Welke kosten moeten de huurders voor zich nemen

5 antwoorden [Laatste bericht]
marleen foriers
Offline

Is er iemand die ervaring heeft met verhuren van een appartement en die mij kan zeggen welke kosten er mogen doorgerekend worden aan de huurder ?
Een eerste specifieke vraag moet een huurder delen in de kosten van de aanpassingen van onze lift (aanpassen aan nieuwe wet)
mvg
marleen

Foriers Marleen

deskundige
Offline
Ik ga er vanuit dat het een
Ik ga er vanuit dat het een woninghuurovereenkomst hoofdverblijfplaats betreft.

Ongeacht wat in de huurovereenkomst staat vermeld, beogen de modernisatiewerken aan de lift geen werken in die zin zoals bedoeld in artikel 1754 B.W. 
Zij kunnen m.i. niet ten laste worden gelegd van de huurder(s).

Zoals gesteld heb ik geen zicht op de bepalingen binnen de huurovereenkomst.

Artikelen 1719, 1720 en 1721 e.v. B.W. zijn onverminderd van toepassing.
naicwill
Offline
Huurder / verhuurder: wie doet wat en wie betaalt wat?
http://www.immoweb.be/nl/te-huur/artikel/huurder-/-verhuurder:-wie-doet-wat-en-wie-betaalt-wat-.htm?mycurrent_section=rent&artid=4745
Allerlei kosten en verplichtingen kunnen voortvloeien uit het gebruik van een woning. Wie onderhoudt wat en wie betaalt wat, huurder of verhuurder? Immoweb maakt een overzicht van de grote principes en verduidelijkt ze met een aantal voorbeelden.
 
Om kort te zijn, de eigenaar is verantwoordelijk voor alles wat betreft de structurele werken en het ‘grote onderhoud’ gerelateerd aan de instandhouding van het gebouw. Van zijn kant is de huurder gehouden aan het dagelijks onderhoud van het pand als ‘goede huisvader’ en moet hij zorgen voor enkele kleinere werken.
De verplichtingen van de eigenaar:
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar volgende elementen te zijnen laste dient te nemen:
 
De grote herstellingen: daken, gevel, structuur van het gebouw, vervanging van ramen, herstelling van lift en gemene delen, maar ook van alle uitwendige delen van het verhuurde gebouw: balkon, terras, …
 
De belangrijke onderhoudswerken: aanpassingen van een niet-conforme elektrische installatie, vervanging van gebroken dakpannen, herstellen van goten, …
 
De herstellingen omwille van schade door ouderdom, normale slijtage of overmacht: herstellingen van lekkages omwille van de ouderdom, onderhoud van gasleidingen, onderhoud van een regenwaterput, ruimen van septische putten, vervangen van een versleten kraan, …
 
De verplichtingen van de huurder
Van zijn kant moet de huurder het gebouw beheren als een goede huisvader, dit wil zeggen dat hij het moet schoonmaken, onderhouden en dat hij instaat voor kleine herstellingen die voortvloeien uit het dagelijks gebruik maar ook dat hij de schade zal herstellen die door zijn schuld of verwaarlozing is ontstaan.
 
Enkele voorbeelden: een afgesprongen stuk email uit de badkuip, een verstopte gootsteen, de krabbels van de kinderen op de muur, een gebroken ruit, de dichting van een lekkende kraan, het schoonhouden van goten en verwijderen van de aanwezige bladeren, het ontkalken van een boiler, het vegen van de schoorsteen, de vervanging van elektrische zekeringen en schakelaars, het schoonmaken van muren en plafonds, het reinigen van kelders op het einde van de huurceel, het vernietigen van kakkerlakken of ander ongedierte (behalve, in betreffend geval, als deze schadelijke insecten vastgesteld zijn in de plaatsbeschrijving vóór het overhandigen van de sleutels of in de loop van de eerste maand huur – wat schriftelijk moet worden bevestigd) …
 
Tot slot heeft de huurder de verplichting om de eigenaar te verwittigen in geval van problemen. Bijvoorbeeld als een dakgoot dreigt neer te storten of als er vochtproblemen in het gebouw ontstaan. Als hij dit niet doet, wordt hij verantwoordelijk gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.
 
Verdeling van de lasten
Vanuit een zuiver financieel standpunt, zal de huurder via de maandelijkse voorschotten en in afwachting van de eventuele jaarlijkse afrekening op basis van de werkelijke kosten instaan voor alle courante kosten die aan de bewoning zijn verbonden, te weten:
Kosten van verwarming
Het verbruik van water
Het verbruik van elektriciteit
De aansluiting op kabel, telefoon en internet
Het onderhoud van de lift
De gemeenschappelijke lasten van het gebouw (verwarming, water, elektriciteit)
Zijn brandverzekering
 
Van zijn kant zal de eigenaar natuurlijk volgende kosten te zijnen laste nemen:
De grote herstellingen
De voorschotten voor het reservefonds (van de mede-eigendom)
De voorschotten van de werkingskosten (van de mede-eigendom)
De verzekering van het gebouw
 
In geen enkel geval, mogen de onroerende voorheffing verbonden aan het verhuurde goed noch de commissies of kosten van een vastgoedmakelaar ten laste van de huurder gelegd worden. Dit wordt uitdrukkelijk door de wet verboden.
 
De beheerskosten (syndicus) zijn daarentegen hetzij ten laste van de eigenaar, hetzij ten laste van de huurder en dit volgens de bepalingen van de huurovereenkomst ( LINK naar het artikel huurovereenkomst).
 
Weet je nu wie er wat zal betalen?
Je ziet het: weten wie, huurder of eigenaar, wat dient te betalen, zowel aangaande de werken als het onderhoud, is niet zo gecompliceerd als het lijkt. Daarnaast is het best om ook het volgende te weten:
 
Eigenaar: hoe beheer je betwistingen met je huurders?
 
Roel De Cleermaecker
Offline
De Woninghuurwet is bijzonder
De Woninghuurwet is bijzonder beschermend naar de huurder toe. D.w.z. dat vanuit de geest van de wet enkel de kleinere herstellingen en de gebruikelijke kleinere onkosten doorrekenbaar zijn aan de huurder. Denken we aan gas en elektriciteit, iets dat uw huurder stuk heeft gedaan, etc. In een mede - eigendom zal voornamelijk het gebruik van gas, elektriciteit, water, etc. in de gemene delen worden doorgerekend. Zware onderhoudswerken (herdoen buitenschrijnwerk, dakwerken, liftrenovatie, etc.) m.i. niet doorrekenbaar zal zijn aan de huurder.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

walter
Offline
boekhouding
Aan deskundige
Is de syndicus nu verplicht va bij resedentie's van meer dan 20 kavels om bij start vanaf nieuw  boekjaar 2013 er een dubelle boekhouding op na te houden ? of is er ook een uitstel van 1 jaar zoals met aanpassingen reglement mede eigendom .
Met dank voor u antwoord .
walter

walter verkest

 


 
deskundige
Offline
In gebouwen vanaf 20 kavels
In gebouwen vanaf 20 kavels (met kavel wordt niet bedoeld kelder, garage, berging) dient sedert 1.1.2013 een dubbele boekhouding te worden gevoerd; hiervoor is geen verlenging in termijn, deze geldt enkel en alleen voor wat de coördinatie van de statuten betreft.