10-jarige aansprakelijkheid

3 antwoorden [Laatste bericht]
mego
Offline
ik ben pas eigenaar.  in het gebouw zijn er problemen met de waterdichtheid v. d. ondergrondse parking nl insijpeling v. water zodat op termijn stabiliteit in t gedrang komt en verzakking v.d. vloer(constr. fouten). door de syndicus en de av. zijn er reeds gesprekken geweest met eigenaar en architect met als gevolg kleine herstellingen om de gevolgen weg te nemen.
kan de aannemer en de architect in gebreke gesteld worden om de 10 jarige aansprakel. in te roepen, zonder onmiddellijk een procedure vr. de rechtbank op te starten?
kan er dan gewoon met de aann. en de archit. onderhandelt worden(event. dr de rme) over volledige herstellingen?
zodat bij geen resultaat alsnog een procedure kan gestart worden?
j.m.a.
J.M.
Lieve en Marc
Offline
10- jarige aansprakelijkheid.
Technisch: zulke bouwfouten zijn in de regel niet gemakkelijk op te lossen, meer nog: moeilijk om ze defintief op te lossen; in de regel wordt er in het begin wat ' geplamuurd ', enz....
Verantwoordelijkheid: de 10- jarige aansprakelijkheid is normaal van toepassing als alle bouwprocedures regelmatig verlopen zijn.
Verzekering: meestal is een Artchitect/ Studiebureau verzekerd voor eventuele fouten die hij zou gemaakt hebben.
Ingebrekestelling: vanaf het begin goed je tanden laten zien per kort aangetekend schrijven, zowel aan Architect, Aannemer en alle betrokken partijen.
" Wij hebben een waterdichte kelder besteld, gelieve ervoor te zorgen dat hij waterdicht is. Punt. " (dus geen argumenten aangeven waarop de andere partijen kunnen tegenreageren).
Proberen een overeenkomst te maken MET voorwaarden met de in gebreke gebleven partijen, desnoods met de hulp van een deskundige, advocaat, bemiddelaar, enz ....
Er zal zeker discussie ontstaan om de eigen verantwoordelijkheid op de andere partijen af te schuiven want het zal voor één of meerdere partijen geld kosten en de discussie gaat feitelijk daarover en dat is altijd moeilijk.
Procedure voor de Rechtbank: dit is een lijdensweg, vooral omdat de opgelegde termijn door de rechter aan de gerechtsdeskundige handig door de advocaten wordt omzeild met één of ander proceduretje en dan is men voor jaren vertrokken, het kost ook vaak meer dan het opbrengt!
Je kan een kortgeding aangaan bij de Rechtbank met een eigen verslag van een deskundige, bv. ingenieur van een bouwkundig studiebureel, hierin ervaren Architect, e.a.
De Rechter zal dan toch een gerechtsdeskundige aanstellen en dan ben je vertrokken voor de langdurige en kostelijke procedure zoals hierboven aangegeven.
Er is geen schuifje waaruit je een eenvoudige oplossing kan uitnemen.
Goede moed.
Lieve en Marc
Roel De Cleermaecker
Offline
Even ter verduidelijking: de
Even ter verduidelijking:

de termijn van tien jaar, zoals voorzien in de tienjarige aansprakelijkheid, wordt niet gestuit dan wel geschorst door een ingebrekestelling.
U dient effectief een procedure te hebben gestart binnen de termijn van tien jaar. Een ingebrekestelling volstaat niet.
Dus afhankelijk van hoeveel tijd er nog rest, hebt u al dan niet nog marge voor minnelijk overleg.

Nog even in de sfeer van de mede - eigendom: de ondergrondse parking behoort tot de gemene delen. U zal dus de VME overtuigd moeten krijgen te procederen.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Quimmo
Offline
Inderdaad

Eerst en vooral moet u er voor oppassen van u aan het lijntje te laten houden tot de 10 jaar voorbij zijn, want dat is geen uitzondering.

Verder is het idd de taak van de syndicus om hier het voortouw te nemen. Hij moet dus de verantwoordelijken in gebreke stellen. Zoals boven aangehaald, zou ik duidelijk melden welk resultaat er verwacht wordt en wat de aannemer voorstelt om dit resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld eerst oplossing 1, als dat niet werkt oplossing 2 en tegen wanneer. Niet oplossing1, we zullen wel zien, en dan komt pas het volgende voorstel etc. Zo wordt tijd gerokken.

En dan idd procedure starten als het niet opgelost geraakt of de beloften worden niet nagekomen. Moet door de syndicus gebeuren en door de algemene vergadering goedgekeurd worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom