Worden achterstallige betalingen overgedragen aan naakte eigenaar

6 antwoorden [Laatste bericht]
Hermy36
Offline

De vruchtgebruikster van een appartement uit onze residentie is overleden. Zij verhuurde het appartement en betaalde daarmee een deel van haar verblijf i een rusthuis.

Eén jaar voor haar overlijden betaalde ze haar voorschot en afrekening niet. Zij heeft twee zonen - één erft niets en heeft afstand van erfenis gedaan. De andere was blote eigenaar en is de nieuwe eigenaar van het appartement maar weigert de achterstallige betaling te betalen omdat hij voor die periode geen vruchtgebruiker was.
Vraag: moet hij als erfenaam van de blote eigendom ook de achterstallige schuld niet betalen?


 

 

ha
ronald de wilde
Offline
absoluut!
Ik neem aan dat er, bij testament, geen andere erfgenamen zijn.
De éne zoon heeft afstand gedaan van de nalatenschap, de andere niet en neemt dus de nalatenschap aan. De nalatenschap met àlle bezittingen, maar ook met àlle schulden.
Dus ook de schuld naar de VME toe!

Alvast één bedenking, waarom zou de ene zoon afstand gedaan hebben? Zou dat te maken hebben met zijn vermoeden dat er nog (veel) andere schulden zijn, en dan zou ik mij als VME toch wel wat op mijn hoede gaan stellen. Mogelijks kan het ook te maken hebben met de opname van zijn moeder in het rusthuis, de mogelijke onderhoudsverplichting van de kinderen terzake en een eventuele afwijzing daarvan door die ene zoon. En dan zit de VME weer wel wat gemakkelijker.

Punt is dat het appartement in kwestie, in principe, gewoon administratief overgaat naar de zoon, dat de VME geen gelegenheid heeft om bij die overdracht in te grijpen door bv de notaris te verzoeken de schuld in te houden.

De VME (dus de syndicus wellicht) zal met alle gekende middelen de schuld bij die ene zoon (nu mede-eigenaar) moeten gaan halen.

Nog een bedenkingen: ze betaalde haar voorschot (een jaar geleden), de afrekening niet.
Ofwel was dat voorschot gebaseerd op een realistische begroting en kan die afrekening niet zo veel meer zijn (niet dat er dan de spons over dient geveegd), ofwel schort er toch iets aan het financieringsplan van de werkingskosten van de VME.

 
Hermy36
Offline
Dank u voor het antwoord.

Dank u voor het antwoord.

ha
naicwill
Offline
Wet

"§ 2 In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden ..........

De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen."

De blote eigenaar die nu de nieuwe mede-eigenaar wordt
moet dus de achterstallen
niet betalen als mede eigenaar.
De achterstallen gaan dus over in de nalatenschap en zullen dus betaald
worden door de erfgenamen. Vermits hij volgens u de enige erfgemaam
is gaat hij uiteindelijk de achterstallen betalen.
 

naicwill
Offline
Overdracht onder levenden= overdracht bij overlijden
"Punt is dat het appartement in kwestie, in principe, gewoon administratief overgaat naar de zoon, dat de VME geen gelegenheid heeft om bij die overdracht in te grijpen door bv de notaris te verzoeken de schuld in te houden."

wet:

§ 2 In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen :
..... .
.'.'''
 

ronald de wilde
Offline
geen notaris
Ik ga ervan uit (als CvR) dat er geen notaris wordt ingeschakeld, als er geen testament is, tenzij er aanwijzingen zouden zijn van wel.
De erfgenaam in kwestie kan immers zelf de aangifte nalatenschap indienen of zich laten bijstaan door een andere persoon (niet notaris).
Als betrokkene zich opwerpt als nieuwe (mede-)eigenaar dient hij daarover trouwens klaarheid te scheppen naar de syndicus.

Voor mij (als CvR zeker) is de zaak klaar en duidelijk, énige erfgenaam = énige aan te spreken persoon voor ook de schulden. Iets anders dient niet overwogen te worden.
ronald de wilde
Offline
ook nog...
Voor die erfgenaam zijn de achterstallige (niet-betaalde op het ogenblik van overlijden) kosten in te brengen in de afrekening nalatenschap.

Misschien een argument om hem over te halen ze 'gewoon' te betalen. Dan is meteen ook die inning van de baan.