Algemene vergadering

6 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline

Pool : wat denken jullie ervan ? 


Regelmatig lezen we op het forum dat op een AV beslissingen worden genomen die 
onregelmatig , onrechtmatig of zlefs bedrieglijk zijn.
Meer en meer lees ik dat de syndicus gemakkelijkshalve gebruik maakt (dank zij de onwetendheid en goodwill van de mede-bewoners - eigenaars) om over te gaan naar die beslissingen , tegenstrijdig met de statuten van het gebouw of tegen de appartementswet. 

Persoonlijk vind ik dat dan de syndicus aansprakelijk moet gesteld worden als hij/zij beslissingen laat nemen niet conform de statuten of de wet.
Zo de AV toch beslist , wat kan , en na 4 maanden , kracht van gewijsde , zou de syndicus tijdens de AV de aanwezigen , erop moeten wijzen dat eigenlijk dit niet kan en ook moet zeggen waarom dit niet kan met de nodige verwijzing naar de statuten of de wet. Deze melding zou verplicht opgenomen moeten worden in het verslag van die AV.
Blijft de AV volharden in hun beslissing , dan is dit een feit , maar dan is men op de hoogte van de onregelmatig-onrechtvaardig-bedrieglijke beslissing die men neemt.
Indien echter de syndicus niets zegt over een beslissing niet conform de statuten en de wet
is hij zelf aansprakelijk en dan is het niet de VME die opdraait voor de kosten zoals er kunnen zijn dagvaardiging - vrederechter - advocaat ect......maar wel voor rekening van de syndicus !

Ben ervan overtuigd dat onder die voorwaarden : er heel anders gezongen wordt op een AV en dat dan de beslissingen wel in overeenstemming zijn met de realiteit conform de wet en statuten.
De syndicus zal dan waakzaam zijn en zelf niet aanzetten tot onregelmatigheden wat helaas zeer dikwijls het geval is.

Kort en bondig :
- onrechtmatige , onregelmatige , bedrieglijke beslissingen genomen door een VME kan MAAR dan moet enerzijds de syndicus de reden geven waarom de beslissing niet-conform is en dit zeggen op de AV en anderzijds moet dit vermeldt worden in het verslag/notulen. Indien niet : betaalt de syndicus uit eigen zak de eventuele gevolgschade oa. dagvaardiging , vrederechter , advocaat ect...

Ik zou dit graag vermeldt zien in het syndicuscontract/VME , vraag is dan : vind ik nog een syndicus die volgens de spelregels wil werken ?

(raad van mede-eigenaars = controleorgaan syndicus , ja dat weten we)

Wie volgt deze zienswijze ? 
Graag  reactie , dank.
 

Quimmo
Offline
Principieel wel, maar in de praktijk...

Principieel valt daar inderdaad wel wat voor te zeggen maar, zoals u zelf aanhaalt, zal het moeilijk worden dan nog een syndicus te vinden.

Sommige beslissingen zijn trouwens heel duidelijk en flagrant tegen de wet. Maar er zijn ook heel wat grijze zones waar men niet zo snel over kan oordelen zonder dieper in de materie (wet, aanverwante wetten, statuten gebouw, ...) te duiken. Als alles zo snel en eenvoudig aan de wet af te toetsen was zouden er geen advocaten nodig zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
statuten gebouw
Grijze zone , volledig mee eens , maar komt niet zoveel voor op een AV !

Statuten van het gebouw zijn wat ze zijn en duidelijk voor iedereen (?) toch zeker voor een prof-syndicus .
Reglement van inwendige orde , idem dito .

Meeste onregelmatige , onrechmatige beslissingen , bedrieglijke beslissingen worden genomen door de AV , meestal op vraag van de syndicus , die strijdig zijn met de statuten van het gebouw !!!
Meer dan genoeg voorbeelden te vinden op deze site Quimmo.

en , ja, iedereen wordt verondersteld de wet te kennen en raad van mede-eigenaars ....

Als een prof-syndicus , specialist ter zake  , zijn werk doet conform de statuten van het gebouw en volgens de wet op de mede-eigendom , zouden er zo goed als geen onregelmatige of bedrieglijke beslissingen genomen kunnen worden , zo de syndicus de statuten niet respecteerd draagt hij/zij de eventuele gevolgschade. Zo ingeschreven in de wet , een wereld van verschil en de syndicus werkt zoals van hem verwacht wordt.

Simplistisch gezegd , potje breken potje betalen.
Syndicus overtreedt duidelijk de spelregels = gevolgschade voor rekening van de syndicus en niet voor de VME.

 
lebragard
Offline
gevolgschade vrederechter syndicus


Vonnis vrederechter van 2015 :

" Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze op basis van haar foutief advies de A.V van ......heeft laten beslissen om de .....in plaats van te adviseren rekening te houden met art.7 van het algemeen reglement van mede-eigendom."

"Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan gebrekkige informatie en afwending van de bestemming van gemeenschapsgelden .... en zulks in strijd met art.12 van het reglement van mede-eigendom."

" Tweede verweerster (syndicus) in persoonlijke naam wegens haar tekortkoming aan haar verplichting tot naleving van het reglement van mede-eigendom , te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1000€, onverminderde de gerechtelijke intresten tot datum van betaling."


Dus indien een syndicus de statuten niet respecteerd ----> vrederechter en boete , potje breken potje betalen. 
SCORPIOEN
Offline
Algemene vergadering


​dank zij de autonomie van een vrederechter.... kan die vinden dat het algemeen belang primeert op het indiduel belang....tenzij je kan aantonen dat je door de beslissing schade lijdt.....


mvg

lebragard
Offline
Algemeen belang
Onregelmatige of onrechtmatige beslissingen genomen door de AV meestal op aanraden/aandrigen van een syndicus , resulteert meestal in een "individuele schade" !
Tal van mede-eigenaars zijn niet op de hoogte van het " toetredingscontract" mede-eigendom en vertrouwen de syndicus.

 
I. Scalbert
Offline
Inderdaad...

De meeste mensen doen geen opzoekingen en vaak heb je een opdringerige/talentueuse manipulator syndicus tijdens de A.V. Hij blijft nadien ook nog volharden van zijn gelijk. Mensen worden tijdens de A.V. overspoeld met dingen waarvan ze nog niet eens weten hoe het werkt. Dan heb je één of twee personen die zich wel verzetten en heb je de rest die daar zit "met hun mond vol tanden".