2 syndici voor VME

1 antwoord [Laatste bericht]
naicwill1
Offline
Min vriendin is eigenaar bewoner van een assistentiewoning.

Op de laatste S.A.V. is de syndicus erin gelukt volgende 2 agendapunten te laten goedkeuren:
"13: Evaluatie van de reguliere leveringscontracten (meerderheid 1/2+1)
De syndicus vestigt de aandacht op het feit dat gezien het specifieke karakter van de VME, meer in het. bijzonder de inrichting als assistentiewoningen, de taken en opdrachten omtrent het beheer van het gebouw, worden waargenomen door enerzijds de Exploitant en anderzijds de Syndicus.
De syndicus staat in voor het afsluiten van een brandverzekering voor het complex en het houden van de wettelijke keuringe
n
18: Kostenverdeling beheersinstantie CM/VME (meerderheid 1/2+1)De kostenverdeling werd meegestuurd als bijlage met de uitnodiging."

De bijlage heeft als titel :VERDELING TAKEN EN KOSTEN VME - GAW

Deze 2 agendapunten gaan dus telkens over de verdeling van de taken gemeenschappelijke delen  tussen exploitant(=beheersinstantie of woonassistent) en anderzijds  de syndicus.

We beschikken dus nu over 2 syndici volgens taakverdeling(kostensoorten) :

-"kleine" kostensoorten van de vme zoals water gemene delen,elctricitiet gemene delen,schoonmaak gemene delen,onderhoud tuin,onderhoud lift, .onderhoud garagepoort ,.., gebeuren daar de beheersinstantie en ze geven hier ook geen overzicht noch facturen aan de medeigenaars of bewoners.

De kosten worden betaald door de bewoners uit een deel van hun dagprijs.

De syndicus staat in voor het afsluiten van een brandverzekering voor het complex en het houden van de wettelijke keuringen alsook zijn ereloon
De afrekening van deze kostensoorten wordt ter goedkeuring op de jaarlijks vergadering voorgelegd alsook de facturen.Deze kosten betalen de eigenaars.

Dit is vogens mij volledig in strijd met artikel 577-8 van de wet op mede eigendom , die zegt dat alle  taken die betrekking op de gemeenschappelijk delen hebben,dienen uitgevoerd te worden door de syndiicus

De syndicus zou volgens mij jaarlijks een afrekening moeten maken van alle kostensoorten.
Nadien voor elke kostensoort een splitsing doen tussen kosten die door de bewoners moeten betaald worden(conform woonzorgdecreet) en kosten door eigenaars meten betaald worden.De kosten bewoners vraagt hij op aan de beheersinstantie die ze betaalt door een deel van de dagprijs bewoners
 
Beide systemen geven dezelfde  verdeling voor kosten maar het systeem die beheersinstantie en syndicus samen hebben bedacht is strijdig met wet  mede eigendom.

De beheersinstantie(woonassistnt) als syndicus is ook strijdig met het nieuwe woonzorgdecreet maaar ik wil mij hier beperken tot de wet op mede eigendom.
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 ยง 5

Inderdaad.