Agendapunten Algemene Vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
Wibubo
Offline
Als mede-eigenaar met meer dan 1/5de van de aandelen in gemeenschappelijke delen heb ik de syndicus verzocht om een algemene vergadering te houden.

Samen met dit verzoek heb ik aan de syndicus 9 punten meegedeeld die op de agenda van de algemene vergadering dienen te worden geplaatst.

Inmiddels is de vergadering door de syndicus vastgelegd en de agenda samengesteld.
Echter, op die agenda van de AV zijn slechts 8 van mijn 9 punten opgenomen, weliswaar elk apart vermeld, maar samengevoegd in één agendapunt onder de rubriek ‘Vragen gesteld door eigenaars’.

Hierover had ik volgende vragen:

  1. Mogen de door mij opgegeven punten ‘gedegradeerd’ worden tot ‘(simpele) vragen gesteld door mede-eigenaars’? Dienen deze niet als aparte volwaardige agendapunten vermeld en beschouwd te worden, én waarover moet worden gestemd?
  2. Onder Art. 577-6. §4 van de Wet van 2 juni 2010 staat: ‘… Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig Art 577-8, §4, 1°, 1-1”. Het artikel naar waar verwezen wordt is echter opgeheven in voornoemde Wet!  Wat moet ik hieruit verstaan?
  3. Kan een syndicus weigeren een punt op de agenda van de AV te plaatsen? In dit geval kunnen de andere mede-eigenaars zich verzetten tegen de bespreking en/of stemming van mijn agendapunt aangezien zij hierover op voorhand geen documenten hebben kunnen raadplegen.
Dank bij voorbaat voor de informatie.
Vriendelijke groeten
Wibubo
Quimmo
Offline
Punten moeten opgenomen worden

De syndicus is in elk geval verplicht punten die duidelijk als een agendapunt voorgesteld worden ook te agenderen. De verwijzing die u aanhaalt in het artikel in kwestie had ik nog niet gezien, dit lijkt een slordigheid van de wetgever. Maar ook Art 577-6 §3 is duidelijk: "De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de medeeigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van medeeigendom bepaalde periode waarin de gewone  algemene vergadering moet plaatsvinden."

Ik kan natuurlijk niet beoordelen hoe u uw agendapunten geforumuleerd heeft. Heeft u ze duidelijk als te stemmen agendapunten naar voor gebracht, of heeft u gewoon een aantal punten geformuleerd op een manier die voor interpretatie vatbaar was? Indien u werkelijk een punt wil agenderen, stelt u dat best heel duidelijk en schrijft u zelf ook precies hoe het geformuleerd moet worden op de agenda, een lichtjes andere formulering door de syndicus kan immers betekenen dat er niet precies gestemd zal worden over wat u in gedachten had.

Maar het kan ook wel dat een punt niet zomaar gestemd kan worden. Indien u bijvoorbeeld een heraanleg van de tuin zou voorstellen, maar de prijs is nog niet gekend en het bedrag is vermoedelijk van die aard dat er verplicht meerdere offertes gevraagd moeten worden, kan men natuurlijk niet stemmen over die heraanleg. Wel over het opvragen van offertes. Sommige punten hebben misschien behoefte aan een voorafgaande discussie alvorens tot een stemming over te gaan. Eén van doelen van deze site is trouwens om onder het jaar al een voorafgaande on-line discussie tussen de eigenaars mogelijk te maken.

Als mede-eigenaar zou ik trouwens ook overwegen een stemming te weigeren over punten waar ik op voorhand de documenten niet heb kunnen inkijken, afhankelijk van waarover het gaat natuurlijk.

Maar indien uw punten duidelijk waren, goed geformuleerd en klaar om gestemd te worden, zou ik de syndicus een aangetekend schrijven sturen met de eis om deze duidelijk te vermelden als agendapunten ter stemming.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom