vervroegde beeindiging huurcontract van korte duur door huurder

2 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline

De huurder geeft zijn opzeg voor het einde van zijn 3 jarig contract voor korte duur.
In dit contract staat : 
"zal de verhuurder de vervroegde beeindiging toestaan mits naleving van een opzeggingstermijn van 3 maanden, die aanvang neemt de 1e van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de opzegging wordt gedaan, en betaling van een forfaitaire en onherleidbare verbrekingsvergoeding betalen gelijk aan 3 maanden huur".

Is dit ok, is dit rechtsgeldig?

Het contract is geregistreerd
 

nescio1
Offline
bij de duivel te biecht gaan

Blijkbaar wel.
 
https://huurdersplatform.be/hb/veel-gestelde-vragen/
(eerste vraag)
 
Astrid Clabots
Offline
vooropzeg huur


Geachte

Is dit een vooropzeg om te vermijden dat een periode van 3 jaar stilzwijgend wordt verlengd ? Want dan begrijp ik niet dat er een opzegvergoeding moet worden betaald..

Astrid CLABOTS
CLABOTS