Aanstelling syndicus

1 antwoord [Laatste bericht]
excelsior
Offline
In de jaarlijkse statutaire vergadering van 2 november l.l. was er een agendapunt
"decharge raad van mede-eigendom & syndicus" Er was op de agenda geen sprake van de verlenging van het mandaat van de syndicus. Tijdens de vergadering is daar even over gesproken, waarbij een mede-eigenaar opmerkte dat er vooraf een aangepast contract met de syndicus nodig is. Er volgde echter daarover geen explicite stemming.
Op het verslag van bovengenoemde vergadering wordt het volgende vermeld.
"Aanstelling syndicus"
 *de algemene vergadering gaat akkoord voor de verlenging van het mandaat met drie jaar.
* gezien de bijkomende taken die door de Wetgever opgelegd worden aan de syndicus, dienen deze bijkomende taken in rekening gebracht te worden.De vergoeding voor deze bijkomende taken bedraagt 1,50 € per appartement/maand.
Deze vergoeding wordt afzonderlijk doorgerekend.
* er zal een schriftelijk contract opgesteld worden.
Vele mede-eigenaars vragen zich af of de syndicus zo maar terloops zijn mandaat kan verlengen en bijkomende kosten kan aanrekenen zonder verdere uitleg of bespreking met de raad van mede-eigendom.
Wat kan er gedaan worden tegen dit ongehoord optreden van de syndicus ?
Met dank bij voorbaat voor uw advies.
Quimmo
Offline
De nieuwe wet op de

De nieuwe wet op de mede-eigendom, Art 577-8 §1 zegt expliciet "Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering."

In uw geval is er dus geen uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering geweest en stond het vernieuwen van het mandaat voor drie jaar ook niet als agendapunt op de uitnodiging. Dan kan er wel over gepraat maar niet over gestemd worden. U heeft dan 4 maanden om verzet aan te tekenen bij de syndicus. Gezien de vergadering na 1 september plaatsgevonden heeft, bestaat trouwens de verplichting van voor elk punt de onthoudingen en tegenstemmers nominatief te vermelden en dit te laten aftekenen door de nog aanwezige leden van de AV. Vraag hem dan ineens een kopie van deze notulen voor dit punt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom