2 syndici en 2 VME's

7 antwoorden [Laatste bericht]
william carolus
Offline
Ons gebouw bestaat uit 8 appartementen met twee ingangen ; 1 voor 5 appartementen, 1 voor 3 appartementen.  Er werd door een notaris één basisakte (statuten) en één reglement opgesteld voor het ganse gebouw.  Na de oplevering in 1996 werd er door de bouwfirma tweemaal een vergadering bijeengeroepen, 1 voor de eigenaars van de 5 appartementen, en 1 (op een andere datum) voor de eigenaars van de 3 appartementen.  Telkens werd een syndicus aangesteld.  Vermits wij allemaal nieuw waren in deze materie, stelden wij ons geen vragen en werkten de twee syndici en de VME’s naast mekaar.  Er werd wel een blokpolis afgesloten voor het ganse gebouw.  Omdat nu toch ter sprake komt dat zowel het reglement als de basisakte moet aangepast worden, is dit een moeilijke situatie geworden.  Hoe kunnen we dit oplossen ?
lebragard
Offline
basisakte is bepalend......
Wat staat er in de basisakte ? één VME ? Deelvereniging met of zonder rechtspersoonlijkheid ?Is er een coordinatie geweest van de statuten van het gebouw wet van 2010 ? ect....
 
Astrid Clabots
Offline
deelverenigingen - VME


Geachte

In principe lijken mij hier twee deelverenigingen niet toegelaten. Maar wat was inderdaad voorzien in de statuten ?

Gezien een "modus vivendi" moet gestreefd worden naar een praktische oplossing van gezond verstand die evenwel correct is.

En hebben de twee tot hiertoe werkzame VME's een afzonderlijk ondernemingsnummer gekregen ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

william carolus
Offline
2 syndici en 2 VME's
In de basisakte wordt bepaald dat er één vereniging van medeëigenaars wordt opgericht voor gans het gebouw, en dat deze vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt.  Het gebouw werd opgeleverd in oktober 1996, en sindsdien is er geen coördinatie of aanpassing geweest.
william carolus
Offline
2 syndici en 2 VME's
In de statuten is slechts spraken van één vereniging van medeëigenaars.  Bij een overstap naar een andere bank, is er inderdaad een splitsing gebeurd van de ondernemingsnummers.
lebragard
Offline
coordinatie statuten

Nog géén aanpassing geweest van de statuten ? = (beroeps) fout syndicus !

Het tijdig coördineren van de statuten  is een resultaatsverbintenis in hoofde van de syndicus. M.a.w. voert de syndicus de coördinatie niet of niet tijdig uit, dan bestaat de kans erin dat later bij discussie de syndicus persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden voor het niet correct en/of niet tijdig uitvoeren van zijn wettelijke taak.

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/wat-als

en

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/aandeel-in-de-gemene-delen-opsplitsen
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

Quimmo
Offline
2 ondernemingsnummers?

Indien u maar 1 VME had, had u dus nooit 2 syndici mogen aanstellen. Een professionele syndicus zou dit ook weigeren, lijkt me.

En u schrijft dat er een splitsing van de ondernemingsnummers gebeurd is. Is dit zo? Is dat terug bij de notaris gepasseerd? In de kruispuntsbank kunt u in principe de ondernemingsnummers van de VME's opzoeken om zeker te zijn (tenzij ze natuurlijk duidelijk in de akte staan): https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diens...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
sindsdien is er geen....

@Quimmo , vraagsteller schrijft ook :
Het gebouw werd opgeleverd in oktober 1996, en sindsdien is er geen coördinatie of aanpassing geweest.

Syndicus (1 en 2) gaat in deze niet vrijuit en heeft de huidige situatie nog ingewikkelder gemaakt Meestal is het zo dat wanneer een syndicus zijn werk  niet naar behoren doet , wat hier weer duidelijk het geval is , komt vroeg of laat de VME in de problemen , nieuwe eigenaar ,verouderde niet aangepaste statuten ect...

Ja ook ik weet , RVM --> toezicht op de syndicus ....maar een syndicus zou verplicht moeten worden om de statuten van het gebouw en de wet , mede-eigendom stipt te volgen in het uitoefenen van zijn mandaat , wat hier niet is gebeurd.


http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/wat-als