ze minder zwaar dan ik tilden aan het besluit van die 2/3de meerderheid.   

Twee zwakke punten voor mij:

1. De wet is onduidelijk (tegenstrijdig).
https://www.clabotsadvocaten.be/nieuws/99993_appartementsrecht_het-gebruik-van-de-gemeenschappelijke-delen.php
 
De Algemene Vergadering zal in de toekomst met een meerderheid van 2/3e kunnen beslissen over de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten, op voorwaarde dat dit wordt gemotiveerd door een rechtmatig belang van de VME.
 
In het burgerlijk wetboek aangaande de nieuwe wet op mede-eigendom staat ook met welke meerderheid gestemd moet worden als de zakelijke rechten van één pand gewijzigd worden, en dat is met 4/5 meerderheid. 
 
Burgerlijk Wetboek:
Art. 577-7.<Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995> § 1. [1 De algemene vergadering beslist :]1
1° bij meerderheid van [2 twee derde]2 van de stemmen :
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft [2 , onverminderd artikel 577-4, § 1/1]2;

2. Het belang dat ik heb om de beslissing nietig te laten verklaren.
Het besluit houdt geen aantoonbare waardevermindering in van onze appartementen, en het ongemak is nagenoeg verwaarloosbaar. Het enige dat ik kan aanhalen is dat er misschien ooit een minder zorgzame uitbater komt.

't appartement
Offline
duidelijk
De wet is overduidelijk en vermeldt voor dergelijke beslissing enkel 4/5 meerderheid.
Als de issue onbelangrijk is dan laat u het maar zo..maar dan begrijp ik de heisa niet.
De huurder van de garage zal er wel anders over denken en kan U als verhuurder dagvaarden wegens verhuur van een ontoegankelijke en dus onbruikbare garage.

Mijn buikgevoel vertelt me dat het om een fictieve huurder gaat, hetgeen de vraagstelling niet minder begrijpelijk maakt.
 
Janneman
Offline
reactie 't appartement

Beste 't appartement

Als je procedeert moet je alles afwegen: de kosten, de kans van slagen en natuurlijk de baten, of niet soms? En zo duidelijk is de wet niet, het gaat hier niet om een bestemmingsverandering of een exclusief recht. De uitspraak kan alle kanten uitgaan volgens mijn raadsvrouw. 

En er is hier geen fictieve persoon in het spel. Ik ben de eigenaar van de garage die aan mijn appartement verbonden is. Tot hiertoe wordt onze kelder (plaats voor 3 of vier auto's) door niemand gebruikt om er een auto te stallen, en een auto kopen zit er voor mij niet in. Maar als ik verhuis en mijn appartement verhuur of verkoop, zal die garage wellicht wel gebruikt worden, dat is geen fictief scenario.
 
Voor alle duidelijkheid: mijn raadsvrouw was meester Sabine Van Overmeire, bijgestaan door meester Koopman. 

't appartement
Offline
bedoeling
Ik begrijp niet wat u wenst te bereiken.
Als die plaats in de ondergrond een autostaanplaats is mag men de toegang niet belemmeren door auto's op de oprit er naartoe te parkeren.
De wet is niet onduidelijk hierover, maar kristalhelder.

Zie mijn eerdere anwoorden en die van Mter Clabots.

Ik denk dat u zich gewoon wat verveelt.
Janneman
Offline
reactie 't appartement
Beste 't appartement,

Ik vrees dat je alles door elkaar haalt: een, het probleem inzake het uitstallen van koopwaar op gemene delen, en twee, het gebruik van de oprit. Beide hebben niets met elkaar te maken.
't appartement
Offline
garage
In deze draad betreffen mijn antwoorden het bezetten van de oprit waardoor de fictieve huurder van uw autostaanplaats daar geen toegang toe heeft.