Huurwaarborg geblokkeerd na overlijden huurder

2 antwoorden [Laatste bericht]
Geert111
Offline
Hallo,
​in 2013 heeft onze huurster brand gesticht in ons appartement en is sindsdien geïnterneerd, haar echtgenoot is in 2014 overleden.
​Omdat er nog huurschade was van vóór de brand, heb ik in 2014 (op aanraden van de Vrederechter) een procedure opgestart bij de rechtbank om een curator aan te stellen. De erfgenamen moesten de erfenis verzaken, wat ze eind 2014 ook deden maar ze deden dat om één of andere reden niet voor hun minderjarige kinderen.
​Deze week kreeg ik een AS van de rechtbank waarin staat dat sinds 1 september 2014 (door de wet van 30 juli 2013) de familierechtbank over deze materie bevoegd is ipv de burgerlijke rechtbank.
De familierechtbank heeft nu geoordeeld dat door afwezigheid van verzaking door de erfgenamen van de overleden huurder voor haar minderjarige kinderen en het negatief advies van het openbaar ministerie het verzoek tot aanwijzing van een curator ongegrond is ... en verklaart het verzoek ontvankelijk maar wijst dit af als ongegrond.
​Omdat er weinig schot kwam in deze procedure had ik tussendoor ook al eens aan de Vrederechter gevraagd, of hij gezien de omstandigheden, eventueel de huurwaarborg aan mij kon toewijzen. Hij deelde mij mee dat hij dit zou kunnen doen ten opzichte van de rechtsopvolgers/erfgenamen en dat, voor zover de nalatenschap niet verworpen werd, het aan mij was om te beslissen of ik een procedure zou opstarten.
​Bij verwerping zou er moeten gewacht worden op de aanstelling van een curator door de rechtbank van eerste aanleg over de in dat geval onbeheerde nalatenschap.
​Als ik alles nu op een rijtje zet heb ik volgend probleem :
​de Familierechtbank kon enkel in actie komen als er wel verzaakt werd (niet dus),
​de Vrederechter kan enkel in actie komen als er niet verzaakt werd.
Hier zitten we dus met een patstelling want 50% heeft niet verzaakt (kleinkinderen) en 50% wel (kinderen).
Dus zowel voor de Familierechtbank als voor de Vrederechter voldoet mijn verzoek niet aan de voorwaarden.
Hoe kom ik hier uit?
​Met vriendelijke groeten.
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Ik stel voor dat u

Geachte


Ik stel voor dat u procedure bij de Vrederechter opstart ten overstaan van de erfgenamen die de nalatenschap aanvaard hebben.

De kans dat zij verstek laten gaan, is bovendien reëel.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS Advocaten

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Geert111
Offline
Geachte,bedankt voor de
Geachte,

bedankt voor de reactie.
​Voor de goede orde : de kinderen van de overledene hebben de erfenis verworpen maar ze deden dit niet voor hún minderjarige kinderen (= kleinkinderen).
Kan ik bij de Vrederechter een procedure opstarten tegen 2 minderjarige kinderen?
​Mvg.