levenslang verhuren

8 antwoorden [Laatste bericht]
Geert111
Offline
Beste forum,

wij willen ons appartemen verhuren maar de kandidaat-huurder wil dit enkel op voorwaarde dat hij/zij er levenslang mag blijven wonen.
Zelf zijn we niet van plan om er ooit te gaan wonen.
Zit er voor ons een probleem aan vast?
Bedankt voor wat goede raad.
Met vriendeljke groeten,
Geert
naicwill
Offline
8. Huurcontract bij notariële

8. Huurcontract bij notariële akte ?

Voor de huur van meer dan 9 jaar is een notariële akte nodig. Bij een contract van kortere duur heeft u de keuze. Het voordeel van de notariële akte is dat u alle bepalingen van de huurovereenkomst onmiddellijk kan doen uitvoeren, zonder tussenkomst van de rechtbank.

https://www.notaris.be/faq/verkopen-kopen-huren-lenen/waar-moet-u-aan-de...

naicwill
Offline
  Tenzij contractueel anders
 

Tenzij contractueel anders werd overeengekomen, kan de verhuurder een levenslang huurcontract niet voortijdig beëindigen. De huurder kan met een opzegging van drie maanden de overeenkomst wel op ieder ogenblik stopzetten.

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/huren_en_verhuren/duur_...


 
Geert111
Offline
wie betaalt de kosten voor
wie betaalt de kosten voor die akte?
naicwill
Offline
Ik denk de huurder,die heeft

vraag aan een notaris stellen, die geven gratis advies.

voordelen huurder
"

Anders bij levenslange woninghuur... Wilt u een woninghuur voor langer dan negen jaar ­sluiten, bv. een levenslange huur, dan passeert u het best wel bij een notaris. De notaris maakt dan een notariële akte op waardoor die lange huur over­geschreven kan worden op het hypotheek­kantoor in een speciaal register. 

Let op! Zonder die overschrijving blijft die langere duur geldig tussen u en uw huurder, maar niet tegenover derden, bv. een nieuwe eigenaar van de woning."

Voordelen eigenaar
Concreet voordeel. Betaalt de huurder u het huurgeld niet, dan kunt u het huurgeld opeisen zonder bij een rechter te passeren. U kunt in dat geval dus onmiddellijk een deurwaarder in­­schakelen om de huurprijs te innen, om beslag te laten leggen op bepaalde goederen, om goederen te lat
lees volledig artikel op indicator

https://www.google.be/search?q=Naar+de+notaris+stappen+voor+een+huurcont...

Geert111
Offline
wat bedoelt men met 'die
wat bedoelt men met 'die lange huur kan op het hypotheekkantoor overgeschreven worden in een speciaal register'?
naicwill
Offline
authentiek: het huurcontract
authentiek: het huurcontract wordt vastgelegd in een notariële akte telkens een huur aangegaan wordt voor méér dan 9 jaar, gezien deze dient te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor, en dat enkel kan door middel van een notariële akte. Op deze wijze kunnen anderen (eventueel kopers van het verhuurde goed) op een zeer duidelijke wijze op de hoogte gebracht worden dat het genot ervan voor een lange tijd is afgestaan; de huurder is alzo ook beschermd tegenover eventuele nieuwe eigenaars.
https://www.notaris.be/faq/verkopen-kopen-huren-lenen/welke-huurcontract...
naicwill
Offline
Hypotheekkantoor

Op een hypotheekkantoor wordt in de eerste plaats bijgehouden wie de eigenaar is van een welbepaald onroerend goed. Niet alleen eigendomsoverdrachten, zoals bijvoorbeeld een verkoop of een schenking, moeten aan het hypotheekkantoor gemeld worden. De notaris zal alle belangrijke informatie over een onroerend goed aan het hypotheekkantoor melden. Zo zal ook een langdurige verhuring of de vestiging van een hypotheek aan het hypotheekkantoor gemeld worden.

 

De bedoeling van de melding is om publiciteit geven aan het bestaan en de inhoud van een notariële akte. Door de vermelding in het register van het hypotheekkantoor wordt de inhoud van de notariële akte "tegenstelbaar" gemaakt aan derden. Dit wil zeggen dat personen die niet bij de akte betrokken waren, toch rekening zullen moeten houden met de overeenkomst die in de akte is opgenomen. Zij zullen de inhoud van de akte moeten respecteren vanaf het tijdstip dat de inhoud van de akte wordt overgeschreven of wordt ingeschreven in het daartoe bestemde register.
http://www.cibweb.be/real-estate-term/hypotheekkantoor

Geert111
Offline
Hartelijk dank voor de
Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg. De term 'hypotheek' riep bij mij vragen op!