Agenda van een SAV

3 antwoorden [Laatste bericht]
ALIBI
Offline

- De agenda wordt opgesteld door de syndicus.
- Mede-eigenaars kunnen, binnen de legale termijn, agendapunten voordragen.

Hoe moet gereageerd worden wanneer een syndicus, bewust of niet, voorgestelde agendapunten NIET agendeert??

Vervolgens:
- Van een syndicus mag verwacht worden dat hij, het legaal voorziene EVALUATIERAPPORT en de BEGROTINSRAMINGEN als agendapunten op de agenda zet?

Quid? wanneer dit NIET gebeurt?
Hoe moet er dan door de AV gehandeld worden?
Kan eenn syndicus zodoende het opstellen van de agenda dan niet "manipuleren"?
 

ALIBI
Quimmo
Offline
Hangt er van af hoe u het wil spelen

De wet zegt duidelijk dat de syndicus verplicht is de tijdig aangebracht agendapunten op te nemen. Indien hij dit verzuimt, hang het er natuurlijk van af hoe belangrijk het punt is en hoe hard u het wil spelen.

Indien het thema belangrijk genoeg is, kunt u eventueel beroep doen op Art 577-9 §3: "Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen." Misschien maakt u er zich niet populair mee binnen uw VME, maar het zal wel duidelijk zijn dat u niet met uw voeten laat spelen.

Wat de begrotingsramingen betreft: de meeste syndici die ik ken, beperken zich tot een overzicht van wat de kosten van vorig jaar waren en doen er wat bij of af afhankelijk van reeds gekende kosten van het volgend jaar. Persoonlijk vind ik dat er een meerjarenplanning zou moeten zijn op basis van welke ook een reservekapitaal opgebouwd kan worden, maar niet elke syndicus doet dit spontaan. U kunt best uw syndicus - schriftelijk - aanporren, maar als hij echt zijn werk niet goed doet kunt u altijd aan de AV voorstellen een andere syndicus aan te stellen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

ALIBI
Offline
IĀ Als een syndicus zijn
I Als een syndicus zijn legale verplichtingen qua agenderen van de door een mede-eigenaar voorgestelde agendapunten negeert kan hij dan, op die basis, ontslagen worden door de 
AV??

Is DIT een voldoende reden om de overeenkomt legaal op te zeggen?
ALIBI
Quimmo
Offline
Kan altijd ontslagen worden

Een syndicus kan altijd ontslagen worden, als er een meerderheid voor is in de AV. Wat de verbrekingsvergoeding betreft, dat hangt natuurlijk af van het contract.

Of men hem een wanprestatie kan aanwrijven hangt af van de volledige context, denk ik. Als hij een enkele keer iets "vergeet" op te nemen zal dit waarschijnlijk niet voldoende reden zijn. Indien het om een reeks van al dan niet bewuste fouten gaat, is het weer wat anders. Maar dat lijkt me moeilijk zo in te schatten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom