Agendapunt

5 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline
Een eigenaar wil als agendapunt vermelden dat alle eigenaars offertes kunnen voorleggen op de Bav voor het afsluiten van een blokpolis waarbij de goedkoopste zal gekozen worden. Dien ik als syndicus dit agenda punt op te nemen want volgens mij kan dit helemaal niet aangezien een stemming niet meer mogelijk is door de melding 'waarvan de goedkoopste zal gekozen worden'

Syndicimmo

nescio1
Online
het paard achter de wagen spannen

Wij zouden het agendapunt wel opnemen.
 
B.W. Art. 577-6 § 3 
” De bijeenroeping.........geraadpleegd.”
 
 
http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus
 
 
De mede-eigenaars, die hun voorstel willen besproken zien, moeten dan ook u dit kenbaar gemaakt hebben voor het verzenden van de bijeenroeping of, alternatief, aanduiden waar hun voorstel kan geraadpleegd worden.
Met niet als dusdanig bekendgemaakte voorstellen mag geen rekening gehouden worden op de AV, kan en mag niet over gestemd worden.
 
 
Een betere oplossing is natuurlijk dat u vraagt dat de voorstellen u overgemaakt worden b.v. een week voor de geplande verzenddatum van de bijeenroeping.
Dit geeft u dan ook de mogelijkheid een samenvatting van de voorstellen op te maken met voor- en nadelen ten opzichte van de huidige polis.
 
 
De stemming is een essentieel onderdeel van de beslissingsprocedure over een agendapunt.
 
 
Een mede-eigenaar moet het recht gegeven worden tegen te stemmen om zo zijn rechten in een eventuele latere juridische procedure veilig te stellen.
De syndicus hoort de tegenstemmer nominatief te vermelden in de notulen.
 
syndicimmo
Offline
Offerte op vergadering
Maar het is de bedoeling van deze eigenaar dat de offerte pas op de vergadering zelf wordt bekendgemaakt en dan gestemd wordt.
Het is niet de bedoeling dat de offerte op voorhand aan de syndicus wordt doorgegeven.
 

Syndicimmo

SIEBE
Offline
Offerte
Dit ruikt naar belangenvermenging(voordeel). Eerst de offertes van anderen inkijken, en dan op de A.V. met een eigen offerte afkomen, makkelijk om dan de goedkoopste te zijn.
Bovendien beslissen de eigenaars per stemming welke offerte ze zullen kiezen. Het kan makkelijk de duurste zijn.
Geen koosjere manier van handelen.
't appartement
Offline
onuitvoerbaar!!!
1. Men kan de individuele eigenaars niet verplichten om de goedkoopste oplossing te aanvaarden. Het is de AV die beslist.
2. Het goedkoopste aanbod is niet synoniem met beste aanbod.
3. Zonder lastenboek krijgt men onvergelijkbare offertes.

Het voorstel is dus onwerkbaar.
SIEBE
Offline
BLOKPOLIS
't Appartement : correct

Men moet absoluut de verzekeringsvoorwaarden, polisdekkingen nagaan. Zijn alle noodzakelijke risico's gedekt ? 
Ik heb hier 3 jaar geleden de syndicus de blokpolis volledig laten ontleden, gezien er belangrijke hiaten in zaten, ook bepaalde noodzakelijke dekkingen niet opgenomen. Betalen nu iets duurder maar de dekkingen zijn sluitender.

Neem alle offertes door en maak een schema wat wet en niet gedekt is in de polissen.
Laat vervolgens de A.V. ook beslissen welke risico's zij gedekt willen zien of zij de goedkoopste willen en later op de blaren willen zitten.

Een goede verzekeringspolis is geen overbodige luxe.