Airco zichtbaar aan gevel of op balkon?

4 antwoorden [Laatste bericht]
Quick009
Offline

Eén van onze mede-eigenaars woont op de tweede verdieping en wil een airco laten plaatsen. Hierdoor zou een zichtbare buitenunit aan de voor- of zijgevel gehangen worden (hij woont op de hoek) of hij laat de buitenunit plaatsen op het balkon.
Voor zover ik weet zijn dergelijke zaken verboden omdat ze het algemeen uitzicht van het gebouw verstoren/wijzigen.

In ons Reglement van Mede-eigendom staat alleszins het volgende genoteerd:

16.2 Het is de eigenaars eveneens verboden de privatieve ele­men­ten, die van buiten het gebouw, of via de gemeenschap­pe­lijke gedeelten zichtbaar zijn, te verande­ren, tenzij mits naleving van artikel 16.3.

16.3 Vooraleer met de uitvoering van onverschillig welke werkzaamheden aan te vangen, zal de betrok­ken mede-eigenaar de syndicus inlichten en hem de plannen en/of beschrijving van de ge­plande werken voorleggen, die ze desgevallend aan de alge­mene vergadering zal voorleggen.

Het kan volgens mij dus wel goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering, maar ik vind nergens terug welke meerderheid hiervoor nodig is. In het BW Art. 577-7. vind ik dit alleszins niet terug.

Weet iemand hier meer over? Dank u!

Baton
Offline
meerderheid
Eén van onze mede-eigenaars woont op de tweede verdieping en wil een airco laten plaatsen. Hierdoor zou een zichtbare buitenunit aan de voor- of zijgevel gehangen worden (hij woont op de hoek) of hij laat de buitenunit plaatsen op het balkon.

- laat airco op balkon plaatsen
- toestel mag geen hoger geluid veroorzaken dan 45 db
- bij herstellingen aan balkon dient de eigenaar eventueel deze op zijn kost te verwijderen
ect....

Het kan volgens mij dus wel goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering, maar ik vind nergens terug welke meerderheid hiervoor nodig is. In het BW Art. 577-7. vind ik dit alleszins niet terug.

= 2
over alle werken betreffende de gemene delen..

 

Art. 577-7.

§ 1. De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1

b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4°


 
waquarius
Offline
airco op dak

Ook in ons appartementsgebouw wil een eigenaar met een flat op de 3e etage,  vlak onder het dak,  een airco installeren. Unit komt op het dak : dus uit het zicht. Er zal wel moeten  geboord worden door het (platte) dak.
De syndicus organiseert een rondvraag tot schriftelijke besluitvorming daaromtrent. Loopt af op 18/3.
Vraag:
1/Telt de schriftelijk uitgebrachte stem van de betrokken eigenaar mee voor het bepalen van het  aanwezigheidsquorum ?
2/ En dus ook voor het behalen van de vereiste meerderheid van 2/3 ?
3/ Kunnen eigenaars op verdiepingen 1 en 2 zich dan beroepen op dit precedent, als die later ook een airco willen plaatsen, maar niet via het dak kunnen gaan ?
Dank bij voorbaat voor uw reactie.

wqs

nescio1
Offline
ongebonden mede-eigenaar?
 
Uitsluiting stemrecht mede-eigenaar:
 
B.W. Art. 577-6 § 9
 
dus de mede-eigenaar hier stemt mee.
 
Precedentwaarde:
 
Formulering van het agendapunt?

 
waquarius
Offline
formulering agendapunt

formulering agendapunt:
Gaat u akkoord met het plaatsen van een airco in appartement X met een buitenmdule op het gemeenschappelijk dak.

wqs