Agenda Algemene vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
jean-pierre m
Offline
Syndicus vraagt via e-mail akkoord van mede-eigenaars om volmacht te verlenen aan rvme om defenitive oplevering gebouwen te tekenen. Dit werd NIET op de algemene vergadering behandeld ( vergeten op de agenda te plaatsen). Op welke manier kan ik mij tegen werkwijze verzetten? Aub.
Jean-Pierre
nescio1
Offline
ongeldige schriftelijke vergadering?

  
U zou aan de VME een aangetekende brief kunnen sturen waarin u deze e-mail beschouwt als een verkapte vorm om een ongeldige schriftelijke vergadering te organiseren.
 
Veel hangt af van de context: wet Breyne, aankoopaktes, basisakte, notullen vergaderingen etc.
Onoverzienbaar kluwen voor een buitenstaander niet in het bezit van alle documenten.
 
 
 
Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
TIP:
 
Plaats onderaan elke aangetekende brief een formule in de aard van:
Deze aangetekende brief wordt u ook als gewone brief verzonden.

Zo mogelijk kopie aan alle mede-eigenaars.
 
Ook:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet
G.W. Art. 53bis