Agendapunten AV

4 antwoorden [Laatste bericht]
Filibert
Offline
Binnen 2 weken hebben we onze jaarlijkse AV.
Een maand geleden, gaf ik schriftelijk enkele agendapunten omtrent een nijpend vochtprobleem in het gebouw door aan de syndicus.
Op de uitnodiging staan deze evenwel niet vermeld...
Kan ik dit als medeeigenaar dan niet eisen of moet dit eerst voorgelegd worden aan de RvME? Ons gebouw bestaat uit 15 kavels.
nescio1
Offline
termijnen
Kalender gerespecteerd ?
 
B.W. Art. 577-6 § 4
en
B.W. Art. 577-6 § 3
…… , ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.”
 

 
B.W. Art. 577-8/1
 
De RvME heeft GEEN taak van filter toegewezen gekregen in de wetgeving.

 

 
SCORPIOEN
Offline
Agendapunten AV​bij ons is de regel dat zelfs als je de kalender respekteert, maar er komt geen RME meer bijeen, een vraag ge-agendeerd wordt als " ingezonden stukken "

ook bij ons is de wet van 2.6.10 e.v. eigenlijk niet van toepassing ! 


mvg

Quimmo
Offline
De RvME hoeft hier niet in tussen te komen

De syndicus moet alle aangebrachte punten op de agenda zetten. Het zou natuurlijk kunnen dat uw aanvraag net na de deadline gevallen is, dat kunnen we moeilijk inschatten.

In elk geval moet u een agendapunt best duidelijk aanbrengen:

  • Schriftelijk en tijdig aan de syndicus communiceren en zorgen dat u ontvangstbevestiging hebt, via welke weg dan ook. De wet zegt ook expliciet dat het schriftelijk moet.
  • Heel expiciet vermelden dat het niet gewoon een vraag is, maar werkelijk een agendapunt waarover u een stemming verwacht.
  • Best ook het te stemmen punt duidelijk beschrijven hoe u het wil voorleggen aan de vergadering, zodat het niet anders verwoord kan worden met een ander resultaat tot gevolg.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Agenda AV
Zo krijgen wij de uitnodiging voor de komende AV.
Nu een praktische vraag: zijn dat geldige agendapunten zoals de wet het voorschrijft?
Wij hebben bv. het probleem dat over één of ander aangevraagd onderwerp er uiteindelijk iets helemaal anders uit de bus komt en er uiteindelijk niet gestemd werd over hetgeen was aangevraagd.
​Ik zou dus graag een antwoord hebben met ja of neen en geen ' tussendoortjes ' a.u.b.
..........................
Dagorde :
1. Verwelkoming en aanwezigheid (50%+1)*
2. Benoeming voorzitter en secretaris (50%+1)*
3. Goedkeuring bedrag van mededinging (75%)*
4. Goedkeuring budget syndicus niet dringende uitgaven (75%)*
5. Bespreking, beslissingen en mandaat (wijziging) vaste kosten en onderhoudscontracten (50%+1)*
- Schatting van de te verzekeren waarden van het gebouw
- Verzekering rechtsbijstand
6. Bepaling periode Statutaire Algemene Vergadering (50%+1)
7. Bespreking / goedkeuring bijkomende bepalingen in reglement van mede-eigendom (80%)
8. Bespreking / goedkeuring oprichting deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid (80%)
9. Bespreking / goedkeuring coördinatie statuten (50%+1)
10. Bespreking / goedkeuring maatregelen brandveiligheid (75%)
11. Bespreking / goedkeuring schouwproblematiek: stand van zaken + plan van aanpak (75%)
12. Bespreking / goedkeuring reiniging schoorsteen (75%)
13. Bespreking / goedkeuring (acties) energiebesparing Paleisstraat (75%)
14. Bespreking / goedkeuring schildering traphal Paleisstraat (75%)
15. Bespreking / goedkeuring bellenbord Paleisstraat (75%)
16. Bespreking / goedkeuring herstelling inkomdeur Paleisstraat (75%)
17. Bespreking verdeling van de waterfactuur
18. Kennisgeving gerechtelijke procedures (50%+1)*
19. Goedkeuring rappelkosten, kosten begeleiden jur. proc., schadebeding en intresten (50%+1)*
20. Bespreking buitengewone te verwachten kosten (75%)*
- Dakisolatie Paleisstraat norm 2020
- Prognose kosten
21. Kwijting, samenstelling en (her)benoeming Raad Van Mede-eigendom (50%+1 / 75%)*
22. Kwijting en herbenoeming syndicus (50%+1)*
23. Varia*
Agendapunten met
Lieve en Marc