Aanstelling nieuwe syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
Onwetende
Offline
Beste In de notulen van de vorige vergadering staat 'de vergadering verlengt unaniem het mandaat van de syndicus tot de volgende statutaire algemene vergadering'. Het merendeel van de eigenaars is nu echter gewonnen voor een nieuwe syndicus. Mijn vragen: Hoeveel stemmen (lees: percentage van de aandelen) zijn er nodig voor het aanstellen van een nieuwe syndicus? Kan de eventuele opvolger ook uitgenodigd worden op de volgende AV? Elke eigenaar krijgt dus de agendapunten waarop de eventuele aanstelling van een nieuwe syndicus wordt opgenomen. Moet de ontslagen syndicus de vergadering nog volledig uitzitten, notuleren etc? Kortom: Hoe moeten wij dat aanpakken om juridisch in orde te zijn? Dank u
Quimmo
Offline
Om een nieuwe syndicus te

Om een nieuwe syndicus te kiezen dient u eerst en vooral het agendapunt "Aanstelling van een nieuwe syndicus" te laten opnemen op de agenda van de volgende algemene vergadering. Uw huidige syndicus zal dat waarschijnlijk niet met veel enthousiasme doen, beschrijf het punt dus heel duidelijk en meld dat het precies in uw bewoordingen op de agenda vermeld moet zijn.

U kunt dan best beginnen met enkele offertes te verzamelen en te vergelijken zodat er een gemotiveerde keuze ter stemming voorgelegd kan worden en niemand van favoritisme beschuldigd kan worden. Best heeft u een dossiertje klaar nog voor de uitnodiging voor de vergadering de deur uitgaat, want de nieuwe wet op de mede-eigendom zegt "De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd."
Een andere mede-eigenaar kan dus op voorhand informatie opvragen.

Op de vergadering zelf is een gewone meerderheid (50%+1) van de stemmen voldoende.

Wat de geplande vergadering betreft is het best de inhoud zo mogelijk te beperken tot de vervanging van de syndicus. Wanneer hij ontslagen is, kan hij immers niet meer verder werken. Ik hoop dat een van onze partners kan bevestigen of hij de stemming over zijn vervanging nog moet notuleren of niet. De nieuwe syndicusvan zijn kant zal de vergadering ook niet kunnen overnemen gezien hij het dossier van de mede-eigendom nog niet van zijn voorganger overgedragen heeft gekregen en zich hier dus niet aan zal wagen. Hij moet trouwens ook een schriftelijke overeenkomst met de VME afsluiten.

Wanneer de nieuwe syndicus ingewerkt is, kan er een nieuwe buitengewone algemene vergadering georganiseerd worden om de andere punten te bespreken die in de gewone AV niet besproken zijn geweest.

Update: zie onze reeks "Hoe onze syndicus onstlaan en vervangen"

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Bij wege van bijkomende
Bij wege van bijkomende reactie kan ik nog toevoegen :
- de vervanging van de syndicus zou men kunnen koppelen aan een zodanige datum / tijdstip zodanig dat hij zijn notuleringsverplichting gedurende de lopende vergadering nog kan vervullen.
- Men zou ook een onmiddellijk doch tijdelijke overdracht kunnen doen t.a.v. de Voorzitter, aangezien deze in de wet is aangeduid als de actor aan wie het dossier moet worden overgedragen wanneer er tussen de twee opdrachten van twee respectieve syndici een tijdsvacuüm bestaat.

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Onwetende
Offline
Bedankt voor uw snelle en

Bedankt voor uw snelle en verhelderende reacties. Het is dus aangeraden enkel het programmapunt van de nieuwe syndicus te behandelen? Maar de oude syndicus is toch verplicht om eerst het finaciele luik te bespreken want daarvoor is hij het afgelopen jaar betaald, toch?
Bij dat punt aangekomen kan er dan gediscussieerd worden, eventuele offertes vergeleken enz. en gestemd.
Dit allemaal nog in het bijzijn van de 'te onslagen syndicus'?
Het zal een rare AV worden.