3 medeƫigenaars waarbij 2 eigenaars TESAMEN altijd in MINDERHEID zijn !?

7 antwoorden [Laatste bericht]
uit den hof
Offline

wij zijn met 3 eigenaars in appartementsgebouw. De verdeling is alsvolgt:
A: 676/1000 --> 68%
B: 184/1000 --> 18%
C: 140/1000 --> 14%

Wetgeving zegt dat 1 eigenaar nooit een meerderheid van stemmen kan hebben.
Een stemming daarentegen is pas geldig bij 50% + 1 stem.


Hoe kunnen eigenaar B en C, die tesamen slechts 32% van de stemmen bezitten ooit een 50% meerderheid bekomen?
Wij trekken altijd aan het kortste eind als eigenaar A tegen stemt (hetgeen ook steeds gebeurt)

Het regelement over medeëigendom zegt hier niets over. In de wetgeving vinden wij ook niets.

Alvast bedankt!


 

naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/syn
naicwill
Offline
In de wetgeving vinden wij ook niets.?

Art. 577-9

§ 2 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.
 
uit den hof
Offline
Dat betekent dat eigenaar A
Dat betekent dat eigenaar A geen beslissing kan doordrukken, maar wel elke andere beslissing blokkeren zolang er niemand naar de rechter stapt.

Zo ver kwam het reeds: het dak lekte binnen in app. van eigenaar C binnen. Eigenaar A bleef een jaar lang het herstel van dak verhinderen (weigerde deel te nemen in de kosten) totdat app. C onbewoonbaar dreigde te worden. We stelden eigenaar A formeel in gebreke. Eigenaar A heeft ons vervolgens gedagvaard om de verdeelsleutel te wijzigen. Intussen lieten we het dak herstellen (elke eigenaar 1/3e van de kosten) met contract met eigenaar A dat deze ons moest terug betalen indien het vonnis in haar nadeel zou zijn.
Vrederechter heeft de eis van eigenaar A afgewezen. Ze is dan naar rechtbank 1e aanleg gestapt. Ook dit vonnis was in haar nadeel en ze betaalde de kosten van het dak cfr de verdeelsleutel aan ons terug. Dit hele proces heeft 3 jaar geduurd!

Nu zijn er weer herstelwerken aan de gemene delen en weigert ze opnieuw.
Ze heeft ook steeds geweigerd om deel te nemen in reserve- en werkkapitaal, we beschikken dus over geen enkele euro om naar de vrederechter te stappen.
En als we dan nog naar de vrederechter zouden stappen, deze kan niets dwingen, dat kan enkel rechter hoger beroep (1e aanleg).
Dan wordt elke herstelling aan het gebouw een lijdensweg van 3 jaar ???
Zij dreigt er nu mee haar aandeel in het gebouw te laten afsplitsen van het onze en een erfdienstbaarheid op de doorgang in te stellen.

wordt vervolgd....
 
Quimmo
Offline
Misschien helpt dit

Zo een mensen kom je helaas wel eens tegen. Graaf eens even in de wet op de mede-eigendom

Art 577-9 § 4 "Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten."

§ 7 "Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt."

Art 577-12 "De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren."

Wanneer ze een paar keer bakzeil gehaald heeft, zal ze het misschien wel opgeven. Of verhuizen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

uit den hof
Offline
bedankt.Probleem lijkt

bedankt.

Probleem lijkt echter niet opgelost: de 3e medeëigenaar blijft weigeren om een euro aan de gemene delen uit te geven. Zij heeft 67% aandelen en steeds meerderheid aan stemmen dus hebben wij (de 2 overige eigenaars) NOOIT een meerderheid. Ze kan kan wel geen beslissing opdringen maar zij stemt ALTIJD tegen en kan dus alle blokkeren.

Er zijn reeds 2 rechtzaken geweest, we kunnen niet voor elke kost aan de gemene delen naar de vrederechter stappen. Overgens, ze weigert werkkapitaal aan te leggen dus heeft onze VME geen geld om een kortgeding aan te spannen., in theorie zelfs niet om aangetekende brief te schrijven.

Is er in de wet geen enkele clausule voor deze situatie voorzien?
Uitgezonderd het recht om naar de vrederechter te stappen... ?

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Aanvulling :
Ongeacht uw aandelen gewicht (samen) beschikt u ook over 4 maand na de AV om beroep aan te tekenen tegen één of meer beslissingen op de AV genomen die in uw (jullie) nadeel zouden zijn!

Mvg, DR
Quimmo
Offline
Alternatieven?

Ik ben er niet echt voor om via slinkse wegen zaken gedaan te krijgen, maar soms kan het niet anders. Als er dringende zaken geweigerd worden is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar een dringende buitengewone algemene vergadering samen te roepen als mevrouw op vakantie is. Om maar een voorbeeld te noemen. Dan best wel vier maand afwachten of ze niet naar de rechtbank stapt alvorens de kosten effectief te doen.

Anderzijds, als jullie toch een paar keer naar de rechter stappen voor zaken waar je zeker bent te winnen, dan heeft zij iedere advocaatkosten en jullie rechtplegingsvergoeding te betalen. Dan zal ze het misschien ook wel afleren?

En is zij nooit vragende partij om iets te laten stemmen? Want dan kunnen jullie haar net zo goed blokkeren, dat moet ze toch ook beseffen.

 

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom