Agendapunten AV

1 antwoord [Laatste bericht]
VME.RL755
Offline

Mijn dochter kocht een appartement waarvan de akte verleden wordt in augustus.
In juni zal het Alg Verg zijn van dat gebouw.  In de aan-verkooopbelofte staat dat de huidige eigenaar verplicht is een volmacht te geven aan mijn dochter om aanwezig te kunnen zijn op die vergadering.  Er zijn wel enkele "dringende zaken" die op de agenda moeten gezet worden.  Kunnen we deze punten zelf indienen bij de syndicus (met natuurlijk bewijs dat we het appartement kochten) of moeten de agendapunten ingediend worden door de huidige eigenaar.

VME.RL755
Quimmo
Offline
Dat staat niet duidelijk in de wet

Het staat niet expliciet beschreven, de wet zegt "De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.". Alhoewel de compromis bindend is, gaat het eigendomsrecht eigenlijk pas echt over bij het ondertekenen van de akte. Dat blijkt volgens mij ook daaruit dat de nieuwe eigenaar een volmacht nodig heeft, zoniet neemt de verkopende eigenaar nog deel aan de algemene vergadering. Ik zou geen risico nemen en de verkoper vragen het punt op de agenda te laten zetten. Uw dochter kan eventueel alles voorbereiden en hem gewoon laten ondertekenen. Het is natuurlijk mogelijk dat de syndicus een voorstel van uw dochter ook zou opnemen, al is hij misschien niet verplicht.

Opgelet, er is wel een financieel addertje onder het gras bij deze volmacht. De wet zegt immers ook: "De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen.
Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom