Aantal leden RME

3 antwoorden [Laatste bericht]
Wakke
Offline

In onze residentie (13 app) bestaat de RvME uit twee personen. Ikzelf (voorzitter) en de CvR. Volgens de basisakte moet de RVM uitsluitend samengesteld zijn uit minimum drie mede-eigenaars. Volgens B.W. art. 577-8/1 wordt er geen onder- of bovengrens aangeven.
Welke richtlijn moeten wij nu volgen, de basisakte (3 leden) of de B.W.?

nescio1
Offline
volg de wetten van de logica
 
Om “staking van de stemmen” te voorkomen is de RvME best samengesteld uit een onpaar aantal leden.
 
Dit niettegenstaande de RvME best tot een unaniem advies komt.
Stemming binnen de RvME is niet voorzien in de wet, mogelijk wel in zijn eigen reglement of in het RIO.
Elk lid is en blijft afzonderlijk en persoonlijk aansprakelijk en kan zich bijgevolg NIET verschuilen achter een “meerderheids”beslissing.

 
syn-d-icus
Offline
Het BW is in dit geval niet
Het BW is in dit geval niet direct van toepassing aangezien voor 13 appartementen een RvME niet verplicht is.
Als er niet meer dan twee kandidaten zijn, tja, dan kunnen er geen drie leden zijn.
Dat noemt men een voldongen feit en in dit geval een waar absoluut niet aan te verhelpen is. Zelfs een Rechter staat dan machteloos!
Want een RvME kan enkel bestaan uit mede-eigenaars. En mede-eigenaars kunnen niet gedwongen worden om lid te worden van een RvME.

Een catch-22 situatie van de gedwongen mede-eigendom (er zijn er nog meer).
nescio1
Offline
mede-eigenaar in de brede zin bijgevolg meer kandidaten mogelijk
 
Handboek voor professioneel of voor zelfbestuur van de vereniging van mede-eigenaars: praktische gids voor de syndicus
 
Roland Timmermans Kluwer 2012
9789046547465
 
 
 
blz. 551
 
Hoofdstuk 8. 
 
Hoedanigheid leden
 

 
Het begrip mede-eigenaars moet evenwel als een generieke term worden opgevat, zodat alle houders van zakelijke rechten op een kavel onder deze categorie vallen, dus zowel de alleeneigenaars, de onverdeelde mede-eigenaars en de blote eigenaars als de houders van een beperkt recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning van een kavel (1044). 
B.W. Art. 577-8/1 (wetgeving versie 2018)
 
“ … De raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn …”