Verkoop appartement - verplichte informatie

15 antwoorden [Laatste bericht]
Anoniem

W

Quimmo
Offline
Notaris

De notaris moet aan de koper alle inlichtingen bezorgen zoals door de wet voorzien. Hiertoe behoren ook de statuten van het gebouw, met het reglement van mede-eigendom en het reglement van inwendige orde.

In principe zouden er daar toch voorzieningen moeten zijn om een verhuis mogelijk te maken, bijvoorbeeld het recht om van uw tuin (die uiteindelijk van de gemeenschap is, maar met gebruiksrecht voor uzelf) gebruik te maken? Waarom zou u dat trouwens weigeren? Vroeg of laat zal u zelf ook eens iets willen laten goedkeuren door de algemene vergadering en dan zal u bepaald geen medewerking krijgen van de andere eigenaars.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lewis (niet gecontroleerd)
Sorry, maar aan dit soort
Sorry, maar aan dit soort gezever heb ik niets. 


naicwill
Offline
solidariteit
@lewis:"Kunnen wij de toegang tot onze tuin/terras weigeren (met als resultaat dat een verhuis quasi onmogelijk wordt) ?"

Ik denk dat het antwoord(waarschijnlijk ook zever voor lewis) zit in
doelstelling van de nieuwe wet:

Voor de meesten tellen enkel de persoonlijke aangelegenheden. Terecht wordt betoogd dat wie een goed koopt in een appartementsgebouw een zekere solidariteit moet aan de dag leggen, en zich dient te schikken naar de regels van de mede-eigendom. Het lijkt wenselijk dat kandidaat kopers van een appartement op dit punt meer worden gesensibiliseerd. Al te veel wordt in de publiciteit en in het rechtsverkeer de aankoop van een woning en de aankoop van een appartement in mede-eigendom voorgesteld als zijnde hetzelfde."


http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=4&NR=1409&PUID=67111931&LANG=nl
lewis (niet gecontroleerd)
I
I

Quimmo
Offline
En met dit soort botte

En met dit soort botte manieren zal iedereen zeker moeite doen om u een antwoord te helpen zoeken op een vraag zonder veel achtergrondinformatie.

Zelfs op Internet gelden er nog enige omgangsregels.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

laspiaggia
Offline
Allez gij!
En deze mens heeft een probleem in zijn mede-eigendom? Tiens tiens tiens...
Maar inderdaad, wat zijn probleem ook moge zijn, ik voel mij precies niet geroepen om een bijdrage te leveren aan de oplossing. Toch curieus hé?
walter
Offline
lewis
Lewis beste als u denkt dat de mensen die deze site volgen ook maar gaan proberen om u te helpen  een antwoord te geven op u probleem dan slaat u de bal voledig mis man !.
U manier van comuniceren is beneden alle peil ! en mocht ik dit kunnen zou ik u toegang tot de site blokeren ! 
walter

walter verkest

 


 
HVM Wilrijk
Offline
Informatieplicht t.o.v. de potentiële koper
Beste forum,

Sedert de afkondiging van de wetswijziging, word ik als syndicus van het gebouw geconfronteerd met vastgoedmakelaars, die de informatie beschreven in art 577-11 (die vroeger slechts diende te worden verstrekt -op het moment van de akte- aan de instrumenterende notaris) opeisen
 
Omdat:
Een notaris een vertrouwenspersoon is, die de opgevraagde informatie in alle discretie enkel gebruikt voor het afhandelen van de overdracht.
De nieuwe eigenaar lid wordt van de VME, en dus ook inzage moet hebben in de interne werking en de financiën van de VME
De notaris de achterstallen van de uittredende eigenaar moet inhouden op de koopsom.
 
Is het meer dan logisch dat deze informatie aan een notaris wordt verstrekt

Vastgoed makelaars en tussenpersonen zijn echter niet gebonden door discretie en geven de opgevraagde informatie door aan eenieder die zich potentiële koper noemt; met tot gevolg dat vertrouwelijke en privatieve gegevens voor jan en alleman ter inzage liggen en voor oneigenlijk gebruik vatbaar zijn.
Bovendien is de informatie slechts correct op de dag dat ze werd verstrekt. 
Het appartement kan lange tijd te koop staan, waardoor de informatie niet meer accuraat is.
 
Wat ik me afvraag is:

Wordt de privacy van de niet verkopende mede-eigenaars hier niet geschonden?
Wat is in dit geval  dan nog de rol van de notaris?
Kan de syndicus weigeren de info te geven aan de makelaar te verstrekken tot op het moment dat er een compromis wordt getekend?
 
HVM Wilrijk
naicwill
Offline
Pre-contractuele informatie voor de koper

Om dergelijke problemen te voorkomen zal de professionele tussenpersoon, bijvoorbeeld de notaris of makelaar, ofwel de verkoper zelf aan de syndicus van het gebouw de nodige gegevens moeten opvragen en aan de potentiële koper bezorgen. Dit moet gebeuren vóór een engagement van de koper (de ondertekening van de overeenkomst, het aankoopbod of de aankoopbelofte, ...) en kan op eenvoudig verzoek, een aangetekend schrijven is dus niet nodig (maar wel aangeraden).

Het gaat hier om volgende gegevens:

  • het bedrag van het werkkapitaal en reservekapitaal
  • het bedrag van de achterstallen van de verkoper
  • de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng m.b.t. het reservekapitaal
  • hangende gerechtelijke procedures
  • de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar (ook de buitengewone AV)
  • de periodieke afrekening van de lasten van de laatste twee jaar
  • een afschrift van de recentste balans zoals goedgekeurd door de AV

Op deze wijze is de koper volledig geïnformeerd en worden toekomstige geschillen - en persoonlijke drama’s - vermeden. De professionele of vrijwillige syndicus is ertoe gehouden dit dossier binnen de 15 dagen te bezorgen aan de verkoper of de tussenpersoon die er om vraagt. Indien de syndicus dit niet binnen de 15 dagen bezorgt, stelt de aanvrager alle partijen hiervan in kennis.
Nota: We vragen ons wel af hoe dit verzoend kan worden met de vakantieperiode of ziekte van een vrijwillige syndicus.

Praktisch: de wet legt geen sanctie op indien de syndicus dit niet doet, het is dan aan de koper om te beslissen wat hij doet. Het is natuurlijk mogelijk dat een partij die hierdoor schade ondervindt deze gaat proberen te verhalen op de syndicus. Zo zou een verkoper zich bijvoorbeeld kunnen terugtrekken wanneer er later nog verrassingen opduiken.

http://www.quimmo.be/nl/wet-op-mede-eigendom-aankoop-en-verkoop-van-appa...

dus u zou bepaalde  vertrouwelijke informatie kunnen beperken
tot notaris,maar de koper zal zich kunnen terugtrekken en dan kan
de verkoper  de schade verhalen op u.

naicwill
Offline
in een andere post: Ik
in een andere post:
 
Ik baseer mij andermaal op artikel 577-11 §§ 1 en 2 B.W.
In beide gevallen wordt besloten dat indien de syndicus niet binnen een wettelijke gestelde termijn antwoord op de mededeling van de opgevraagde informatie, de notaris, (naargelang het geval eventueel de makelaar, tussenpersoon, ...) de partijen in kennis stelt van dit verzuim.

De akte kan alsdan verleden worden, doch voor het uitblijven van informatie is de syndicus dan mogelijk verantwoordelijk.

We zouden de lijn kunnen doortrekken naar het verlenen van foutieve informatie; derhalve zou best in de akte een voorbehoud worden geformuleerd, verwijzend naar een schrijven van de notaris waarin deze bevestigt dat de syndicus zijn taak niet nakwam zoals het hoorde (niet alleen informatie tout court, maar JUISTE informatie meedelen).

Ik zou alleszins aandringen op medewerking van de notaris.

Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT - LOMMEL

http://quimmo.be/nl/forum/kopen-huren-verkopen-verhuren-%E2%80%A6/wat-indien-rekening-syndicus-overgemaakt-aan-notaris-niet-klopt
 
 
naicwill
Offline
219. Een expliciete sanctie
219. Een expliciete sanctie is niet bepaald voor het niet tijdig
of onvolledig verschaffen van de informatie. Men mag
aannemen dat de sanctie uit een relatieve nietigheid bestaat.
Indien het eerste aankoopdocument niet de voormelde verplichte
informatie bevat, kan de koper zich na de ondertekening
ervan nog steeds terugtrekken uit de verkoopstransactie.
Hij dient dat  argument dan wel in limine litis op te werpen
in de procedure die door de verkoper zou worden opgestart.
 Verder kunnen de notaris of de vastgoedmakelaar
aansprakelijk gesteld worden indien zij hun verplichtingen
niet naar behoren hebben uitgevoerd.
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/958/RUG01-001786958_2012_0001_AC.pdf

 
naicwill
Offline
 belangrijke
laspiaggia
Offline
de wet is de wet
Beste HVM Wilrijk,

U maakt een aantal punten, waaronder een paar goede. Maar de wet is natuurlijk nog altijd de wet. En deze stelt duidelijk dat de tussenpersonen (makelaars in dit geval) het recht hebben de betreffende inlichtingen bij u op te vragen. Makelaars hebben trouwens ook een bepaalde discretieplicht.
Het is aan u om te bepalen of u al dan niet antwoordt, er staat niet direct een sanctie tegenover als u dit niet doet. Maar in dit laatste geval kunt u eventueel wel aansprakelijk worden gehouden indien de koper niet van bepaalde zaken op de hoogte was.

Vriendelijke groeten
HVM Wilrijk
Offline
de wet is de wet maar wat met de wet op de privacy
Het is me aan de hand van de reacties duidelijk geworden, dat makelaars en tussenpersonen recht hebben op de informatie en men moet rekenen op hun discretie.

Persoonlijk heb ik geen probleem met het openbaar maken van deze informatie; evenwel zijn er mede-eigenaars en huurders die er tegen zijn om de informatie vrij te geven en hiervoor de bescherming van hun privacy inroepen.

Om zowel de kool als de geit te sparen, stuur ik voorlopig enkel documenten aan de makelaars, waaruit alle namen, verbruikscijfers (water) en voor de verkoop niet relevante zaken (inhoud persoonlijke discussies tussen mede-eigenaars gedurende de AV) zijn verwijderd. Verder vermeld ik dat de volledige info aan de notaris zal worden overgemaakt.

Dit is uiteraard een omslachtige oplossing, die niet nodig zou zijn, indien er duidelijkheid zou zijn mbt het al dan niet schenden van de privacy van de andere eigenaars en huurders als de syndicus alle gegevens openbaar maakt. 
     

  
HVM Wilrijk
nescio1
Offline
oef
Oef, er zijn dus nog (beroeps)syndici met gezond verstand, en die dit toepassen ook.
 
Zie ook:
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/onbeperkte-rechten-voor-de-commi...