Misbruik v.d. bouwheer/Eigenaar mindervaliden parkeerplaats ?

10 antwoorden [Laatste bericht]
M-ke
Offline
 
Van: M-ke
Onderwerp: Misbruik v.d. bouwheer/Eigenaar mindervaliden parkeerplaats ?
Datum: 2 juli 2019 om 11:22:51 CEST
Aan: Quimmo
 
M-ke heeft u een bericht gestuurd via het contactformulier quimmo.

Beste.
Onze bouwhher werd door de gemeente, in de bouwtoelating, verplicht tot aanleg van een parkeerplaats voor mindervalieden.
Uivoering is gebeurt en gemarkeerd en behoord tot deel van de VME in de statuten.
Betaald nu via advokaat na 2,5 jaar eindelijk zijn bijdrage.
Hij probeert sinds de aanvang na def. oplevering deze te verkopen aan de VME, wat als agendapunt op de eerste AV al 100/100 is afgewezen.

Probleem wat zich nu stelt is dat hij deze verplichte aanleg/aankoop en eigendom heeft afgesloten door middel van een autowrak (anoniem voertuig, zonder nummerplaat) om elke toegang hiertoe te beletten en ons zodanig tot aankoop te dwingen. zeggende " Dit is mijn eigendom en hierme doe ik wat IK wil. ? ? ?. ( De VME blijft bij unaniem akkoord tot niet aankoop.)
Hoe lossen we dit, ook juridisch op ? Wet op opslag van autowrakken ??

M-ke

nescio1
Offline
erfdienstbaarheid, recht van opstal, nog andere rechtsfiguur?

 Herlees uw aankoopakte, basisakte en RIO.
 
Basisakte en reglement van mede-eigendom opgemaakt voor 01-01-2019?
 
 
 
“Uivoering (sic)is gebeurt (sic)en gemarkeerd en behoord (sic)tot deel van de VME in de statuten.
 
 “……na def. oplevering deze te verkopen aan de VME, …….”
 
 
Als wij u goed begrijpen heeft de VME het beheer van het grondstuk waarvan een andere partij de eigenaar is en blijft?
 
Zou het kunnen dat hier een (soort van ?) erfdienstbaarheid gecreëerd werd?
 
De notaris-opsteller van de basisakte is de meest aangewezen persoon om u de gewenste inlichtingen te geven en richtlijnen om uit de impasse te komen.
 
 
Mocht hij in gebreke blijven dan zal er voor u niets anders opzitten dan een raadsman, sterk gespecialiseerd in mede-eigendom, te raadplegen en, zo dit nuttig is, de notaris mede verantwoordelijk te stellen.
 
 
Ook:
https://www.monardlaw.be/publications/-/asset_publisher/sfxddM7ZdWTD/content/minder-kopzorgen-voor-mede-eigenaars-en-syndicus-dankzij-nieuw-appartementsrecht/maximized
https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/recht-van-erfpacht-opstal-en-natrekking-1/recht-van-opstal-1/voorbeeld-3

 
 
Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 

 
 
SIEBE
Offline
nescio 1
Correcte reactie.
Heb TS in zijn tweede idem dezelfde topic reeds gemeld als de gemeente deze verplichting heeft opgelegd, de syndicus aldaar de voorwaarden, bepalingen en documenten moet opvragen en de zaak voorleggen. Als het gemeentebestuur die vereisten oplegd, moet zij die ook op papier hebben. En ook de notaris, die normaal op de hoogte moet zijn van deze verplichting en in de akte.
hanlis
Offline
invalidenparking
Ik kan niet uitmaken of deze invalidenparking behoort tot een privatief gedeelte van een V.M.E. of een openbaar gedeelte.
De voorwaarden voor het gebruik van een invalidenparking is toepasselijk op de openbare weg en niet op een openbare plaats (v.b.parking warenhuis) en zeker niet op private grond(enkel toegankelijk voor eigenaars).
Indien deze plaats eigendom is van een eigenaar kan deze ingenomen worden onder de voorwaarden bepaald in de statuten, ofwel is het het bezit van de V.M.E. en bepaalt de algemene vergadering wat er met deze grond gebeurd.
Ik vraag mij ook af of de gemeente zaken kan verplichten die enkel toepasselijk zijn op de openbare weg.
M-ke
Offline
mindervaliden parking
Beste.

Verwonderlik Uw antwoord. 
Als zou dus op de parking van een groot warenhuis de voorbehouden plaatsen voor mindervalieden "GEEN " grond van recht ( waarheid ) hebben ?
Uit Uw betoog lees ik dan dat hier alleen op de goedwil van de pakeerers gerekend wordt, ?
Kan U dit ook staven ? Wettekst of . . .
Met dank
M-ke

M-ke

hanlis
Offline
mindervalidenparkeerplaats
Aan M-Ke
Dit is een forum betreffende mede-eigendom en niet over de verkeerswetgeving. Toch wil ik uitzonderlijk antwoorden op uw vraag.
Hierbij een link die bevestigd werd door de lokale politie.
https://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=228&COLL=B&LEG=3&NR=70&SUF=&VOLGNR=&LANG=nl
nescio1
Offline
achter de computer in virtuele wereld?(# 4)

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be
 
Sommige deelnemers aan dit forum schijnen niet in de reële wereld te leven.
 
Via de omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning, bouwlating) kan een gemeente de aanvrager tal van verplichtingen opleggen, al worden vele verplichtingen de gemeente, op haar beurt, door hogere overheden opgelegd.
 
 
Als voorbeeld: wat u kan overkomen als zuivere bureacratie, maar wat wij, in de meeste gevallen, toejuichen: verplichting aanleg regenwaterput.
 
https://www.vlaanderen.be/verplichte-installatie-van-een-regenwaterput-en-infiltratiesysteem-bij-nieuwbouw-en-herbouw
 
In de huidige casus zou het dan ook nuttig zijn de omgevingsvergunning grondig na te lezen.
 
SIEBE
Offline
#6
Nescio1
TS moet zich wenden tot de technische dienst, of dienst bouwvergunningen en plannen, stedenbouwkundige dienst van de gemeente. Daar krijgt hij alle inlichtingen. Tevens bij de notaris. Ik heb het al 2 x herhaald ( hier en op zijn gelijklopende topic ). Wij op het forum kunnen hem geen juridisch advies geven; hebben ook geen inzicht in de vergunningen en de opgelegde voorwaarden.
Een VME of AV kunnen niets beslissen zonder al deze informatie.
Astrid Clabots
Offline
rechtsmisbruik - burenhinder - parking - VME


Geachte


Indien de stalling van dit voertuig bovenmatige hinder veroorzaakt (vervuiling (olie?), uitzicht ? ...), zou ik voorstellen om deze mede - eigenaar in gebreke te stellen en te verzoeken dit vervuilend(e) uitzicht te doen verwijderen.
art. 544 B.W. ...

Bovendien zou u intussen in het RIO wat huisregels kunnen opnemen over het gebruik van de parkeerplaatsen..., met het oog op het vermijden van hinder en overlast.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

DEGO
Offline
parkeerplaatsen - inplantingsplan
Wij hebben zo een gelijkaardig probleem.
Een gebouw van 8 appartementen, 12 ondergrondse staanplaatsen. In het inplantingsplan bij de bouwvergunning is een bovengrondse parkeerplaats verplicht voor bezoekers. Een huurder met zelfs 4 voertuigen vertikt het om maar één voertuig in de ondergrondse garage te plaatsen; bovengronds staat het vol met geparkeerde voertuigen; een bezoeker heeft geen kans om zijn/haar voertuig te plaatsen.
Ik heb de syndicus hierover al aangesproken maar zonder resultaat. Het enige antwoord dat ik krijg is: "het zijn parkeerplaatsen". Ik zou toch denken dat die plaatsen voorbehouden moeten zijn aan de bezoekers zoals opgelegd door de bouwvergunning.
Ik wil er nog aan toevoegen dat er geen markering in de zin van "verboden te parkeren, uitgezonderd bezoekers" is geplaatst.

Een tweede probleem is dat in het inplantingsplan een verharding is voorzien voor de inrit naar de garagepoort.  De aannemer heeft een veel bredere en ruimere verharding voorzien, daar waar eigenlijk, volgens ditzelfde inplantingsplan, groen moet voorzien worden.
Dus de uitvoering is niet conform het inplantingsplan. Wat kan ik hiertegen doen?
Dank bij voorbaat voor uw advies.
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Quimmo
Offline
@DEGO

Graag volgende keer een nieuwe discussie openen als het om een totaal ander geval gaat.

Wat de verharding betreft, dat lijkt me een lange en moeilijke discussie om daar achteraf nog iets aan de laten wijzigen. Het verbaast me trouwens dat een aannemer meer verharding aanlegt dan nodig - tenzij er ook een meerprijs voor gevraagd is?

Het parkeren is helaas hetzelfde probleem als veel gebouwen hebben met associale mede-eigenaars. Bij ons is er jaren gepoogd een mevrouw te overtuigen dat ze haar wagen in haar garage moest parkeren in plaats van op de parkeerplaats voor dokters en verpleegkundigen. Dreigen met wegslepen en dergelijke heeft ook nooit geholpen want ze wist dat dat heel moeilijk ging zijn. Tot een mede-eigenaar die het beu was eens een keer haar banden heeft afgelaten, daarna was het opgelost. Dit mag natuurlijk niet en kunnen we niet aanraden. Maar helaas biedt de wet geen echt goede alternatieven, terwijl nu de hele VME heel tevreden was over de onbekende initiatiefnemer.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom