aanstelling nieuwe syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
bartm
Offline

Hallo,
Wij zijn een kleine VME (5 appartementen, 2 handelszaken, 4 eigenaars) waarvan ik de rol van vrijwillige syndicus opneem. Ik neem dit mandaat voor een laatste keer op. Volgend jaar kiezen we een andere syndicus.

De vraag zal gesteld worden aan de andere eigenaars om zich kandidaat te stellen. Ook zal ik offertes opvragen voor een proffessionele syndicus.

Van de kandidaturen vrijwilige syndicus zal er nog maar 1 mogelijke kandidaat zijn. Ikzelf ben dus geen kandidaat meer, de eigenaar van de handelszaak wil dit ook niet, de andere eigenaar laat zich vertegenwoordigen door een immo-kantoor en deze wil / kan deze taak ook niet vrijwillig op zich nemen)


De persoon die dus mogelijke kandidaat syndicus is, is niet zo geliefd bij de andere eigenaars. Hij heeft ook de meerderheid aan aandelen. Ik vrees dat ze tegen zijn kandidatuur zullen stemmen.
Kan dit zomaar als er geen andere vrijwillige kandidaten zijn?

Ik vrees dat een professionele syndicus nooit zal goedgekeurd worden wegens te duur. 
Kunnen we de kandidatuur van een vrijwillige syndicus weigeren en toch kiezen voor een professionele?

bedankt 

naicwill
Offline
Er moeten gewoon verkiezingen
Er moeten gewoon verkiezingen komen,de kandidaat die de
volstrekte meerderheid haalt is verkozen.
INdien  enkel de mede eigenaar kandidaat is,kan hij nooit verkozen
worden aangezien hij nooit volstrekte meerderheid kan behalen
als andere mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd 
tegenstemmen.

wet: "Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken."
Quimmo
Offline
Sydicus is verplicht, dus...

Uw mede-eigenaars moeten zich er van bewust zijn dat een syndicus wettelijk verplicht is en dat anders niemand nog zal zorgen voor het beheer van het gebouw. Zet alles duidelijk uiteen bij het begin van de vergadering en zeg hen dat, als ze de ene optie weigeren, ze bijgevolg de andere zullen moeten goedkeuren. Als geen van beide opties voldoende stemmen heeft kan er door de vrederechter een professionele syndicus aangeduid worden en hebben ze helemaal geen keuze meer.

Dan weten ze tenminste waar ze voor stemmen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom