5de provisie

1 antwoord [Laatste bericht]
Boudelo
Offline

Wij werken met een "werkkapitaal" dat gespijzigd wordt door 4 driemaandelijkse provisies. Wij hebben geen "reservekapitaal". Op een BAV (18/12/2013) werd een bijkomende bijdrage (5de provisie) gestemd voor o.a. "herstellingskosten voor terrassen welke verwacht worden in 2013". Normaal worden bij ons de werken aan de terrassen uitgevoerd door een hersteller die "in regie" werkt en niet via een "bestek" gezien de complexiteit van sommige werken. De hersteller heeft tot hiertoe in 2013 maar weinig werken uitgevoerd en zal waarschijnlijk voor het einde van het jaar geen werken meer uitvoeren. De 5de provisie zal dan slechts voor een gering bedrag moeten aangesproken worden. De syndicus vraagt nu de uitbetaling van de aanzienlijke 5de provisie.
Bijzondere bijdragen, zoals een 5de provisie, zijn normaal eisbaar met ingang van de door de BAV (of AV) bepaalde datum, doch op voorwaarde dat de aan te wenden bestemming bepaald is.  Zij zijn derhalve niet eisbaar wanneer de BAV (of AV) niet 'in concreto' tot uitvoering van bepaalde werken beslist, doch ze slechts algemeen in het vooruitzicht heeft gesteld. De BAV van 18/12/2013 heeft geen juiste datum van opeisbaarheid bepaald.


Kan de syndicus de totaliteit van de 5de provisie opvragen of moet deze slechts beperkt worden tot de tot hiertoe gemaakte uitgaven voor bepaalde aan de terrassen uitgevoerde werken ? 
Kunnen "werken welke aan de terrassen kunnen verwacht worden in 2013" vereenzelvigd worden met "werken waarvan de uitvoering beslist wordt door de BAV" ?
Indien op 31/12/2013 blijkt dat een groot deel van de 5de provisie niet zou geabsorbeerd zijn door effectief uitgevoerde werken, moet de syndicus dan het verschil niet terugbetalen aan de mede-eigenaars of kan hij dit als provisie voor 2014 bewaren voor nog uit te voeren en 'te verwachten' werken welke niet verder vereenzelvigd worden ?
Indien de syndicus het 'overschot aan provisie' niet terugbetaalt maar deze achterhoudt als 'reserve voor nog te verwachten werken', creëert hij dan niet een 'reserve kapitaal' waarvan het principe van bestaan tot hiertoe steeds afgewezen werd door AV ?
Kan de syndicus het deel van de 5de provisie, welke specifiek zou dienen voor "herstellingskosten voor terrassen welke verwacht kunnen worden in 2013" aanwenden om andere herstellingskosten (niet aan de terrassen) van het jaar 2013 te dekken ?

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

Quimmo
Offline
Niet zo eenvoudig, maar dit

Niet zo eenvoudig, maar dit is in elk geval mijn  mening.

Zijn de werken beslist of gewoon in het vooruitzicht gesteld?  Het is wel zo dat uw aannemer niet doorwerkt, maar uit uw verhaal lijkt me toch wel dat er beslist is de werken te laten uitvoeren en dat het enkel niet duidelijk is wanneer ze precies zullen gebeuren. Het is nu toch wel vaak zo dat een voorzichtig syndicus wacht met het laten uitvoeren van grote werken tot de provisies gestort zijn, en niet andersom. Daarom heet het ook een provisie. Anders is er risico op wanbetaling met alle gevolgen vandien.

Mag de provisie dan voor andere werken gebruikt worden? Wel, ze staat op de algemene rekening en daar staat maar 1 getal op, het geld van de provisie heeft niet direct een stempel om het te onderscheiden van de rest. Als er nu andere werken moeten gebeuren en er is nog genoeg geld in kas, dan wordt er in theorie niet aan deze provisie geraakt. Is er niet genoeg "ander" geld in kas, dan wordt i.p. een deel van de provisie aangesproken ja. Maar wat zijn de alternatieven? De andere aannemer niet betalen? Nog een bijkomende provisie opvragen? Dat lijkt me nu ook niet wenselijk als er nog geld in kas is. Wat natuurlijk NIET kan is dat de syndicus andere werken laat uitvoeren die niet gestemd zijn, omdat er toch geld genoeg is. Dat is evident.

Wordt de provisie reservekapitaal? Neen, zeker niet. Ze staat op de rekening van het werkkapitaal en zou ook terugbetaald worden aan een eigenaar die zijn appartement verkoopt, in tegenstelling tot reservekapitaal wat van de VME blijft.

Het lijkt me de beste oplossing dat er op de volgende AV een afrekening gemaakt wordt en bijgestuurd wordt door een stemming. Zullen de werken nog gebeuren en is er genoeg geld -> zo laten. Gaan de werken toch niet door -> restbedrag terugbetalen bij de afrekening of in mindering brengen van een volgend voorschot. Gaan de werken door en is er nog meer geld nodig -> bijkomende provisie vragen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom