notaris kosten achterstallen betalen aan VME

3 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
Ik heb in een VME een appartement te koop  maar behoud de garage die ook aandelen heeft.
Ik lig al jaren in de clinch (via rechtbank) met de syndicus over een totaal te veel betaald bedrag die men weigert terug te betalen of in mindetring te brengen.

Ik betaal nu de kwartaalopvragingen niet tot er een status quo bereikt wordt.

Is de notaris, gezien ik nog steeds aandelen heb via mijn garage, toch  verplicht om die zogezegde achterstal, toch eerst aan de syndicus(VME) te betalen

Mijn notaris beweert van wel maar ik ga niet volledig weg uit de VME gezien in mijn garage met aandelen behoud.
't appartement
Offline
waaraan kleven ze?
Achterstallen kleven aan kavels.
Als een kavel wordt verkocht en er kleven nog schulden aan dan kan de notaris de nog verschuldigede bedragen inhouden.
Quimmo
Offline
Je kan de achterstallen ook betwisten

In de wet lees ik ook wel:

"Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten betwist, brengt de instrumenterende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte de syndicus daarvan bij aangetekende zending op de hoogte.

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na de verzending van de in het tweede lid bedoelde aangetekende zending, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar betalen."

Dus het initiatief wordt bij de VME gelegd, lijkt me.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid Clabots
Offline
overdracht kavel - achterstallen


Geachte

DE notaris mag een bedrag inhouden, maar niet betalen indien u meldt dat u de vordering betwist.
U zult dan wel "werk" moeten maken van deze betwisting, bijvoorbeeld door procedure te starten bij de VRederechter... Of ... de VME zal dat in dat geval doen. Naast het beslag dat gelegd wordt, in afwachting, bij de notaris.

Astrid CLABOTS
CLABOTS