3jarige contract opzeg mogelijk jaarlijks???

3 antwoorden [Laatste bericht]
Philip85
Offline
Wij hebben eind vorig jaar op de algemene vergadering beslist contract te verlengen.

Wij hebben alles nogmaals bekeken en vinden toch dat wij veel moeten betalen!!!!!!
180eur per maand voor syndicusbeheer en extra's.(voor 6 appartementen wat een niet al te groot beheer inhoudt.) (los van facturen voor brand en aansprakelijkheid).

Wij hebben ons geinformeerd op deze site voor eventueel de opdracht syndicus toe te wijzen en één van de mede-eigenaars in ons gebouw.(kostenbesparend!!!)
Vraag is nu via AV beslist om contract met 3jaar te verlengen , wat wel kan ok.
Maar vraag is nu wanneer kunnen wij dit contract opzeggen?kan dit jaarlijks met een bepaalde vooropzegperiode? of zitten wij nu echt vast voor 3jaar en kunnen wij pas dan voor eindvervaldag van 3jarige contract(2015) onze opzeg doorgeven.

en nog een klein vraagje, We hebben ook reservefonds; stel dat wij contract opzeggen met huidige en dure syndicus. Dit opgespaarde fonds blijft toch voor onze mede eigendom??? of zijn we dit kwijt aan de syndicus.

Ik stel het op prijs dat jullie allen ons kunnen helpen met deze kwestie.
Groetjes
Philip
deskundige
Offline
Beste, Een overeenkomst
Beste,

Een overeenkomst tussen een VME en syndicus is ten allen tijde opzegbaar, zij het dat het ontslag van de syndicus wel via een vergadering dient te gebeuren. M.a.w. eenvoudigweg een aangetekende brief naar de syndicus sturen met de melding dat de VME de overeenkomst stop zet, telt niet.

Waar wel rekening mee dient te worden gehouden is en eventueel opzeggingsbeding hetwelk in de overeenkomst zou zijn opgenomen. De kans bestaat dus dat wanneer dit is voorzien, de VME omwille van het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst, mogelijks deze vergoeding dient te betalen. Let, een opzeggingsvergoeding is geenszins hetzelfde als een schadebeding.

Reservefonds; het spreekt voor zich dat het hier om geld gaat op naam en voor rekening van de VME en dat dit dus niet ten voordele van de syndicus bestemd is. Het bedrag blijft gewoon bij de VME en dient bij de beëindiging van zijn mandaat door de syndicus aan zijn opvolger te worden overgedragen.
Philip85
Offline
overeenkomst stoppen
Thanks!!!

Dank u voor snelle reactie!
Ik heb contract gelezen tss vorige syndicus en nieuwe syndicus.
Onze huidige syndicus heeft contract overgenomen vanaf 01/11/2010.Voor 2jaar toen en verlengbaar met 2jaar. Er staat ook in dat de VME de mogelijkheid heeft om vroegtijdig einde te maken aan de overeenkomst mits betalen van verbrekingsvergoeding van 6maand.
Eind vorig jaar is op de AV beslist om contract te verlengen met 3jaar.
Dus concreet.. wij sturen aangetekend schrijven naar syndicus met de vraag om een algemene vergadering te organiseren ivm schorsing contract. opzegperiode ?? 6maand ??
en betaling van verbrekingsvergoeding = kosten beheer x 6.
Indien akkoord bekomen wordt het contract dan ook direct geschorst??
Quimmo
Online
Waarop opzegperiode?

Om de AV samen te roepen heeft u 20% van de aandelen nodig, wat wel zal lukken bij maar 6 appartementen.

U kunt dan op de vergadering de syndicus ontslaan en de nieuwe aanstellen. U betaalt dan 6 maand verbrekingsvergoeding (niet weinig) maar ik zie niet in waarom er ook nog eens 6 maand opzegperiode zou zijn?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom