afrekening betalen zonder goedkeuring AV en CVR

8 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Vandaag ontving ik de eindafrekening van het boekjaar. 

Dat is een geautomatiseerd gebeuren, de jaarlijkse AV heeft normaal eind juni plaats. Door corona is deze vanzelfsprekend uitgesteld.

Van de CVR kregen we echter nog geen verslag. Moet de eindafrekenin betaald worden zonder de goedkeuring van CVR en AV?
baguetje
SIEBE
Offline
EINDAFREKENING
Eindafrekening wordt slechts aabgeboden door syndicus na kwijting op de AV. en goedkeuring boekhouding.
Dus wachten op de volgende AV.
baguetje
Offline
#1
dit is bij ons nog nooit gebeurd. onregelmatigheid.?

wel lag de uiterste betaaldatum steeds 1 week nà de AV. 

hoe te handelen in corona tijden?
baguetje
Astrid Clabots
Offline
afrekening VME - COVID 19
Geachte

In principe behoeft een afrekening uiteraard goedkeuring.
Door de maatregelen inzake COVID 19, loopt dat dit jaar wat in het honderd.
Indien de werking van de VME intussen bedreigd is door een gebrek een middelen, is het wenselijk om de afrekening of een provisie te voldoen onder voorbehoud.

De syndicus is wellicht het best geplaatst om daarrond voorstellen te doen. Best dat iedereen uiteraard dezelfde handelswijze volgt.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

 
SIEBE
Offline
AFREKENING
Baguetje,
Syndicus moet wachten om de afrekening op te eisen tot na de goedkeuring door de AV.
Zou nogal straf zijn indien een afrekening wordt betaald, en daarna afgekeurd ( geen kwijting ). Mogelijkheden tot ...

Indien ( zoals meester Clabots schrijft ) de financiële middelen van e VME momenteel ontoereikend zijn; kan een extra provisie opvragen ( gezien hij verantwoordelijk is voor de goede werking van de VME ).

Is tevens een taak van de rekencommissaris om hier op toe te zien. Geen goedkeuring boekhouding zonder verslag rekencommissaris.

Toch oppassen geblazen ( spreek hier uit ondervinding ).
baguetje
Offline
Ik zal me moeten herbronnen
Ik zal me moeten herbronnen ....

Dit is het antwoord van mijn syndicus n.a.v. van mijn weigering tot betaling:

Een afrekening is geen factuur. Een betaling hiervan staat dus ook niet gelijk met een goedkeuring hiervan. Om de continuïteit van het gebouw te kunnen verzekeren dient iedereen tijdig zijn afrekening te betalen dus u dient daar ook rekening mee te houden.
 
Goedkeuring AV is bijgevolg niet noodzakelijk.
Rekencommissaris doet steeds het nodige ter controle.
Financiële problemen worden veroorzaakt zodra mede-eigenaars niet betalen, dus zodra u niet betaalt, zal de VME in problemen terechtkomen.


Beste Siebe, wat zijn uw (negatieve ervaringen)?
 
baguetje
SIEBE
Offline
ERVARINGEN
Mijn persoonlijke ervaringen met een syndicus zijn uiterst slecht.
Syndicus en RVM spelen onder 1 hoedje en beslissen alles zonder toestemming AV.
Syndicus houdt zich nergens aan de deontologie of de wetgeving.
Maar zolang er slechts 1 is die zich al jaren voor de kar spant; brengt het niet veel zoden aan den dijk; behalve zijn persoonlijke spaarpot aanspreken voor rechtszaken.
Is niet dat er geen gelijkgezinden zijn maar als er actie nodig is, is het muisstil; die ene ( ik ) zal het wel doen.
Maar die ene zot bleef dat niet doen ( was CDR ) en nu ondergaan alle eigenaars maar hun gewilde chaos.
Met al die wetgevingen en zogezegde appartementswet die bindend is, heb ik het helemaal gehad. Dat heeft u zeker uit mijn vroegere reacties al kunnen opmaken : lege doos die de eigenaars die hun rechten willen bekomen op kosten jaagt.
Als eigenaars steeds moeten naar de rechtbanken trekken en betalen om hun wettelijke rechten te bekomen ( en dikwijls afhankelijk zijn van de uitspraak van de rechter ); dan schiet de wet zichzelf voorbij. Daar schuilt de macht van het instituut syndicus.

Uw syndicus moet gewoon een bijkomende provisie opvragen; de afrekening is slechts geldig na de kwijting op de AV.

Met een bijkomende provisie is er hoegenaamd geen sprake in gebrek aan liquiditeiten.

Is gewoon een vorm van goed beheer. De CDR blijft ook bij jullie in gebreke.
Dus waarom geen extra eenmalige provisie ? Zeker in deze corona tijden kan het nuttig zijn.

 
baguetje
Offline
Ik vind hierover geen
Ik vind hierover geen wetteksten. Kan iemand me de weg wijzen?
baguetje
SIEBE
Offline
#7