Aanstelling dagvoorzitter AV

20 antwoorden [Laatste bericht]
marcelo
Offline
Kan iemand mij voor het volgende enige raad geven: Tijdens de laatste AVergaderingen werd er bij de start door de "mede-eigenaar-syndicus" telkens gevraagd wie er van de mede-eigenaars voorzitter wilde zijn. Zoals gewoonlijk is er niemand kandidaat (ik zou zelf wel willen maar ben geen mede-eigenaar meer maar gevolmachtigde) en dan vraagt de syndicus, geheel volgens het vooropgestelde scenario van hun "clubje" aan een medestander mede-eigenaar of hij het wil zijn en deze gaat daar dan graag op in daar hij kickt op dit werk. Hij heeft de gewoonte iedereen af te snauwen en te beledigen, laat anderen die een andere mening hebben dan het clubje niet uitspreken enz. Hij veroorzaakte alzo tijdens onze laatste AV het voortijdig vertrek van 2 vrouwelijke mede-eigenaars. Mijn vraag: zou het mogelijk zijn om bij het begin van de vergadering bij zijn aanstelling als voorzitter te protesteren en hiervoor een stemming aan te vragen (50 % + 1) om de proberen een meerderheid te verkrijgen die tegen zijn aanstelling als dagvoorzitter is? En dan eventueel een "Chinese vrijwilliger" aan te duiden die voldoende stemmen haalt? Met dank bij voorbaat
't appartement
Offline
altijd stemmen
Zonder 50 + van de stemmen kan men toch geen voorzitter aanduiden?
Begrijp de vraag dan ook niet.
SIEBE
Offline
VOOZITTER
Uw situatie klinkt mij heel bekend in de oren ( hetzelfde bij onze VME ).
Indien niemand kandidaat is, en syndicus de leider van zijn clubje in beeld brengt ( die iedereen afblaft, snauwen  en ... ) dan zal hij wel verkozen worden ook met stemming 50 % +1 want wie anders ?
Zij zijn dan blij ervan af te zijn, en onder druk en dreiging.
Men kan zeggen iedereen is vrij om te stemmen, dat is niet de realiteit. Velen gaan ruzies uit de weg en worden dikwijls afgedregen.
Is zoals alles de wetgeving voorziet en verplicht van alles; maar daar stopt het bij; En syndici kicken op onenigheid tussen eigenaars = hun kracht.
Als er geen kandidaten zijn of willen; kan men moeilijk een Chinese vrijwilliger nemen.
Verplichten kan men niemand ( niet wetgever ? ).
Op de meeste A.V.'s stemt er zelfs niet over, men neemt wat men kan krijgen.
Zolang men het clubje niet kan neutraliseren, zal het probleem blijven.
 
't appartement
Offline
zelf kandidaat
In dergelijke sitiatie kan toch die ene mede-eigenaar die niet-schaapachtig is zich kandidaat stellen?
Astrid Clabots
Offline
verkiezing voorzitter VME


Geachte

Met het feit dat niemand anders zich kandidaat stelt, creërt men natuurlijk de gelegenheid om deze persoon het forum te bieden wat hij blijkbaar zo graag krijgt...

Waarom wordt er geen tegenwind gegeven ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS

SIEBE
Offline
Voozitter
Meester Clabots,
U zult maar in zulke VME zitten ( wij ook jarenlang reeds ). Dikwijls veel ouderen die geen confrontaties meer aangaan, bedreigingen, clanvorming ... Gewoonlijk wordt dan die ene die nog nog lef heeft en begaan is met de VME afgeschoten en ...
Tegen zulke praktijken heeft de wetgever geen regeltjes voorzien ( zoals ik al dikwijls aanhaalde ). Naar de rechtbank gaan is ook geen optie ( gezien wat wij dagelijks in de media lezen en ons met verstomming slaat ).
U kunt natuurlijk zeggen : ga dan verhuizen. Dan moeten veel mensen gaan verhuizen : is spek naar de bek van Immo's, vrije beroepen.

Is niet zo eenvoudig op te lossen als op het forum gewoonlijk aangehaald wordt.
De wetgever zou beter ipv te pas en te onpas wetten te maken vanuit één richting, de eigenaars sluitend beschermen, en ze niet op de talrijke onnodige kosten jagen. Lijkt stilaan op een electriciteitsfactuur te lijken.
Lieve en Marc
Offline
Syndicus en Voorzitter AV
De basisidee van de nieuwe wetgeving is éénzijdig en kortzichtig (armleunstoelwetgeving).
De wetgever is er in 2010 ervan uitgegeaan dat alle Syndici malversaties pleegden (wat veelal ook het geval was) en heeft de eigenaars mogelijkheden en middelen gegeven om zich daartegen te verdedigen.
De middelen werden aangereikt, doch ze worden door vele VME' s niet genoeg gebruikt.
Reden: hoe onwaarschijnlijk ook, in vele VME' s is er weinig interesse en actieve medewerking. " Zeg maar hoeveel we ieder kwartaal moeten betalen en laat ons voor de rest gerust - als de vuilnisbakken maar tijdig buiten worden gezet ".
Deze des- interesse ontstaat meestal door te weinig daadkracht van de gebouwbeheeders vooral kwa periodiek onderhoud, dringende herstellingen, enz.. enz...
Hoeveel eigenaars kennen de wet van 2010? Laat staan die van 2019?
Anderzijds staan in deze wet geen automatische sancties bij overtreding van deze wet, ook al is hij van dwingend recht. Dit laat nog steeds openingen voor misbruiken (ook van de Raad vME, ook van de Voorziter van de AV, enz....).
Ook zijn vele wetsartikels bediscuteerbaar omdat ze niet volledig werden uitgewerkt.
Zie maar hier op het forum wat er allemaal dient uitgeklaard.
Dit is gebleken tijdens het opstellen van onze dagvaarding en de discussies tussen de advocaten van beide partijen.
De aanvullende wet is een doekje voor het bloeden en wijzigt niet veel aan deze situatie, doch dit ligt ook aan de passiviteit van vele mede- eigenaars.
 
Lieve en Marc
SIEBE
Offline
passiviteit
Lieve en Marc,

Uw reactie vind ik prima. Dat de wetgeving discutabel blijft is correct. Ik heb het reeds herhaaldelijk aangehaald de DESKUNDIGEN raken het zelfs niet eens.
De passiviteit van de eigenaars is een zware hindernis. Maar hoe zou het komen ?
De passiviteit voortkomende uit het huidige dagelijkse leven, normenloos. Maar ook door eigenaars zien wat er op gerechtsgebied allemaal gebeurt, dagelijks schandalige rechterlijke uitspattingen, waarvan men misselijk wordt.
Ook dat VME's dikwijls door enkele hardliners in de hand wordt gehouden. Wat natuurlijk passiviteit bevordert.

En nieuwe wetten : oude wijn in nieuwe zakken. Gewoon wat woordspelingen en andere
namen voor bestaande zaken. Of nu iets reglement voor interne orde, huisregels, reglement voor medeeigendom of iets anders wat maakt het uit, is geen verschil. RVME, raad, beheerraad ???  Rekencommissaris, commissaris de rekeningen ???
Het is het GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE TAAL.

En al die verplichtingen en wijzigingen die handenvol geld kosten : KBO, GDPR, RIO ...

Het is ook niet makkelijk in een VME : bestuurders ?  syndicus  RVME  CDR  voorzitter

Het zou prachtig zijn moesten in alle VME's de echte geëngageerde mensen hun taak mogen vervullen zoals het hoort en daarbij door de wetgever de nodige ruggesteun krijgen.


 
't appartement
Offline
bescherming?
Als ik alles hier zo lees dan moet ik bijna besluiten dat de wet op de gedwongen mede-eigendom moet worden aangepast, niet om de mede-eigenaars tegenover hun syndicus, enz. te beschermen, maar eerder om de mede-eigenaars tegen zichzelf te beschermen.

De stemming op de AV verplicht schriftelijk maken zodat mondelinge stemrondes met hoog tournée générale gehalte zou daarvoor al een eenvoudige stap in de juiste richting zijn.
SIEBE
Offline
bescherming
't appartement,
Uw vetgeschreven zin, is nog niet zo ver naast de kwestie.
Indien de wet de beide kanten zo waterdicht mogelijk maakt, is dat het ideale.
Maar een ideale wet in België UTOPIE.

Ik zou er willen aan toevoegen : zoals Ronald De Wilde altijd terecht en zeer wijs  zegt :
de VME krijgt het bestuur dat het verkiest.

Maar de liefde mag niet steeds van één kant komen, maar wederzijds. Is als een huwelijk,
moet dagelijks aan gewerkt worden, vereist toegevingen van beide zijden, respect en waardering en problemen uitpraten.
SIEBE
Offline
bescherming #1
Uw laatste paragraaf bevestig ik voor 200%  en zou een grote stap in de goede richting zijn.
Ik heb dat op onze A.V. ook al meermaals voorgesteld. Is echter meer werk voor de syndicus of de stemopnemer.
nescio1
Offline
vrijheid = blijheid

Gelukkig is de wetgever niet gevallen in de valstrik van verplicht schriftelijk stemmen.
Waarom ook vermits het probleem zich niet stelt in vele kleine en grote VME’s.
 
 
B.W. Art. 577-4 § 4
 
Waar een mondelinge stemming steeds problemen stelt kan, selectief, bepaald worden dat voor  ....xxxx…een schriftelijke stemming verplicht is.
 
Analyseer de vorige vergaderingen op dit punt.
 
Waarom niet van toepassing op de dagvoorzitter?
Zorg wel voor meerdere kandidaten.
 
Andere regels zouden kunnen zijn :
décharge syndicus, agendapunten over een geldwaarde hoger dan € xxx….
 
Laat in de bijeenroeping vermelden voor welke agendapunten er schriftelijk gestemd zal worden.

 
't appartement
Offline
valstrik?
OK. Op dit forum moet men duidelijk niet zijn om vooruitgang te boeken!
Wat is er mis met een schriftelijke stemming? Het zijn bewijzen zwart op wit en verminderen de intimidaties die gebeuren bij mondeling stemmen en waarover hier voortdurend wordt geklaagd.
Blijkbaar zoekt men hier naar geen oplossingen maar geeft men er de voorkeur aan eeuwig te  kunnen blijven zeuren en eeuwig dezelfde wetsartikelen te citeren.
Hier wordt aan inteelt gedaan.
Steeds opnieuw oude wijn in nieuwe zakken.
SIEBE
Offline
valstrik #1
Wat mij ook opvalt op het forum : is dat heel veel de kant van syndici, beroepsvereningen, vrije beroepen en dergelijke gekozen wordt. Zie ook verwijzingen naar advocatenbureaux, juridische organisaties,  auteurs van juridische boeken, of die lezingen of cursussen en dergelijke houden ...

Het is absoluut ook waarheid dat eigenaars het zelf laten afweten; maar onderzoek dan ook eens de redenen en tracht die op te lossen ( redenen te over zie maar naar de topic openers ). En door de jaren heen komen die topics steeds maar terug. Dus oplossingen waar zijn die ?
ronald de wilde
Offline
# 12
Valstrik of niet, 't blijft wat het toch minstens zou moeten zijn: dus naamvermelding met ja/neen/onthouding in het verslag/notulen van de AV, op de te stemmen punten.
En welke VME, AV dat anders wenst te zien gebeuren zal maar met de eventuelen gevolgen blijven zitten.
En ja, ik zie dus ook die onvolkomen notulaties, en ja, ik hoor die verhalen van cliënten die om soelaas vragen. 'k Maak hen ook altijd duidelijk dat zij dat niet hoeven te nemen, dat veel afhangt van hun eigen opstelling en gedrag. 

Persoonlijk blijf ik vasthouden aan een schriftelijke stemming. Zo heeft men toch altijd volledig houvast aan een uitgebrachte stem, bij eventuele discussies. Discussies die er altijd zullen zijn, met betwistingen die alle kanten uitkunnen. Het 'papiertje' kan dan uitsluitsel geven, en niet in het minst ook een nacontrole mogelijk maken voor de syndicus (!) bij het opmaken van de notulen van de AV.

Meer of minder werk, zo'n stemming, 't is maar hoe men het bekijkt en wel tijdverlies kan worden bespaard als de poppen aan 't dansen slaan bij de zoveelste 'betwistingspolka'.

Ron   
Quimmo
Offline
@SIEBE

De oorzaken zijn duidelijk, de meeste mensen durven ofwel hun mond niet open te trekken, of zijn onverschillig (en dan ook vaak afwezig) op de AV. Daar zijn weinig oplossingen voor, de wetgever kan dit ook niet oplossen tenzij door belachelijke regels op te leggen waar de VME's waar het wel goed loopt dan ook onder lijden.

Eventueel kan men binnen een VME een wijziging aan het reglement van mede-eigendom doen waar men stelt dat, bij gebrek aan kandidaten, de oudste aanwezige de voorzitter is. Maar wanneer deze niets durft te zeggen helpt het ook niet. Of je stelt dat bij gebrek aan kandidaten elke vergadering de volgende voorzitter in alfabetische volgorde aangeduid wordt. Waarbij deze kan weigeren en dan weer de volgende aan de beurt is, enz. Weigeren veronderstelt een actie die velen dan toch niet gaan nemen en waarbij ze de rol dan toch maar aanvaarden. Zich niet kandidaat stellen vereist geen actie, zodat mensen zich te gemakkelijk op de achtergrond kunnen houden.

Maar als er dan veel kneusjes bijzitten gaan ze de volgende vergadering allemaal spijbelen om zeker geen voorzitter te moeten zijn en haal je geen quorum meer, het zal altijd iets zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

SIEBE
Offline
@QUIMMO
Quimmo, ik geef u absoluut gelijk en de forumleden die goede reacties geven ( welke niet altijd dezelfde zijn als de mijne ) zijn zeker oké. Het verschil is dikwijls dat men in een verschillend kamp staat. Vele topic starters staan in een VME met problemen ( ikzelf ook ) en leden met reacties in een luxe situatie van een goedlopende VME ( dikwijls met een goede relatie syndicus, afgedwongen door inzet en medewerking ).
Ik volg al eens  als stilzwijgende aanwezige A.V. van andere VME's; ontdek daar dezelfde problemen, en veel klachten over syndici, die niet tot transparantie, samenwerking met CDR bereid zijn. Men kan natuurlijk steeds van syndic  veranderen ( let wel op de bijkomende kosten, en is deze dan wel uit het goede hout gesneden ).

Het grootste probleem ligt in de maatschappij en de ingesteldheid van de eigenaars.
Ik denk dat het een punt is, waar we met zijn allen eens zijn. Op te lossen : de maatschappelijke ingesteldheid is niet meer te wijzigen ( zie dagelijks maar de media en in de eigen omgeving ). Die mentaliteitswijziging zou echt een Gods geschenk zijn bij Kerstmis.

Het is niet omdat de forum leden een andere opinie hebben dat deze niet gegrond is.
De mensen moesten veel meer spiegels kopen en in huisop hangen. Kunnen dan dagelijks erin kijken en oordelen.

Ik vind het forum Quimmo heel uitstekend. Maar wij kunnen de aardbol niet uitschudden
van de luizen.

In ieder geval veel respect voor iedereen die een bijdrage levert, of zijn duit in het zakje doet om anderen te helpen. Wie niet blijft proberen, kan ook niets bereiken.
En een forum is er niet enkel om elkaar allemaal gelijk te geven; maar door discussies  tot mogelijke oplossingen te komen; want alle situaties zijn verschillend en veel aspecten zijn niet gekend door de beantwoorders.

Hopelijk nog vele interessante gedachtenwisselingen zonder scheldpartijen, maar met respect.
Lieve en Marc
Offline
Schirftelijke stemming
Ik ben voor schriftelijke stemming: onze Syndicus heeft een computerprogramma die de stemformulieren scant en automatisch meedeelt of een punt werd aangenomen of niet, zelf opgeeft wie tegengestemd heeft, enz.... dus volledig automatisch de notulen opmaakt.
Uiteraard vergt dit ook wel wat voorbereiding en is er achteraf geen discussie meer mogelijk.
De Syndicus kan er dan nog wat verduidelijkingen aan toevoegen, doch deze hebben juridisch geen enkele waarde (goed opletten hiermede).

Wij hebben - met veel bloe den tranen - al enkele stappen kunnen zetten.
Eén van de voornaamste stappen is het opmaken van een correcte agenda.
Vroeger werden er tijdens de vergadering al eens onderwerpen besproken die niet op de agenda stonden en die werden dan zogezegd goedgekeurd met unanimiteit, enz...
Dat kan dus niet. 
Punten op de agenda dienen meer te zijn dan de vermelding van het onderwerp alleen, doch voldoende gedocumenteerd zodat iedereen - op voorhand - weet waarover dient gestemd (= wetgeving en een basis voor discussie/ annulering bij de Vrederechter).
Pas dan, na geldige stemming, correcte weergave van de stemresultaten e.d. in de notulen, kan een agendapunt " kracht van gewijsde krijgen " (mits 4 maanden ....).
Wij zijn na zeven jaren " geknoei " eindelijk zo ver geraakt én dat werkt!
Alhoewel dit gewoon de wet is, kan men dit nog eens als agendapunt van de AV  inschrijven en laten goedkeuren.
En ja, het is zo: veel moeilijkheden ontstaan uit het feit dat de meeste mede- eigenars de nieuwe en zelfs de oude wetgeving niet kennen (en er ook geen interesse voor hebben).
Er zal stap voor stap dienen gewerkt, dat gaat het rapst.
Lieve en Marc
marcelo
Offline
Dagvoorzitter AV
Hartelijk dank voor jullie commentaren. Ik heb ondertussen een dreigbrief ontvangen van die voorzitter omdat ik in het verslag zijn "capriolen" had laten opnemen en verklaard had dat er geluidsopnames gemaakt zijn (niet door mij) maar wel door iemand die effectief aan de discussie heeft deelgenomen, dus volkomen legaal. Hij schrijft dat deze opname zonder zijn toestemming gebeurde en overweegt een klacht in te dienen bij de privacycommissie. Daar ik ook de volmacht had van nog 2 andere mede-eigenaars schrijft hij deze ook aan met het dreigement dat zij volledig medeverantwoordelijk zijn voor wat ik tijdens een AV zeg of doe en dat dit publiekelijke morele schade zou kunnen berokkenen aan anderen.
Quimmo
Offline
Dan zou ik hem vriendelijk

Dan zou ik hem vriendelijk voorstellen dan maar een klacht in te dienen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Daniel GERYL
Offline
Syndicus is de facto voorzitter volgens RIO
In het RIO aangebracht door de syndicus aangesteld door de promotor (2020) staat de taak als voorzitter als volgt omschreven : 

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde , terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult. (Let op de aanhalingstekens!).
Syndicus leidt vergadering van start tot finish, voorzitter is pro forma en schaamlapje.
Kunnen de beslissingen van de recente AV (september 21) aangevochten worden?
Verondersteld wordt dat als niemand bereid is om nog pro forma voorzitter te zijn hij wel een echte voorzitter zal moeten toelaten want hij kan het op papier niet zijn en zonder voorzitter geen vergadering?
Best andere syndicus kiezen in elk geval?

!! Nieuw op forum, excuus als ik verkeerde plek kies !!

Daniel GERYL