Afzwakking functie RvMe

10 antwoorden [Laatste bericht]
Gouden Boom
Offline
Besten,

onze statuten bepalen dat de RvMe de syndicus kan bijstaan en hem controleren op zijn taak uitvoering.
Echter in de aangepaste wet staat nog enkel controle op de uitvoering van zijn taak.

Betekent dit concreet dat de RvMe geen enkel initiatief kan nemen in het kader van bvb de goede orde in de residentie, optreden bij inbreuken op de afspraken bij verhuis( dit louter als voorbeeld).

Moet de RvMe voor ieder initiatief dus ofwel gemachtigd worden door de syndicus, bvb tijdens zijn verlofperiode EN door de VME voor welbepaalde afgesproken taken goedgekeurd op de AV.

Reden van de vraag:
een paar leden van de RvMe zijn nauw betrokken bij de dagelijkse werking in de residentie en proberen zoveel als mogelijk kleine ongemakken zelf op te lossen tot groot genoegen van 90% van de eigenaars maar met kritiek van 10% van de eigenaars als zijn deze leden er op uit om zich te bemoeien.
Hun tussenkomsten besparen de  ME echter honderden euro per jaar.


Braag jullie visie en standpunt.

dank
G
SCORPIOEN
Offline
lgemene VergaderingDe vroegere Raden van Beheer mochten de syndicus bijstaan....maar de wetgever( 2010 en 2018) spreken noch slechts van toezicht op het werk van de syndicus.
.
De syndicus kan ook geen opdrachten geven aan de Raad van M-E.

Enkel de Algemene Verghadering kan opdrachten geven aan de Raad van M-E, voor de periode van één jaar. Die opdrachten moeten duidelijk worden gespecifiëerd, en mogen geen afbreuk doen aan de wettelijke  bevoegdheid van de syndicus en de Algemene Vergadering.

Op het terrein merk je daar inderdaad niet veel van, en lijkt het een dweilen met de kraan open.

Volgens mij is de clausule in het reglement van m-e zonder voorwerp. Zou het kunnen dat uw statuten niet werden gecoördineerd (wet 2010 ) in een notariële akte !


 


mvg

Gouden Boom
Offline
Rvme
Dank voor uw visie.
coordinatie is aangevraagd.
Specifieke taken best dus jaarlijks voorleggen op de AV ter goedkeuring.
 
Nicole
Offline
Rol van de RvME
Beste mede-eigenaars, 

Mochten er meer leden van de raad van ME de wetten op de ME kennen, zouden ze meer en beter de syndicus kunnen controleren en terechtwijzen. Want onder de syndici zijn er heel veel foefelaars. Veel leden van de raad zijn vriendjes met de syndicus (denk aan de etentjes met met de nodige drank na de algemene vergadering als dank voor de nodige 'steun', enz. Voor alles zouden sommige leden hun ziel verkopen. Zo zijn er eigenaars van 2de verblijven die trachten op een goed blaadje te staan bij de syndicus in de hoop dat de syndicus-vastgoedmakelaar hun studio/appartement in de zomer als eerste zou verhuren als vakantiewoning. De syndicus helpt hen dan ook aan de nodige volmachten zodat ze alles naar hun hand kunnen zetten. Aan de kust met de tweede verblijven is dat schering en inslag. 
Doe zoals ik en klaag alle onregelmatigheden van de syndicus in één mail aan bij de syndicus en terzelfdertijd ook aan de leden van de raad. Geachte syndcus .... en dhr. ... , leden van de RvME, wat betreft de afrekening, ... kan ik niet akkoord gaan met ... .Zo kan de raad niet zeggen dat ze van niets wisten.  
Zo de leden van de raad niet reageren op uw bezwaren, kan je dat toevoegen als bewijs bij een gerechtelijkke procedure of een klacht bij het BIV.
Wees niet bang om aan te klagen en uw alle mails bewaren. Ook veel advocaten zijn goede vriendjes met de syndici omdat er veel geld te rapen valt wanneer er slechte betalers zijn. Het is ook voor de syndici gemakkelijk om advocaten aan te stellen omdat de rekeningen toch doorgeschoven worden naar de VME's. Aanvaard ook geen nietszeggende agendapunten van de dagorde en meld dat meteen aan de leden van de raad dat deze agendapunten niets waard zijn. Weet ook dat wie betaalt, beslist! 

Graag uw mening?
 
nescio1
Offline
onbetrouwbare syndicus/RvME

U noteert dan inderdaad best uw aangetekende brieven, brieven, faxen, e-mails en telefoons in een "oorlogsdagboek".
 
SCORPIOEN
Offline
Afzwakking functie RvM


De taak van de Raad van Mede-eigenaars ( RME) .moet niet afgezwakt worden, integendeel

Maar dan moeten die leden wel tenminste weten wat ze mogen of moeten doen.
, en niet beslissingen nemen, die aan de Algemene Vergadering toekomen.

Wat  #2  Nicole suggereert heb ik al sedert 2012 gedaan : Vrederechter en BIV zijn tot op heden  een maat voor niets geweest.

Het gaat over een grove fout in de boekhouding,  toegestaan door de commissaris van de rekeningen , maar omdat de " rekeningen " jaarlijks worden goedgekeurd met stalinistiche meerderheid, kan ik nergens meer terecht.

@NESCIO 1 : mijn kosten  zijn groter dan de baten, maar een boekhouder wil niet door een boekhouder bedrogen worden. ! 

 


mvg

syn-d-icus
Offline
indienen punt dagorde
Jaarlijkse AV had moeten plaatsvinden in tweede helft van de maand mei.
Door corona uitgesteld voor onbepaalde tijd.
Wat is nu de datum waarop agendapunten ingediend moeten zijn?
De periode van 15 dagen kan immers niet meer dienen als referentiepunt.
Maar intussen zijn er redenen voor indienen van een agendapunt welke er nog niet waren voor de 15 daagse periode (tweede helft mei).
Wat is nu de nieuwe referentiedatum?
Nicole
Offline
Mag een lid van de RvME kosten maken op de kap van de VME?
Beste mede-eigenaars,

Graag een correct antwoord, waarvoor dank!

Op de jaarlijkse afrekening vind ik dat de syndicus verplaatsingskosten aanrekent aan de VME voor de verplaatsingskosten van een lid van de RvME. Bij navraag waarom en waarvoor bepaald lid verplaatsingskosten heeft gemaakt ten late van mij en de VME weigert de 'profesionele' syndicus een verklaring te geven en weigert zelfs een factuur voor te leggen!

Aan de kust met de tweede verblijven, blijkt alles mogelijk! Smeerlapperij genoeg!

 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 4 (versie wetgeving 2018)

Het is bijgevolg nooit te vroeg of te laat om agendapunten in te dienen.
 
nescio1
Offline
... leren van andere mede-eigenaars ...

“Graag een correct antwoord, waarvoor dank!”
 
 
Mission statement Quimmo?
 
“U kan op Quimmo artikels met informatie over mede-eigendom terugvinden, of uw vragen stellen in het publieke forum en leren van andere mede-eigenaars, die u op uw beurt kan helpen met uw ervaring.”
 
 
U zal slechts een juridisch sluitend antwoord ontvangen via het (betalend) advies van juridisch gevormde raadsman (-vrouw) en niet op basis van de reactie van een anonieme, onverantwoordelijke scribent op dit forum.
 
SCORPIOEN
Offline
Mag een lid van de RvME kosten maken op de kap van de VME?
@ nicole

 In principe kan je inzage krijgen van de ( tegen kwitantie) betaalde kosten, op naam van de VME.Als  een tweede verblijver zich daarvoor zou moeten verplaatsen i, is het niet meer interessant. Als de syndicus niet eens wilt zeggen wat en waarvoor de kosten waren,  zal hij ook geen moeite doen om je het kasstuk ( als er al een is) op te sturen.

Slechts binnen een eventuele specifieke opdracht ( max 1jaar) zou het kunnen dat kosten vergoed worden of in 't algemeen ook als een Algemene Vergadering zou beslist hebben dat persoonlijke kosten (telefoon, postzegels, enz ) vergoed worden.

Kortom : het hier niet zozeer een fout van "  de raad van mede-eigendom ", maar eerder een strafpunt voor de syndicus, al dan niet professioneel.
 


mvg